Останні додані

 • Оцінювання показників якості виробничого процесу і продукції на основі індексів відтворюваності та придатності 

  Васілевський, О. М.; Vasilevskyi, O. M. (Інженерна академія України, 2017)
  Розглянуто методику оцінки показників якості виробничого процесу і якості продукції на основі індексів відтворюваності та придатності, які дають змогу визначити стабільність виробничого процесу. На основі значень індексів ...
 • Spectral method to evaluate the uncertainty of dynamic measurements 

  Vasilevskyi, O. M.; Yakovlev, M. Yu.; Kulakov, P. I.; Васілевський, О. М.; Кулаков, П. І. (Інститут електродинаміки НАН України, 2017)
  Article suggested spectral method of assessing the measurement devices dynamic uncertainty that allows to investigate measurement accuracy in dynamic operating conditions in frequency domain and to estimate amplitude ...
 • Peculiarities of the Distance Learning of Graphic Disciplines 

  Skoriukova, Y. H.; Sobchuk, N. V.; Slobodianiuk, O. V.; Hrechaniuk, M. S.; Скорюкова, Я. Г.; Собчук, Н. В.; Слободянюк, О. В.; Гречанюк, М. С. (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2018)
  The article covers the peculiarities of the creation and application of distance learning courses in Engineering and Computer Graphics (ECG) using the up-to-date software environment of Collaborator platform. It also ...
 • Використання концепції "Інтернет-речей" у сучасному світі 

  Гречанюк, М. С.; Лопухов, Б. Л.; Хмарук, С. М. (ВНТУ, 2018)
  Розглянуто технології та способи практичної реалізації концепції “Інтернет речей”
 • Застосування VR-технології у сучасному світі 

  Гречанюк, М. С.; Плахотний, В. І.; Токаренко, В. М. (ВНТУ, 2018)
  Проаналізовано сфери застосування VR-технології та подальші перспективи її використання
 • Інформаційно-аналітична веб-система локального моніторингу стану довкілля 

  Боцула, М. П.; Гречанюк, М. С.; Жуков, С. О.; Лучко, А. М. (ВНТУ, 2018)
  Описано вперше розроблену інформаційно-аналітичну веб-систему локального моніторингу стану довкілля, яка підтримує принципи краудсорсингу та відкритості даних і дозволяє користувачам системи зберігати та узагальнювати ...
 • Сучасні інформаційні технології та оцінювання знань із графічних дисциплін 

  Гречанюк, М. С.; Лагодич, Н. Р. (ВНТУ, 2018)
  Проаналізовано можливості використання інформаційних технологій для оцінювання знань студентів. Розглянуто способи створення тестових завдань із графічних дисциплін з використанням сучасних інформаційних технологій та ...
 • Особливості використання системи e-Learning Server 3000 при навчанні графічним дисциплінам 

  Скорюкова, Я. Г.; Собчук, Н. В.; Слободянюк, О. В.; Гречанюк, М. С. (Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, 2017)
  В статті розглянуті особливості розробки та використання дистанційних курсів з інженерної та комп’ютерної графіки (ІКГ) за допомогою сучасного програмного забезпечення - платформи eLearning Server 3000. Розроблена структура ...
 • Метод поліпшення показників поперечної стійкості сідельного автопоїзда 

  Гречанюк, М. С. (Житомирський державний технологiчний університет, 2012)
  Описано запропонований авторами підхід до поліпшення поперечної стійкості сідельного автопоїзда за рахунок застосування вдосконаленої схеми пневматичної підвіски його напівпричепа.
 • Удосконалення пневматичної підвіски напівпричепа вантажного автомобіля 

  Гречанюк, М. С. (Донецька академія автомобільного транспорту, 2011)
  Проведено опис конструкції та принципу дії удосконаленої пневматичної підвіски напівпричепа вантажного автомобіля. Для удосконалення пневматичної підвіски напівпричепа вантажного автомобіля автором запропоновано ввести ...
 • Метод визначення положення точки центру мас напівпричепу вантажного автомобіля 

