Останні додані

 • Нові матеріали та композити 

  Бурєнніков, Ю. А.; Сивак, І. О.; Сухоруков, С. І.; Буренников, Ю. А.; Сивак, И. О.; Сухоруков, С. И.; Burennikov, Yu. A.; Sivak, І. O.; Sukhorukov, S. I. (ВНТУ, 2013)
  В навчальному посібнику головна увага приділена армованим композиційним матеріалам – композиціям, в яких матриця зміцнена елементами ниткоподібної форми. Приведені методи отримання таких композиційних матеріалів та їх ...
 • Складальні процеси в машинобудуванні 

  Савуляк, В. В.; Savuliak, V. V. (ВНТУ, 2014)
  В посібнику розглянуті основні теоретичні питання побудови технологічних процесів складання виробів машинобудування, аналізу технологічності конструкції виробів, способів отримання різноманітних видів з'єднань та методам ...
 • Управління якістю продукції. Самостійна та індивідуальна робота студентів 

  Савуляк, В. В.; Savuliak, V. V. (ВНТУ, 2012)
  В практикумі розглянуті основні питання аналізу оцінки рівня якості і побудови системи якості продукції в машинобудівному виробництві, сучасні підходи і методи управління якістю, принципи організації виробництва, його ...
 • Управління якістю продукції 

  Савуляк, В. В.; Savuliak, V. V. (ВНТУ, 2012)
  В посібнику розглянуті основні теоретичні питання аналізу оцінки рівня якості і побудови системи якості продукції в машинобудівному виробництві, сучасні підходи і методи управління якістю, принципи організації виробництва, ...
 • Механоскладальні дільниці та цехи в машинобудуванні 

  Дусанюк, Ж. П.; Репінський, С. В.; Савуляк, В. В.; Сердюк, О. В.; Дусанюк, Ж. П.; Репинский, С. В.; Савуляк, В. В.; Сердюк, О. В.; Dusaniuk, Zh. P.; Repinskyi, S. V.; Savuliak, V. V.; Serduk, O. V. (ВНТУ, 2016)
  Практикум відповідає програмі навчальної дисципліни «Механоскладальні дільниці та цехи в машинобудуванні», містить методичні вказівки до виконання тем практичних занять, домашніх (контрольних) робіт, самостійної роботи ...
 • Гідравліка, гідро- та пневмоприводи, гідропневмоавтоматика 

  Бурєнніков, Ю. А.; Дерібо, О. В.; Козлов, Л. Г.; Пурдик, В. П.; Репінський, С. В.; Буренников, Ю. А.; Дерибо, А. В.; Козлов, Л. Г.; Пурдик, В. П.; Репинский, С. В.; Burennikov, Yu. A.; Deribo, O. V.; Kozlov, L. G.; Purdyk, V. P.; Repinskyi, S. V. (ВНТУ, 2016)
  Лабораторний практикум містить лабораторні роботи, які охоплюють основні розділи дисциплін «Гідравліка, гідро- та пневмоприводи», «Гідравліка і гідропневмоавтоматика». В роботах наведено короткі теоретичні відомості, ...
 • Програмування багатоінструментальної обробки на верстатах з ЧПК 

  Муляр, Ю. І.; Муляр, Ю. И.; Mulyar, Yu. I. (ВНТУ, 2006)
  В посібнику розглянуті загальні положення про багатоінструментальну обробку на верстатах з ЧПК фрезерно-свердлильно-розточувального типу, опис консольно-фрезерного верстата з ЧПК і автоматичною заміною інструмента моделі ...
 • Технологічні основи гнучкого автоматизованого виробництва 

  Муляр, Ю. І.; Муляр, Ю. И.; Mulyar, Yu. I. (ВНТУ, 2004)
  В навчальному посібнику наведені лабораторні роботи з дисциплін “Технологічні основи гнучкого автоматизованого виробництва” та “Технологічні основи комп’ютеризованого виробництва”. Ці роботи забезпечують: - засвоєння ...
 • Теорія автоматичного керування технологічними системами 

  Муляр, Ю. І.; Муляр, Ю. И.; Mulyar, Yu. I. (ВНТУ, 2005)
  В посібнику наводиться комплекс програмних та навчальних матеріалів з дисципліни, необхідних студентам заочної форми навчання для виконання завдань, винесених на установчу сесію та на самостійну роботу для підготовки до ...
 • Гідравліка, гідро- та пневмоприводи 

  Бурєнніков, Ю. А.; Немировський, І. А.; Козлов, Л. Г.; Буренников, Ю. А.; Немировский, И. А.; Козлов, Л. Г.; Burennikov, Yu. A.; Nemirovskyi, I. A.; Kozlov, L. G. (ВНТУ, 2013)
  В навчальному посібнику наведені основні положення прикладної гідравліки та пневматики, на основі яких створюються сучасні гідравлічні та пневматичні приводи. Описана велика кількість пневматичних і гідравлічних агрегатів, ...
 • Опір матеріалів з елементами теорії пластичності. Частина 1 

