Recent Submissions

 • Optimization of electronic test parameters in learning management systems 

  Palamarchuk, Yevhen; Kovalenko, Olena; Паламарчук, Є. А.; Коваленко, О. О. (CEUR Workshop Proceedings, 2020)
  The article contains the results of research on the procedures for creating and adjusting tests in learningmanagement systems based on an active dialogue with students and automated analysis of test results.The authors ...
 • Архітектура електронних навчальних систем 

  Паламарчук, Є. А.; Palamarchuk, Ye. A. (ВНТУ, 2021)
  The principles of construction of architectures of electronic educational systems (EES), their functions, properties and data structure are considered. A comparative analysis of existing architectures and their characteristics ...
 • Задачі електронної освіти України та пропозиції щодо її розвитку 

  Квєтний, Р. Н.; Паламарчук, Є. А.; Бісікало, О. В. (ВНТУ, 2020)
  Проаналізовано стан, проблеми і задачі і сучасної вищої освіти відносно динаміки розвитку суспільства, науки, техніки і технологій. Сформульовані задачі сучасної освіти і шляхи їх розв`язання. Пропонується для ...
 • Динамічні результати стресового карантинного тестування системи управління навчанням «JetIQ VNTU» та сервісів G Suite for Education 

  Коваленко, О. О.; Паламарчук, Є. А. (ВНТУ, 2020)
  Сучасний університет обов`язково має концепцію електронного освітнього середовища та використовує електронні сервіси в освітніх та інших процесах діяльності. Стресові тестування системи управління навчанням здійснюються ...
 • Контури системи управління навчанням: традиційне, змішане та дистанційне навчання 

  Коваленко, О. О.; Паламарчук, Є. А. (ВНТУ, 2020)
  Сучасні системи управління навчанням є комплексом для автоматизації освітнього процесу, підтримки комунікацій, візуалізації результатів методичної та наукової діяльності викладачів та здобувачів вищої освіти. Формування ...
 • Гейміфікація в системі управління навчанням 

  Коваленко, О. О.; Паламарчук, Є. А. (Національний університет "Львівська політехніка", 2019)
  Питання гейміфікації є популярним в багатьох сферах освіти, навчання та менеджменту. Гейміфікація в освітньому процесі є елементом 165зацікавленості студентів до навчання, організації змагань між студентами та формування ...
 • Models of Behavior of Agents in the Learning Management System 

  Bisikalo, O. V.; Kovalenko, O. O.; Palamarchuk, Ye. A.; Бісікало, О. В.; Коваленко, О. О.; Паламарчук, Є. А. (Національний університет "Львівська політехніка", 2019)
  The urgency of the research. The behavior of agents as components of a learning management systems is being investigated at all stages of the life cycle of creating and using a software product. Learning management systems ...
 • Інтелектуальні та адаптивні технології оцінювання знань у web-середовищі змішаного навчання 

  Паламарчук, Є. А.; Коваленко, О. О. (ВНТУ, 2019)
  WEB-середовище змішаного навчання передбачає використання різноманітних технологій навчання та оцінювання знань і навичок студентів. Елементи інтелектуальних технологій дозволяють більш об`єктивно оцінити знання студентів ...
 • Розробка логістичної клієнт-серверної системи 

  Соловей, В. О.; Паламарчук, Є. А. (ВНТУ, 2019)
  У статті розглянуто інструменти та методи реалізації клієнт-серверної системи для розв`язку транспортної задачі, результатом якої є оптимальний опорний план перевезень вантажів з пунктів відправлення в пункти споживання, ...
 • Algorithms of blended learning in IT education 

  Palamarchuk, Ye. A.; Kovalenko, O. O. (Lviv Polytechnic National University, 2018)
  The urgency of the research. Blended learning is a modern trend in education. It enables the formation of synergies between traditional educational communications, electronic information dialogues and appeals to electronic ...
 • Моделювання оптичних структур методом кінцевих різниць у часовому просторі 

  Довгалець, С. М.; Малишевський, О. М. (Науковий журнал "Молодий вчений", 2015)
  В даній роботі розглянуто один з найпопулярніших методів чисельного вирішення електродинамічних задач FDTD, що вирішує електричні і магнітні поля в тимчасових і просторових доменах та дозволяє будь-яку геометрію моделі і ...
 • Розробка програмних засобів для відтворення віртуальної реальності 

  Довгалець, С. М.; Карпюк, Ю. В. (Науковий журнал "Молодий вчений", 2017)
  В роботі проведено аналіз методів фільтрації даних отриманих з інерційного вимірювального пристрою, методи подолання дрейфу нуля гіроскопа, розроблено програму стереоскопічного рендеру для мобільного телефону та безпровідний ...
 • Алгоритм динамичного розподілу пам`яти 

  Довгалець, С. М.; Борщова, І. П. (Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, 2009)
  В данной статье описан новый алгоритм динамического распределения памяти, который позволяет достичь большего быстродействия при использовании меньшего объема памяти
 • Класифікація безпілотних літальних апаратів та їх використання для доставки товарів 

  Книш, Б. П.; Кулик, Я. А.; Барабан, М. В. (Хмельницький національний університет, 2018)
  В роботі розглянуто основні види безпілотних літальних апаратів та ознаки, за якими вони класифікуються, а саме – за типом системи управління, за масою, за масштабом завдань, за паливною системою, за типом крила, за ...
 • Застосування технології «інтернет для речей» для інформаційно-вимірювальної системи 

  Кулик, Я. А. (ВНТУ, 2017)
  IDC встановив етап з деякими загальними ідеями щодо майбутнього напряму цифрового перетворення: - витрати IoT до 2020 року складуть $1,3 трлн., при цьому найуспішніший виробничий сектор складе 22%. - до 2019 року 43% ...
 • Методика оцінки якості роботи детекторів виділення контурів в пакеті Mathcad 

  Книш, Б. П.; Кулик, Я. А.; Білинський, Й. Й. (Хмельницький національний університет, 2017)
  Розроблено методику оцінки якості роботи детекторів виділення контуру в пакеті Mathcad, що дозволяє визначати ефективність детекторів в роботі з різними видами зображення і використовувати отримані результати дослідження ...
 • Розробка системи стеження за рухом сонця для підвищення ККД сонячних електростанцій 

  Кулик, Я. А.; Шкуран, В. М.; Черноволик, О. В.; Книш, Б. П. (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2017)
  Обґрунтовано вибір типу реалізації структурної схеми для 2-хосьового поворотного механізму для сонячної панелі. Розроблено функціональну схему слідкування за рухом сонця через фотодатчики на цифровій елементній базі та ...
 • Model of image thinking based development of glossary 

  Bisikalo, O. V.; Бісікало, О. В. (Донецький національний технічний університет, 2008)
  The fundamentals of approach on developing a “clever” content for electronic textbooks are outlined in the article. The principles of creating image glossary extending an ordinary hypertext with associative links of ...
 • Інструменти моніторингу якості знань студентів 

  Коваленко, О. О.; Паламарчук, Є. А.; Яцковська, Р. О. (Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, 2018)
  В матеріалі проаналізовані програмні інструменти, що використовуються для моніторингу і контролю якості освіти. Визначені напрями моніторингу і проаналізовані їх особливості. Запропонований підхід до моніторингу якості ...
 • The Approach to Automation of Designing Knowledge Base in the Device-Making Industry 

  Bisikalo, O. V.; Бісікало, О. В. (Kharkov national university of radioelectronics; Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2006)
  The development of the expert system knowledge base in the device-making industry by means of using the hierarchical linear structures is highlighted in the article. A formal model of the interaction of prolonged and ...

View more