Зараз показуються 21-40 з 15764

  • Автоматизація розрахунку параметрів ексцентрикового кулачка 

   Подоляк, В. А.; Гарбуз, Є. С.; Чорний, О. В. (ВНТУ, 2017)
   Представлена комп’ютерна програма, яка дозволяє розраховувати конструктивні параметри кулачка для ексцентрикових затискних пристроїв верстатних пристосувань
  • Вплив конструктивних параметрів довгої напірної гідролінії гідравлічного приводу на характер хвильових процесів 

   Дерібо, О. В.; Дусанюк, Ж. П.; Репінський, С. В.; Гуцалюк, В. І.; Черноволик, О. В. (ВНТУ, 2017)
   З використанням методу імітаційного моделювання в середовищі MATLAB Simulink проведені дослідження гідроприводу поступального руху з довгою напірною гідролінією для виявлення впливу конструктивних параметрів напірної ...
  • Підвищення техніко-економічних показників механічної обробки заготовки деталі типу «Вилка» 

   Дусанюк, Ж. П.; Дерібо, О. В.; Діхтяренко, Д. О.; Кошовий, В. В. (ВНТУ, 2017)
   Проведено аналіз ефективності механічної обробки на верстатах з ЧПК у порівнянні з верстатами з руч- ним керуванням на прикладі технологічного процесу виготовлення деталі «Вилка». Виявлені фактори, які най- суттєвіше ...
  • Модернізація технологічного обладнання для формування заготовок цегли 

   Пурдик, В. П.; Сапожник, В. Г.; Кубишкін, О. С.; Піддубний, Ю. П. (ВНТУ, 2017)
   В роботі представлено один із можливих варіантів модернізації обладнання на основі гідроавтоматики для формування заготовок цегли замість існуючого неефективного та морально застарілого пристрою.
  • Аналітичне оцінювання ККД об’ємного насоса з частотно-керованим приводним електродвигуном 

   Репінський, С. В.; Козлов, Л. Г.; Бурєнніков, Ю. А.; Паславська, О. В. (ВНТУ, 2017)
   Проведено аналітичне оцінювання залежності ККД об’ємного насоса і приводного асинхронного двигуна (АД) з частотним керуванням в різних режимах роботи. Результати можуть бути використані при формулюванні практичних ...
  • Способи поверхневої пластичної деформації 

   Печінський, О. В.; Урбанський, В. О.; Сердюк, О. В.; Сивак, І. О. (ВНТУ, 2017)
   Розглянуто види поверхневої пластичної деформації. Проаналізовано вплив технологічних та конструктор- ських факторів на результати обкочування деталі роликом.
  • Аналіз впливу факторів процесу різання на точність обробки за допомогою математичного планування експерименту 

   Дусанюк, Ж. П.; Репінський, С. В.; Паславська, О. В.; Курилець, А. В.; Устич, М. І. (ВНТУ, 2017)
   Проведено повний трифакторниий експеримент для побудови математичної моделі залежності переміщення шпинделя верстата при точінні зовнішньої діаметральної поверхні вала від таких параметрів, як подача, глибина різання і ...
  • Ефективність відновлення поверхонь деталей блока ділильного 

   Бурєнніков, Ю. А.; Дусанюк, Ж. П.; Репінський, С. В.; Придиус, Д. Г.; Грінченко, В. В. (ВНТУ, 2017)
   Проведено дослідження доцільності, економічної ефективності відновлення поверхонь деталей вузла «Блок ділильний», як альтернативу виготовленню нових деталей. Виконано порівняння витрат на матеріали, технологічної ...
  • Порівняльний аналіз способів виготовлення заготовки деталі "Фланець" 

   Дусанюк, Ж. П.; Дерібо, О. В.; Репінський, С. В.; Плис, М. С. (ВНТУ, 2017)
   Проаналізовано можливі способи виготовлення вихідної заготовки деталі типу «Фланець». На прикладі конкретної деталі проведено розрахунки, які дозволили дослідити техніко-економічні показники вибраних способів та визначити ...
  • Сутність інвестиційного потенціалу підприємства 

   Єпіфанова, І. Ю.; Бардадин, О. А. (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, 2017)
   У роботі систематизовано підходи до визначення сутності інвестиційного потенціалу підприємства. Виявлено, що в науковій літературі є три основні підходи до визначення сутності цієї економічної категорії: ресурсний, цільовий ...
  • Репутація політичної партії: сутність та чинники формування 