  Поляков, А. П.; Гречанюк, М. С. (Автомобільно-дорожній інститут Донецького національного технічного університету, 2011)
  Наведено аналіз існуючих методів визначення положення точки центру мас напівприче- пу вантажного автомобіля. Проведено опис удосконаленого методу визначення положення точки центру мас напівпричепу вантажного автомобіля ...
 • Mathematical model of the visible range optical radiation passing through a water-milk solution 

  Kucheruk, V. Yu.; Kurytnik, I. P.; Kulakov, P. I.; Vasilevskyi, A. N.; Karabekova, D. Zh.; Mostovyi, D.; Kulakova, A.; Кучерук, В. Ю.; Курітнік, І. П.; Кулаков, П. І.; Васілевський, О. М.; Мостовий, Д.; Кулакова, А. (Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, 2018)
  A mathematical model and a mathematical modeling of the passing visible range optical radiation through a water-milk solution are carried out. The mathematical model was created on the basis of theoretical and experimental ...
 • Model of image thinking based development of glossary 

  Bisikalo, O. V.; Бісікало, О. В. (Донецький національний технічний університет, 2008)
  The fundamentals of approach on developing a “clever” content for electronic textbooks are outlined in the article. The principles of creating image glossary extending an ordinary hypertext with associative links of ...
 • Інструменти моніторингу якості знань студентів 

  Коваленко, О. О.; Паламарчук, Є. А.; Яцковська, Р. О. (Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, 2018)
  В матеріалі проаналізовані програмні інструменти, що використовуються для моніторингу і контролю якості освіти. Визначені напрями моніторингу і проаналізовані їх особливості. Запропонований підхід до моніторингу якості ...
 • Моделювання та оптимізація систем 

  Дубовой, В. М.; Квєтний, Р. Н.; Михальов, О. І.; Усов, А. В.; Кветный, Р. Н.; Михалев, А. И.; Dubovoi, V. M.; Kvetnyy, R. N.; Mikhalev, A. I.; Usov, A. V. (ВНТУ, 2017)
  В підручнику розгорнуто подано загальну характеристику математичного моделювання та оптимізації широкого класу систем. Розглянуті основні типи математичних моделей та способи їх ідентифікації. Приділено увагу питанням ...
 • The Approach to Automation of Designing Knowledge Base in the Device-Making Industry 

  Bisikalo, O. V.; Бісікало, О. В. (Kharkov national university of radioelectronics; Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2006)
  The development of the expert system knowledge base in the device-making industry by means of using the hierarchical linear structures is highlighted in the article. A formal model of the interaction of prolonged and ...
 • The Determination of Results of Knowledge Test Control by Means of the Hierarchical Structures 

  Bisikalo, O. V.; Tadevosyan, R. G.; Бісікало, О. В.; Тадевосян, Р. Г. (Kharkov national university of radioelectronics; Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2007)
  Development of the methodology of designing of electronic textbooks with an opportunity of individual learning strategy`s identification is considered in the article. In this regard a formal approach aimed at research of ...
 • Нормування індексів відтворюваності та придатності для оцінки якості продукції 

  Слободянюк, О. С.; Васілевський, О. М.; Slobodyanyk, O. S.; Vasilevskyi, O. M. (ВНТУ, 2018)
  Описано нормовані межі за яких показники відтворюваності та придатності характеризують виробничий процес або з якісною продукцією або з високою ймовірністю бракованої продукції.
 • Модифікований метод опрацювання результатів опосередкованих вимірювань 

  Васілевський, О. М.; Присяжнюк, В. В.; Vasilevskyi, O. M.; Prysyazhnyuk, V. V. (ВНТУ, 2018)
  Запропоновано метод опрацювання результатів опосередкованих вимірювань при нелінійному рівнянні перетворення, для випадків коли залишковий член ряду Тейлора більший 0,8 середньоквадратичного відхилення результату непрямого ...
 • Актуальність оцінювання показників якості продукції на основі індексів відтворюваності та придатності 

  Васілевський, О. М.; Слободянюк, О. С.; Vasilevskyi, O. M. (ВНТУ, 2018)
  Запропоновано статистичний метод оцінювання характеристик якості продукції та процесу на основі індексів відтворюваності та придатності, який дає змогу підтверджувати статистичну стабільність технологічного процесу та вірно ...

View more