Останні додані

 • Класифікація безпілотних літальних апаратів та їх використання для доставки товарів 

  Книш, Б. П.; Кулик, Я. А.; Барабан, М. В. (Хмельницький національний університет, 2018)
  В роботі розглянуто основні види безпілотних літальних апаратів та ознаки, за якими вони класифікуються, а саме – за типом системи управління, за масою, за масштабом завдань, за паливною системою, за типом крила, за ...
 • Застосування технології «інтернет для речей» для інформаційно-вимірювальної системи 

  Кулик, Я. А. (ВНТУ, 2017)
  IDC встановив етап з деякими загальними ідеями щодо майбутнього напряму цифрового перетворення: - витрати IoT до 2020 року складуть $1,3 трлн., при цьому найуспішніший виробничий сектор складе 22%. - до 2019 року 43% ...
 • Методика оцінки якості роботи детекторів виділення контурів в пакеті Mathcad 

  Книш, Б. П.; Кулик, Я. А.; Білинський, Й. Й. (Хмельницький національний університет, 2017)
  Розроблено методику оцінки якості роботи детекторів виділення контуру в пакеті Mathcad, що дозволяє визначати ефективність детекторів в роботі з різними видами зображення і використовувати отримані результати дослідження ...
 • Розробка системи стеження за рухом сонця для підвищення ККД сонячних електростанцій 

  Кулик, Я. А.; Шкуран, В. М.; Черноволик, О. В.; Книш, Б. П. (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2017)
  Обґрунтовано вибір типу реалізації структурної схеми для 2-хосьового поворотного механізму для сонячної панелі. Розроблено функціональну схему слідкування за рухом сонця через фотодатчики на цифровій елементній базі та ...
 • Model of image thinking based development of glossary 

  Bisikalo, O. V.; Бісікало, О. В. (Донецький національний технічний університет, 2008)
  The fundamentals of approach on developing a “clever” content for electronic textbooks are outlined in the article. The principles of creating image glossary extending an ordinary hypertext with associative links of ...
 • Інструменти моніторингу якості знань студентів 

  Коваленко, О. О.; Паламарчук, Є. А.; Яцковська, Р. О. (Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, 2018)
  В матеріалі проаналізовані програмні інструменти, що використовуються для моніторингу і контролю якості освіти. Визначені напрями моніторингу і проаналізовані їх особливості. Запропонований підхід до моніторингу якості ...
 • The Approach to Automation of Designing Knowledge Base in the Device-Making Industry 

  Bisikalo, O. V.; Бісікало, О. В. (Kharkov national university of radioelectronics; Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2006)
  The development of the expert system knowledge base in the device-making industry by means of using the hierarchical linear structures is highlighted in the article. A formal model of the interaction of prolonged and ...
 • The Determination of Results of Knowledge Test Control by Means of the Hierarchical Structures 

  Bisikalo, O. V.; Tadevosyan, R. G.; Бісікало, О. В.; Тадевосян, Р. Г. (Kharkov national university of radioelectronics; Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2007)
  Development of the methodology of designing of electronic textbooks with an opportunity of individual learning strategy`s identification is considered in the article. In this regard a formal approach aimed at research of ...
 • Аналіз методів фільтрації зображень 

  Барченко, К. В.; Білошкурський, С. С.; Гармаш, В. В. (ВНТУ, 2012)
  Розглядаються локальні методи фільтрації зображень, методи, які ґрунтуються на диференційних рівняннях з частковими похідними, фільтри в частотній області та алгоритм нелокального усереднення. Проводиться порівняння цих ...
 • Поведінкові моделі інформаційної системи змішаного навчання 

  Коваленко, О. О. (Наукове товариство ім. Шевченка, 2017)
  Автор представляє результати розробки поведінкових моделей агентів інформаційної системи змішаного навчання. Загальні принципи роботи базуються на теорії дзеркал, які відповідають цілям інформаційної системи змішаного ...
 • Інформаційне електронне середовище навчального відділу університету 

  Паламарчук, Є. А.; Коваленко, О. О.; Савчук, Т. М. (Наукове товариство ім. Шевченка, 2017)
  Автори представляють результати розробки моделі інформаційного електронного середовища навчального відділу університету. Основними функціями середовища є інформування викладачів та співробітників щодо нормативних та ...
 • Розробка динамічного внутрішнього сайту кафедри 