  Огородніков, В. А.; Сивак, І. О.; Бабак, М. В. (Вінницький державний технічний університет, 2001)
  Навчальний посібник стане в нагоді студентам всіх спеціаль-ностей, а також буде корисним викладачам та фахівцям
 • Гідравліка, гідро- та пневмоприводи. Курсове проектування для студентів напрямів підготовки 6.050502 – «Інженерна механіка», 6.050503 – «Машинобудування» 

  Бурєнніков, Ю. А.; Козлов, Л. Г.; Пурдик, В. П.; Репінський, С. В.; Буренников, Ю. А.; Козлов, Л. Г.; Пурдик, В. П.; Репинский, С. В.; Burennikov, Yu. A.; Kozlov, L. G.; Purdyk, V. P.; Repinskyi, S. V. (ВНТУ, 2014)
  В навчальному посібнику розглянуто інженерні розрахунки параметрів і вибір гідроагрегатів виконавчого контуру (ВК) та опис режимів роботи вихідної принципової схеми гідроприводу відповідно до призначення і циклу роботи ...
 • Основи технології машинобудування. Частина 1 

  Дерібо, О. В.; Дерибо, А. В.; Deribo, O. V. (ВНТУ, 2013)
  Навчальний посібник відповідає програмі першої частини дисципліни «Основи технології машинобудування» і містить матеріали з технологічного забезпечення точності складання машин та механічної обробки заготовок деталей, а ...
 • Теоретичні основи технології виробництва деталей та складання машин. Частина 1 

  Дерібо, О. В.; Дусанюк, Ж. П.; Репінський, С. В.; Дерибо, А. В.; Репинский, С. В.; Deribo, O. V.; Dusaniuk, Zh. P.; Repinskyi, S. V. (ВНТУ, 2010)
  Практикум відповідає програмі першої частини навчальної дисципліни «Теоретичні основи технології виробництва деталей та складання машин» та дисципліні «Основи технології машинобудування» і містить задачі з технологічного ...
 • Теоретичні основи технології виробництва деталей та складання машин 

  Дерібо, О. В.; Дусанюк, Ж. П.; Мироненко, О. М.; Пурдик, В. П.; Репінський, С. В.; Черноволик, Г. О.; Дерибо, А. В.; Репинский, С. В.; Черноволик, Г. А.; Deribo, O. V.; Dusaniuk, Zh. P.; Mironenko, O. M.; Purdyk, V. P.; Repinskyi, S. V.; Chernovolyk, G. O. (ВНТУ, 2006)
  В лабораторний практикум увійшли 16 лабораторних робіт, які охоплюють основні розділи дисципліни «Теоретичні основи технології виробництва деталей та складання машин». Він у повній мірі відповідає навчальній програмі цієї ...
 • Технологія машинобудування. Курсове проектування 

  Дерібо, О. В.; Дусанюк, Ж. П.; Пурдик, В. П.; Дерибо, А. В.; Дусанюк, Ж. П.; Пурдик, В. П.; Deribo, O. V.; Dusaniuk, Zh. P.; Purdyk, V. P. (ВНТУ, 2013)
  Посібник містить рекомендації до виконання та оформлення всіх розділів пояснювальної записки і графічної частини курсового проекту з дисципліни «Технологія машинобудування». Докладно описано вимоги і методику виконання тих ...
 • Програмування токарної обробки на верстатах з ЧПК 

  Муляр, Ю. І.; Дерібо, О. В.; Муляр, Ю. И.; Дерибо, А. В.; Mulyar, Yu. I.; Deribo, O. V. (ВНТУ, 2004)
  В посібнику розглянуті загальні положення про токарну обробку на верстатах з ЧПК, опис токарного верстата 16К20Т1.02 і методика його програмування для механічної обробки деталей на базі пристрою «Электроника НЦ-31», а також ...
 • Основи технології машинобудування. Частина 2 

  Дерібо, О. В.; Дусанюк, Ж. П.; Сухоруков, С. І.; Дерибо, А. В.; Дусанюк, Ж. П.; Сухоруков, С. И.; Deribo, O. V.; Dusaniuk, Zh. P.; Sukhorukov, S. I. (ВНТУ, 2015)
  Практикум відповідає програмі другої частини дисципліни «Основи технології машинобудування». Розглядаються практичні питання застосування математичної статистики для аналізу точності механічної обробки, а також рекомендації ...
 • Основи технології машинобудування. Частина 2 

  Дерібо, О. В.; Дерибо, А. В.; Deribo, O. V. (ВНТУ, 2015)
  Навчальний посібник відповідає програмі другої частини дисципліни «Основи технології машинобудування». Розглядаються питання впливу технологічних факторів на якість деталей машин, властивості поверхневого шару механічно ...
 • Проектування та виробництво заготовок деталей машин. Гаряче об’ємне штампування 

  Дусанюк, Ж. П.; Сивак, І. О.; Дусанюк, С. В.; Репінський, С. В.; Дусанюк, Ж. П.; Сивак, И. О.; Дусанюк, С. В.; Репинский, С. В.; Dusaniuk, Zh. P.; Sivak, I. O.; Dusaniuk, S. V.; Repinskyi, S. V. (ВНТУ, 2006)
  Посібник містить теоретичну інформацію про основні види обробки металів тиском, обладнання для їх виконання. Розглянуто зміст завдання на самостійну роботу студентів та методичні вказівки до його виконання. Наведено ...

View more