Collections in this community

Recent Submissions

 • Algorithms of blended learning in IT education 

  Palamarchuk, Ye. A.; Kovalenko, O. O. (Lviv Polytechnic National University, 2018)
  The urgency of the research. Blended learning is a modern trend in education. It enables the formation of synergies between traditional educational communications, electronic information dialogues and appeals to electronic ...
 • Моделювання оптичних структур методом кінцевих різниць у часовому просторі 

  Довгалець, С. М.; Малишевський, О. М. (Науковий журнал "Молодий вчений", 2015)
  В даній роботі розглянуто один з найпопулярніших методів чисельного вирішення електродинамічних задач FDTD, що вирішує електричні і магнітні поля в тимчасових і просторових доменах та дозволяє будь-яку геометрію моделі і ...
 • Розробка програмних засобів для відтворення віртуальної реальності 

  Довгалець, С. М.; Карпюк, Ю. В. (Науковий журнал "Молодий вчений", 2017)
  В роботі проведено аналіз методів фільтрації даних отриманих з інерційного вимірювального пристрою, методи подолання дрейфу нуля гіроскопа, розроблено програму стереоскопічного рендеру для мобільного телефону та безпровідний ...
 • Арифметичні основи проектування мікропроцесорних систем 

  Квєтний, Р. Н.; Повідайко, П. П.; Компанець, М. М.; Гармаш, В. В.; Кулик, Я. А. (ВНТУ, 2017)
  В навчальному посібнику в простій формі викладені основні питання теорії систем числення: формування кодів та одержання різних за видом модифікацій цих кодів, контролю виконання логічних та арифметичних операцій, а це ...
 • Мікропроцесорні системи. Лабораторний практикум 

  Квєтний, Р. Н.; Маслій, Р. В.; Гармаш, В. В.; Бойко, О. Р. (ВНТУ, 2013)
 • Алгоритм динамичного розподілу пам`яти 

  Довгалець, С. М.; Борщова, І. П. (Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, 2009)
  В данной статье описан новый алгоритм динамического распределения памяти, который позволяет достичь большего быстродействия при использовании меньшего объема памяти
 • Класифікація безпілотних літальних апаратів та їх використання для доставки товарів 

  Книш, Б. П.; Кулик, Я. А.; Барабан, М. В. (Хмельницький національний університет, 2018)
  В роботі розглянуто основні види безпілотних літальних апаратів та ознаки, за якими вони класифікуються, а саме – за типом системи управління, за масою, за масштабом завдань, за паливною системою, за типом крила, за ...
 • Застосування технології «інтернет для речей» для інформаційно-вимірювальної системи 

  Кулик, Я. А. (ВНТУ, 2017)
  IDC встановив етап з деякими загальними ідеями щодо майбутнього напряму цифрового перетворення: - витрати IoT до 2020 року складуть $1,3 трлн., при цьому найуспішніший виробничий сектор складе 22%. - до 2019 року 43% ...
 • Методика оцінки якості роботи детекторів виділення контурів в пакеті Mathcad 

  Книш, Б. П.; Кулик, Я. А.; Білинський, Й. Й. (Хмельницький національний університет, 2017)
  Розроблено методику оцінки якості роботи детекторів виділення контуру в пакеті Mathcad, що дозволяє визначати ефективність детекторів в роботі з різними видами зображення і використовувати отримані результати дослідження ...
 • Розробка системи стеження за рухом сонця для підвищення ККД сонячних електростанцій 

  Кулик, Я. А.; Шкуран, В. М.; Черноволик, О. В.; Книш, Б. П. (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2017)
  Обґрунтовано вибір типу реалізації структурної схеми для 2-хосьового поворотного механізму для сонячної панелі. Розроблено функціональну схему слідкування за рухом сонця через фотодатчики на цифровій елементній базі та ...
 • Model of image thinking based development of glossary 

  Bisikalo, O. V.; Бісікало, О. В. (Донецький національний технічний університет, 2008)
  The fundamentals of approach on developing a “clever” content for electronic textbooks are outlined in the article. The principles of creating image glossary extending an ordinary hypertext with associative links of ...
 • Інструменти моніторингу якості знань студентів 

  Коваленко, О. О.; Паламарчук, Є. А.; Яцковська, Р. О. (Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, 2018)
  В матеріалі проаналізовані програмні інструменти, що використовуються для моніторингу і контролю якості освіти. Визначені напрями моніторингу і проаналізовані їх особливості. Запропонований підхід до моніторингу якості ...
 • The Approach to Automation of Designing Knowledge Base in the Device-Making Industry 

  Bisikalo, O. V.; Бісікало, О. В. (Kharkov national university of radioelectronics; Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2006)
  The development of the expert system knowledge base in the device-making industry by means of using the hierarchical linear structures is highlighted in the article. A formal model of the interaction of prolonged and ...
 • The Determination of Results of Knowledge Test Control by Means of the Hierarchical Structures 

  Bisikalo, O. V.; Tadevosyan, R. G.; Бісікало, О. В.; Тадевосян, Р. Г. (Kharkov national university of radioelectronics; Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2007)
  Development of the methodology of designing of electronic textbooks with an opportunity of individual learning strategy`s identification is considered in the article. In this regard a formal approach aimed at research of ...
 • Аналіз методів фільтрації зображень 

  Барченко, К. В.; Білошкурський, С. С.; Гармаш, В. В. (ВНТУ, 2012)
  Розглядаються локальні методи фільтрації зображень, методи, які ґрунтуються на диференційних рівняннях з частковими похідними, фільтри в частотній області та алгоритм нелокального усереднення. Проводиться порівняння цих ...
 • Мікроконтролери сімейства MSP430x2xx. Теорія та практика 

  Квєтний, Р. Н.; Маслій, Р. В.; Гармаш, В. В.; Бойко, О. Р. (ВНТУ, 2015)
  Навчальний посібник присвячений теоретичним та практичним аспектам дослідження мікроконтролерів з наднизьким енергоспоживанням сімейства MSP430x2xx компанії Texas Instruments. У теоретичній частині розглянуто периферійні ...
 • Проектування програмних засобів систем управління. Частина 1. Основи об'єктно-орієнтованого проектування 

  Бевз, О. М.; Папінов, В. М.; Скидан, Ю. А. (ВНТУ, 2010)
  В навчальномц посібнику розглядаються сучасні об'єктно-орієнтовані методи програмного забезпечення систем управління.
 • Комп'ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень. Частина 2 

  Квєтний, Р. Н.; Богач, І. В.; Бойко, О. Р.; Софина, О. Ю.; Шушура, О. М. (ВНТУ, 2013)
  Друга частина навчального посібника, в якому розглянуто найпоширеніші чисельні методи, що зустрічаються в типових інженерних та наукових задачах, методи оптимізації та основи математичного моделювання, а також методи ...
 • Комп'ютерне моделювання систем та процесів. Методи обчислень. Частина I 

  Квєтний, Р. Н.; Богач, І. В.; Бойко, О. Р.; Софина, О. Ю.; Шушура, О. М. (ВНТУ, 2013)
  Перша частина навчального посібника, в якому розглянуто найпоширеніші чисельні методи, що зустрічаються в типових інженерних та наукових задачах, методи оптимізації та основи математичного моделювання, а також методи ...
 • Поведінкові моделі інформаційної системи змішаного навчання 

  Коваленко, О. О. (Наукове товариство ім. Шевченка, 2017)
  Автор представляє результати розробки поведінкових моделей агентів інформаційної системи змішаного навчання. Загальні принципи роботи базуються на теорії дзеркал, які відповідають цілям інформаційної системи змішаного ...

View more