Останні додані

 • Mathematical model of the visible range optical radiation passing through a water-milk solution 

  Kucheruk, V. Yu.; Kurytnik, I. P.; Kulakov, P. I.; Vasilevskyi, A. N.; Karabekova, D. Zh.; Mostovyi, D.; Kulakova, A.; Кучерук, В. Ю.; Курітнік, І. П.; Кулаков, П. І.; Васілевський, О. М.; Мостовий, Д.; Кулакова, А. (Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, 2018)
  A mathematical model and a mathematical modeling of the passing visible range optical radiation through a water-milk solution are carried out. The mathematical model was created on the basis of theoretical and experimental ...
 • Model of image thinking based development of glossary 

  Bisikalo, O. V.; Бісікало, О. В. (Донецький національний технічний університет, 2008)
  The fundamentals of approach on developing a “clever” content for electronic textbooks are outlined in the article. The principles of creating image glossary extending an ordinary hypertext with associative links of ...
 • Інструменти моніторингу якості знань студентів 

  Коваленко, О. О.; Паламарчук, Є. А.; Яцковська, Р. О. (Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, 2018)
  В матеріалі проаналізовані програмні інструменти, що використовуються для моніторингу і контролю якості освіти. Визначені напрями моніторингу і проаналізовані їх особливості. Запропонований підхід до моніторингу якості ...
 • Моделювання та оптимізація систем 

  Дубовой, В. М.; Квєтний, Р. Н.; Михальов, О. І.; Усов, А. В.; Кветный, Р. Н.; Михалев, А. И.; Dubovoi, V. M.; Kvetnyy, R. N.; Mikhalev, A. I.; Usov, A. V. (ВНТУ, 2017)
  В підручнику розгорнуто подано загальну характеристику математичного моделювання та оптимізації широкого класу систем. Розглянуті основні типи математичних моделей та способи їх ідентифікації. Приділено увагу питанням ...
 • The Approach to Automation of Designing Knowledge Base in the Device-Making Industry 

  Bisikalo, O. V.; Бісікало, О. В. (Kharkov national university of radioelectronics; Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2006)
  The development of the expert system knowledge base in the device-making industry by means of using the hierarchical linear structures is highlighted in the article. A formal model of the interaction of prolonged and ...
 • The Determination of Results of Knowledge Test Control by Means of the Hierarchical Structures 

  Bisikalo, O. V.; Tadevosyan, R. G.; Бісікало, О. В.; Тадевосян, Р. Г. (Kharkov national university of radioelectronics; Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2007)
  Development of the methodology of designing of electronic textbooks with an opportunity of individual learning strategy`s identification is considered in the article. In this regard a formal approach aimed at research of ...
 • Нормування індексів відтворюваності та придатності для оцінки якості продукції 

  Слободянюк, О. С.; Васілевський, О. М.; Slobodyanyk, O. S.; Vasilevskyi, O. M. (ВНТУ, 2018)
  Описано нормовані межі за яких показники відтворюваності та придатності характеризують виробничий процес або з якісною продукцією або з високою ймовірністю бракованої продукції.
 • Модифікований метод опрацювання результатів опосередкованих вимірювань 

  Васілевський, О. М.; Присяжнюк, В. В.; Vasilevskyi, O. M.; Prysyazhnyuk, V. V. (ВНТУ, 2018)
  Запропоновано метод опрацювання результатів опосередкованих вимірювань при нелінійному рівнянні перетворення, для випадків коли залишковий член ряду Тейлора більший 0,8 середньоквадратичного відхилення результату непрямого ...
 • Актуальність оцінювання показників якості продукції на основі індексів відтворюваності та придатності 

  Васілевський, О. М.; Слободянюк, О. С.; Vasilevskyi, O. M. (ВНТУ, 2018)
  Запропоновано статистичний метод оцінювання характеристик якості продукції та процесу на основі індексів відтворюваності та придатності, який дає змогу підтверджувати статистичну стабільність технологічного процесу та вірно ...
 • One way to a priori evaluation of the uncertainty of measuring instruments during its operation in a dynamic mode 

