Зараз показуються 21-40 з 20200

  • Децентралізація: стан і перспективи реалізації в Україні 

   Денисюк C. Г. (ВНТУ, 2017)
   Проаналізовано особливості реалізації реформи децентралізації в Україні. Визначено здобутки децентралізації і переваги для громадян. Виокремлено проблеми реалізації цієї реформи, що гальмує процес євроінтеграції України.
  • Хакерство як впливовий коректор сучасних політичних процесів 

   Денисюк, С. Г.; Неприцька, Т. І.; Денисюк, А. В. (НУ «ОЮА», 2017)
   Проаналізовано роль хакерів у політичних процесах і відносинах. Визначено, що хакерство є диференційова- ним співтовариством, в якому виокремлюються угрупо- вання, виходячи з політичних цілей та їх ціннісних основ.
  • Problems of E-Governance Implementation in Ukraine 

   Denysiuk, Svitlana; Neprytska, Tetyana (ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, 2017)
   The article analyses the essence and perspectives of e-governance development in Ukraine. The factors that limit the introduc- tion of e-governance in Ukraine have been determined. Attention is paid to the model of improvement ...
  • Фотограмметрічні комп’ютерні засоби отримання 3D-моделей зображень облич людини 

   Романюк, С. О.; Нечипорук, М. Л. (Одеська національна академія харчових технологій, 2018-10-05)
   Проаналізовано ринок сучасних програмних рішень для створення та редагування тривимірних моделей зображень облич людини, що дозволяє обрати оптимальне рішення для конкретно визначених завдань. Розглянуто особливості ...
  • Формування відрізків прямих багаторозрядними сегментами 

   Романюк, О. Н.; Лисенко, Є. С.; Войт, Б. Л. (Одеська національна академія харчових технологій, 2018)
   Запропоновано алгоритм відтворення векторів багаторозрядними приростами
  • Efficient methods for fast shading 

   Romanyuk, Alexander; Hast, Anders; Lyashenko, Yuri; Романюк, О. Н.; Ляшенко, Ю. (Stefan cel Mare University of Suceava, 2008)
   On devices without battery consuming and specialized hardware for rendering, it is important to improve the speed and quality so that these methods are suitable for real-time rendering. Furthermore such algorithms are ...
  • Особливості функціонування мистецьких навчальних колективів у сучасних умовах (на прикладі діяльності чоловічого вокального ансамблю «Бревіс» Вінницького училища культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича) 

   Сідлецька, Т. І.; Сидлецкая, Т. И.; Sidletska, Т. І. (Вінницький національний технічний університет, 2018)
   Розкрито особливості функціонування мистецьких навчальних колективів на основі аналізу творчої діяльності чоловічого вокального ансамблю «Бревіс» Вінницького училища культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича. Висвітлено ...
  • Спосіб синтезу стибій(III) та бісмут(III)вмісних координаційних сполук купруму(II) з N,N'- біс(саліциліден)семикарбазидом 

   Євсєєва, Марія Василівна; Панченко, Тетяна Іванівна; Ранський, Анатолій Петрович (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-10-25)
   Спосіб синтезу стибій(III) та бісмут(III)вмісних координаційних сполук купруму(II) з N,N'-біс(саліциліден)семикарбазидом, який полягає у взаємодії калій або амоній N,N'-біс(саліциліден)семикарбазидатокупратів(II)] в ...
  • Спосіб матричного синтезу гетерометалевих координаційних сполук купруму (II) та ніколу (II) з N,N'-біс(саліциліден)тіосемикарбазидом 

   Панченко, Тетяна Іванівна; Ранський, Анатолій Петрович; Євсєєва, Марія Василівна (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-10-25)
   Спосіб матричного синтезу гетерометалевих координаційних сполук купруму(II) та ніколу(II) з N,N'-біс(саліциліден)тіосемикарбазидом, який полягає у взаємодії етанольних розчинів ліганду, солі d-металу, саліцилового альдегіду ...
  • Багаточастотний моноімітансний логічний R-елемент "НІ" 