  Паламарчук, Є. А.; Квєтний, Р. Н.; Дубовой, В. М. (Наукове товариство ім. Шевченка, 2017)
  Автори представляють результати розробки і тестування динамічного внутрішнього сайту кафедри. Визначені основні функції сайту: достовірна інформація щодо складу кафедри, методичного забезпечення, результатів наукової роботи; ...
 • Results of implementation of the pilot project of management system for learning and concomitance of the educational, methodological and scientific activities “JetIQ” 

  Bisiкalo, O. V.; Palamarchuk, Y. A.; Kovalenko, O. O.; Бісікало, О. В.; Паламарчук, Є. А.; Коваленко, О. О. (Наукове товариство ім. Шевченка, 2017)
  In this article is presented successful results of implementation of the management training system JetIQ. This integrated system consists of separate modules, which allow to form a personal environment (space) of electronic ...
 • Варіативна оцінка знань студентів за допомогою системи Тест-IQ 

  Паламарчук, Є. А.; Коваленко, О. О.; Яцковська, Р. О. (Наукове товариство ім. Шевченка, 2017)
  Автори представляють результати розробки програмного модулю тестування в системі управління навчанням. Головною особливістю розробки є запровадження супертесту – програми формування типових тестових завдань з автоматичною ...
 • Методи оцінювання ефективності інтерліверів у турбо-кодовій конструкції 

  Кулик, А. Я.; Іванов, Ю. Ю. (Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України, 2014)
 • A Brief Overview and Experimental Researches of Novel PL-log-MAP Turbo Decoding Algorithm 

  Romanyuk, O. N.; Ivanov, Yu. Yu.; Stukach, O. V.; Романюк, О. Н.; Іванов, Ю. Ю.; Стукач, О. Н. (Томская группа и студенческое отделение Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике ; Сибирский федеральный университет, 2017)
  In this article, we discuss the powerfull class of channel codes referred to as turbo codes. These error-correcting technique achieve excellent error-rate performance that can closely approach Shannon’s channel capacity ...
 • Особливості оцінювання параметрів процесу передавання даних із використанням турбо-кодів 

  Квєтний, Р. Н.; Іванов, Ю. Ю.; Кривогубченко, С. Г.; Стукач, О. В. (Харківський національний університет радіоелектроніки; Громадська організація «Академія метрології України»; ТОВ виробничо-комерційна фірма «ФАВОР, ЛТД», 2017)
  Робота присвячена розробці та дослідженню цифрової системи зв'язку з турбо-кодеком. Виконано метрологічну експертизу для отримання раціональних рішень. Проаналізовано складові компоненти системи зв’язку, алгоритми декодування ...
 • Апаратна реалізація MAP декодера для турбо-кодів 

  Кулик, А. Я.; Кривогубченко, С. Г.; Іванов, Ю. Ю. (Черкаський державний технологічний університет, 2012)
  В статье рассмотрен алгоритм MAP, который является одним из методов работы с современным перспективным для передачи информации турбо-кодом. Приведен алгоритм работы декодера для “жесткого” и “мягкого” нахождения решений. ...
 • Апаратна реалізація log-MAP декодера для турбо-кодів 

  Кулик, А. Я.; Кривогубченко, С. Г.; Іванов, Ю. Ю. (Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 2012)
  Розглянуто алгоритм log-MAP, який є одним з методів роботи з перспективним для корекції помилок турбо-кодом. Наведено алгоритм роботи декодера для «жорсткого» та «м’якого» знаходження рішень. Показано математичний апарат ...
 • Апаратна реалізація декодера SOVA з ”м’яким” 3-бітовим квантованим виходом 

  Кулик, А. Я.; Іванов, Ю. Ю. (Одеська національна академія зв'язку імені О. С. Попова, 2012)
  Розглянуто алгоритм Вітербі та його модифікацію SOVA, яка є одним з методів роботи з сучасним турбо-кодом, перспективним для передавання інформації. Наведено алгоритм роботи декодера Вітербі для “жорсткого” та ”м’якого” ...

View more