  Vasilevskyi, O. M.; Didych, V. M.; Васілевський, О. М.; Дідич, В. (ВНТУ, 2018)
  A method for estimating the dynamic uncertainty of measuring instruments based on a mathematical model of the frequency characteristic of a measuring instrument and a model of the spectral function of an input signal is ...
 • Аналіз методів фільтрації зображень 

  Барченко, К. В.; Білошкурський, С. С.; Гармаш, В. В. (ВНТУ, 2012)
  Розглядаються локальні методи фільтрації зображень, методи, які ґрунтуються на диференційних рівняннях з частковими похідними, фільтри в частотній області та алгоритм нелокального усереднення. Проводиться порівняння цих ...
 • Мікроконтролери сімейства MSP430x2xx. Теорія та практика 

  Квєтний, Р. Н.; Маслій, Р. В.; Гармаш, В. В.; Бойко, О. Р. (ВНТУ, 2015)
  Навчальний посібник присвячений теоретичним та практичним аспектам дослідження мікроконтролерів з наднизьким енергоспоживанням сімейства MSP430x2xx компанії Texas Instruments. У теоретичній частині розглянуто периферійні ...
 • Адаптивна оптика 

  Павлов, С. В.; Тужанський, С. Є.; Козловська, Т. І. (ВНТУ, 2010)
  У лабораторному практикумі розглянуті матеріали для розрахунку сучасних адаптивних оптичних систем. Розглянуті оптичні системи для керування лазерним випромінюванням. Зроблено аналіз характеристик сенсорів хвильового фронту. ...
 • Проектування програмних засобів систем управління. Частина 1. Основи об'єктно-орієнтованого проектування 

  Бевз, О. М.; Папінов, В. М.; Скидан, Ю. А. (2010)
  В навчальномц посібнику розглядаються сучасні об'єктно-орієнтовані методи програмного забезпечення систем управління.
 • Комп'ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень. Частина 2 

  Квєтний, Р. Н.; Богач, І. В.; Бойко, О. Р.; Софина, О. Ю.; Шушура, О. М. (ВНТУ, 2013)
  Друга частина навчального посібника, в якому розглянуто найпоширеніші чисельні методи, що зустрічаються в типових інженерних та наукових задачах, методи оптимізації та основи математичного моделювання, а також методи ...
 • Комп'ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень. Частина I 

  Квєтний, Р. Н.; Богач, І. В.; Бойко, О. Р.; Софина, О. Ю.; Шушура, О. М. (ВНТУ, 2013)
  Перша частина навчального посібника, в якому розглянуто найпоширеніші чисельні методи, що зустрічаються в типових інженерних та наукових задачах, методи оптимізації та основи математичного моделювання, а також методи ...
 • Нормування показників надійності технічних засобів 

  Васілевський, О. М.; Поджаренко, В. О. (ВНТУ, 2010)
  В навчальному посібнику розглянуто фундаментальні основи теорії надійності, методи розрахунку показників експлуатаційної надійності, метрологічної надійності та надійності програмного забезпечення, а також методи підвищення ...
 • Підходи до вирішення нових задач водної політики, обумовлених змінами в законодавстві України 2016-2017 рр., за допомогою єдиної ГІС-інтегрованої системи баз даних і моделей 

  Мокін, В. Б.; Овчаренко, І. І. (Громадська організація «Центр сучасних інновацій», 2017)
  Сформульовано нові задачі водної політики, обумовлені змінами в законодавстві України 2016-2017 рр., та запропоновано підходи до їх вирішення на основі єдиної ГІС-інтегрованої системи баз даних і моделей.
 • Методи та інструменти аналізу технічних характеристик контенту сайту оголошень auto.ria.com 

  Пастушенко, Б. О.; Грищук, Т. В. (ВНТУ, 2018)
  В роботі проведено аналіз сучасного стану розробки сайтів оголошень. Наведено основні вимоги до таких сайтів. Подано рекомендації щодо вибору технічних засобів тестування та аналізу контенту. Наведено приклад структури ...
 • Поведінкові моделі інформаційної системи змішаного навчання 

  Коваленко, О. О. (Наукове товариство ім. Шевченка, 2017)
  Автор представляє результати розробки поведінкових моделей агентів інформаційної системи змішаного навчання. Загальні принципи роботи базуються на теорії дзеркал, які відповідають цілям інформаційної системи змішаного ...

View more