   Войцеховська, Олена Валеріївна; Лазарєв, Олександр Олександрович; Ліщинська, Людмила Броніславівна (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-10-25)
   Моноімітансний логічний R-елемент "НІ" з плавним переналаштуванням робочої частоти, який містить чвертьхвильовий відрізок лінії передачі, ключ, вихідну клему, з'єднану з чвертьхвильовим відрізком лінії передачі, загальну ...
  • Моноімітансний логічний R-елемент "НІ" з плавним переналаштуванням робочої частоти 

   Войцеховська, Олена Валеріївна; Лазарєв, Олександр Олександрович; Ліщинська, Людмила Броніславівна (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-10-25)
   Моноімітансний логічний R-елемент "НІ" з плавним переналаштуванням робочої частоти, який містить чвертьхвильовий відрізок лінії передачі, ключ, вихідну клему, з'єднану з чвертьхвильовим відрізком лінії передачі, загальну ...
  • Система для вимірювання і контролю параметрів технічного стану електричних машин 

   Граняк, Валерій Федорович; Кухарчук, Василь Васильович (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-10-25)
   Система для вимірювання і контролю параметрів технічного стану електричних машин, яка містить n вимірювальних каналів вібрації, до складу яких входять віброперетворювачі, виходи яких з'єднані з входами масштабуючих ...
  • Інтелектуальний самокалібрований засіб вимірювання віброприскорення 

   Граняк, Валерій Федорович; Кухарчук, Василь Васильович (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-10-25)
   Інтелектуальний самокалібрований засіб вимірювання віброприскорення, який містить датчик віброприскорення, вхід якого з'єднаний з шиною керування, три нормуючих підсилювача, три аналогових суматора, аналоговий мультиплексор, ...
  • Двотактний симетричний підсилювач струму 

   Азаров, Олексій Дмитрович; Богомолов, Сергій Віталійович; Медяний, Роман Михайлович (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-10-25)
   Двотактний симетричний підсилювач струму, який містить два джерела струму, вхідну шину, шину нульового потенціалу, вихідну шину, шини додатного і від'ємного живлення, вісімнадцять транзисторів, причому вхідну шину з'єднано ...
  • Двотактний симетричний підсилювач струму 

   Азаров, Олексій Дмитрович; Богомолов, Сергій Віталійович; Медяний, Роман Михайлович (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-10-25)
   Двотактний симетричний підсилювач струму, який містить два джерела струму, резистор зворотного зв'язку, шини додатного та від'ємного живлення, вхідну і вихідну шини, шину нульового потенціалу, тридцять два біполярних ...
  • Сушильна шафа з реверсивним перемикачем потоку 

   Співак, Олександр Юрійович; Фіник, Ірина Валеріївна (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-10-25)
   Сушильна шафа з реверсивним перемикачем потоку, яка містить теплоізольований корпус з поярусно розташованими в ньому горизонтальними газопроникними полицями, вентилятор, розподільчий короб з калорифером і два колектори, ...
  • Спосіб утеплення вузла примикання віконного блока до стінового прорізу 

   Ратушняк, Георгій Сергійович; Материнська, Оксана Юріївна (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-10-25)
   Спосіб утеплення вузла примикання віконного блока до стінового прорізу, при якому на зовнішню стіну накладають утеплювач, потім армувальну сітку та фінішний шар, який відрізняється тим, що поверх утеплювача наносять ...
  • Separation of the complex task of planning streaming multiprocessors into several simpler warp schedulers 

   Vyatkin, S. I.; Romanyk, A. N.; Вяткін, С. І.; Романюк, О. Н. (Одеська національна академія харчових технологій, 2018-10-05)
   Наводиться аналіз планування розв'язку задач сучасними відеокартами
  • Бетони з використанням промислових техногенних відходів 

   Стаднійчук, М. Ю. (ВНТУ, 2018)
   В роботі запропоновано виготовляти будівельні вироби з використанням промислових техногенних відходів Вінниччини.
  • Застосування вібраційного гідроімпульсного приводу в будівельних і дорожних машинах 

   Іскович-Лотоцький, Р. Д.; Іванчук, Я. В. (Український державний університет залізничного транспорту, 2008-02-26)
   Для інтенсифікації технологічних процесів у будівельних і дорожних машинах розроблені різні гідравлічні віброударні пристрої. З допомогою яких прискорюються виробничі процеси, знижуються витрати і скорочуються наднормативні ...