Now showing items 1-20 of 26836

  • Модифіковані теплоізоляційні сухі будівельні суміші на перлітовому заповнювачі 

   Постолатій, М. О.; Ковальський, В. П. (Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, 2020)
   На сьогоднішній день одним з основних стратегічно важливих питань в Україні є енергозбереження. Підвищення вимог до теплоізоляції будівель сприяє створенню нових та більш ефективних матеріалів.
  • Використання відходів у будівництві 

   Коновалов, С. В. (Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2019)
   В результаті проведених аналітичних досліджень встановлено, що використання золи-винос та червоного бокситового шламу у технологіях виробництва будівельних матеріалів, сприяють покращенню фізико-хімічних властивостей ...
  • Поводження з відходами буріння 

   Рикусова, Н. І.; Шестопалов, О. В. (ВНТУ, 2020)
   Найбільш поширеним методом утилізації відходів буріння є захоронення їх у шламовому амбарі. Це технологія не вирішує проблеми повної утилізації відходів. Запропонована схема поводження з відходами, в якій бурова стічна ...
  • Напрямки покращення екологічної безпеки міських автобусів 

   Войтків, С. В. (ВНТУ, 2020)
   Запропоновані напрямки покращення екологічної безпеки перспективних міських автобусів на основі зменшення шкідливих викидів та руйнівної дії на покриття міських вулиць за рахунок зменшення їх габаритної довжини та ...
  • Нові виклики та можливості інтеграції навчання з виробництвом у технічному університеті в сучасних умовах 

   Коваль, К. О.; Булига, Ю. В.; Мізерний, В. М. (ВНТУ, 2020)
   Продемонстровано сучасні виклики реалізації політики інтеграції навчання з виробництвом на загальноде-ржавному та регіональному рівнях на прикладі Вінницького національного технічного університету. Акценто-вано увагу на ...
  • Особливості виконання креслень будинків на схилі в системі «Аrchicad» 

   Корчевський, Б. Б.; Козуб, А. Р. (ВНТУ, 2020)
   Використання інструментів програми ArchiCAD для виконання креслень будівель на природному рельєфі.
  • Штучний інтелект у політичному просторі 

   Кравець, М. Р.; Денисюк, С. Г. (ВНТУ, 2020)
   Проаналізовано роль штучного інтелекту у політичних процесах.
  • Проблеми застосування технічних термінів у сфері автомобілебудування 

   Войтків, С. В. (ВНТУ, 2020)
   Розглянуті проблемні питання щодо застосування технічних термінів у сфері автомобілебудування. Проаналізовані засади і критерії вибору існуючих або формування нових термінів на конкретних прикладах. Наведена зведена ...
  • Проблеми лекційного викладання на сучасному рівні 

   Кучерук, О. О.; Бойко, Т. В.; Сидоренко, В. О. (ВНТУ, 2020)
   В роботі проаналізовано значимість лекції як одного з найважливіших чинників в організації навчальної діяльності студентів. Висвітлено теоретичні методи збільшення впливу лекції на активізацію самостійного оволодіння ...
  • Професійна компетентність: від наукового аналізу – до практичної реалізації 

   Аксельрод, Р. Б. (ВНТУ, 2020)
   Cтаття присвячена теоретичному аналізу категорій «компетенція» та «компетентність», утворених від них термінів, а також нагальним проблемам, пов’язаним з надбанням компетентнності випускниками вищих навчальних закладів.
  • Рециклинг продуктов переработки осадков сточных вод городских канализаций 

   Христич, А. В.; Лемешев, М. С. (Одеса : ОНАХТ, 2020)
   Обосновано целесообразность рециклинга продуктов пиролизной переработки зольных остатков иловых масс как добавка-модификатора в составе строительных растворов. Подтверждена возможность добавления в состав строительных ...
  • Дослідження актуальності ревіталізації в Україні 

   Абрамович, В. С.; Ковальський, В. П. (Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, 2020)
   Проведено дослідження процесу ревіталізації об’єктів мі- ського середовища. Розглянуто приклади такого виду реконструкції будівель та міських просторів в Україні. Опираючись на активне по- ширення поняття «ревіталізація», ...
  • ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА. Часть 3. 

   Романюк, Александр; Павлов, Сергей; Романюк, Оксана; Вяткин, Сергей (КУПРИЕНКО СВ,, 2020-07-28)
   Монография содержит научные исследования авторов в области техники и технологий. Может быть полезна для инженеров, руководителей и других работников предприятий и организаций, а также преподавателей, соискателей, аспирантов, ...
  • Розробка засобів автоматизованого моніторингу власних фінансових операцій 

   Бевз, С.В.; Бурбело, С.М.; Войтко, В.В.; Денисюк, А.В.; Волошина, А.В. (2019)
   Анотація Розглянуто особливості розробки мобільного додатку під систему Android. Програмний додаток призначений для ведення власних фінансів, де користувач буде відслідковувати надходження та витрати з мобільного додатку. Ключові ...
  • Моделі системи аналізу та розпізнавання музичних композицій 

   Войтко, В. В.; Бевз, С. В.; Бурбело, С. М.; Ставицький, П. В. (2020)
   У статті розглядаються моделі системи розпізнавання музичних композицій у системі синтезу та аналізу музичних звуків, спрямовані на підвищення ідентифікаційних можливостей автоматизованої системи. Модуль ...
  • Рекомендаційний покажчик літератури з питань вищої школи за ІI кв. 2020 р. 

   Квятківська, Лариса Володимирівна; Квятковская, Лариса Владимировна; Kvyatkivska, Larysa (ВНТУ, 2020-07)
   Відділ наукової інформації та бібліографії НТБ ВНТУ готує підбірку матеріалів з питань вищої школи, які надають допомогу в навчально-виховній роботі. Покажчик включає матеріали з книг та періодичних видань за ІI кв. 2020 р.
  • Система діагностування технічного стану гідроагрегатів ГЕС та ГАЕС 

   Граняк, Валерій Федорович; Кухарчук, Василь Васильович; Кацив, Самоїл Шулімович (Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (УКРПАТЕНТ), 2020-07-10)
   Винахід належить до діагностувальної техніки і може бути використана для технічної діагностики гідроагрегатів ГЕС та ГАЕС, у процесі їхньої експлуатації. Cистема діагностування технічного стану гідроагрегатів ГЕС та ГАЕС ...
  • Вібраційний верстат для фінішного абразивного оброблення плоских прецензійних поверхонь деталей 

   Слабкий, Андрій Валентинович; Манжілевський, Олександр Дмитрович; Поліщук, Олександр Васильович (Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (УКРПАТЕНТ), 2020-07-10)
   Вібраційний верстат для фінішного абразивного оброблення плоских прецензійних поверхонь деталей, що містить станину, планшайбу, установлену на кулькових опорах, притир, навантажувальний пристрій, причому, планшайба через ...
  • Пневмогідравлічний пристрій для віброточіння 

   Обертюх, Роман Романович; Слабкий, Андрій Валентинович; Поліщук, Олександр Васильович; Кудраш, Віталій Олександрович (Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (УКРПАТЕНТ), 2020-06-25)
   Пневмогідравлічний пристрій для віброточіння містить корпус генератора імпульсів тиску, штуцери, кришку силової головки, розточку, в якій розміщений клапан, що через пружину та плунжер обпертий в законтрений гайкою ...
  • Мультиспектральний біосенсор 

   Кватернюк, Сергій Михайлович; Петрук, Василь Григорович; Солдаткін, Олексій Петрович (Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної власності" (УКРПАТЕНТ), 2020-06-25)
   Мультиспектральний біосенсор містить дифузний відбивач для освітлення зразка неоднорідного біологічного середовища, до якого оптично під'єднано об'єктив, ПЗЗ-камера оптично з'єднана з об'єктивом, ПЗЗ-камера підключена ...