   Буряченко, О. В.; Корнієнко, В. О. (Переяслав-Хмельницький державний педагогічний ун. ім. Григорія Сковороди, 2017)
   Розкривається сутність поняття «репутація політичної партії», здійснюється комплексне дослідження цього феномена, аналізується його співвідношення із такими поняттями як «імідж», «образ», «популярність», «авторитет» тощо.
  • Хакерство як впливовий коректор сучасних політичних процесів 

   Денисюк, С. Г.; Неприцька, Т. І.; Денисюк, А. В. (Національний університет «Одеська юридична академія», 2017)
   Проаналізовано роль хакерів у політичних процесах і відносинах. Визначено, що хакерство є диференційованим співтовариством, в якому виокремлюються угруповання, виходячи з політичних цілей та їх ціннісних основ.
  • Олігархічний лобізм як відображення репутації політичної партії 

   Похило, І. Д.; Буряченко, О. В.; Годний, С. П. (Національний університет «Одеська юридична академія», 2017)
   З’ясовано сутність олігархічного лобіювання як системи взаємостосунків влади і великого капіталу. Визначено, що основою формування позитивної репутації сучасних політичних партій є ступінь та можливість їх впливу на ...
  • Спосіб для визначення середнього розміру диспергованих часток у світлорозсіювальному середовищі та пристрій для його реалізації 

   Петрук, Василь Григорович; Васильківський, Ігор Володимирович; Петрук, Галина Дмитрівна; Петрук, Василий Григорьевич; Васильковский, Игорь Владимирович; Petruk, Vasyl Hryhorovych; Vasylkivskyi, Ihor Volodymyrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2004-06-15)
   Спосіб для визначення середнього розміру диспергованих часток у світлорозсіювальному середовищі за профілями тіл яскравості та пристрій для його реалізації, в яких, за рахунок введення автоматизованого кінематичного блока ...
  • Шнекова гідроімпульсна машина для неперервного зневоднення вологих мас 

   Іскович-Лотоцький, Ростислав Дмитрович; Обертюх, Роман Романович; Булига, Юрій Володимирович; Поліщук, Олександр Васильович; Андрощук, Віктор Дмитрович; Искович-Лотоцкий, Ростислав Дмитриевич; Обертюх, Роман Романович; Булыга, Юрий Владимирович; Полищук, Александр Васильевич; Iskovych-Lototskyi, Rostyslav Dmytrovych; Obertiukh, Roman Romanovych; Bulyha, Yurii Volodymyrovych; Polischuk, Oleksandr Vasyliovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2004-06-15)
   Шнекова гідроімпульсна машина для неперервного зневоднення вологих мас, в якій система подачі та виведення матеріалу виконана у вигляді шнекового конвеєра, приймального бункера та каналу виведення матеріалу. Пуансон ...
  • Спосіб формування оператора впливу 

   Кожем'яко, Володимир Прокопович; Суприган, Олена Іванівна; Сачанюк, Наталія Василівна; Кожемяко, Владимир Прокофьевич; Kozhemyako, Volodymyr Prokopovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2004-06-15)
   Спосіб формування оператора впливу базується на порівнянні між собою тривалостей часових інтервалів групи та виділенні часового інтервалу найменшої тривалості (Δ-інтервалу), Δ-розбиття виконують на базі найменшого Δ-інтервалу ...
  • Лазерний далекомір 

   Білинський, Йосип Йосипович; Білинський, Володимир Йосипович; Федун, Олексій Вікторович; Билинский, Иосиф Иосифович; Билинский, Владимир Иосифович; Федун, Алексей Викторович; Bilynsky, Yosyp Yosypovych; Bilynskyi, Volodymyr Yosypovych; Fedun, Oleksii Viktorovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2004-06-15)
   Лазерний далекомір містить лазер, оптичний фільтр, лінзу, блок фоконів з роздільними оптичними входами та спільним оптичним виходом, сенсор, обчислювальний пристрій та кроковий двигун для керування блоком фоконів.
  • Спосіб промивки гальванічних покрить 

   Дензанов, Геннадій Олександрович; Дензанов, Геннадий Александрович; Denzanov, Hennadii Oleksandrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2004-07-15)
   Спосіб промивки гальванічних покрить від електроліту у ваннах накопичення з послідовною промивкою. Промивку проводять луговим розчином складових сполук електроліту з відокремленням осаду, що утворюється.
  • Аналого-цифровий перетворювач 

   Кожем'яко, Володимир Прокопович; Яремчук, Сніжана Сергіївна; Матохнюк, Марія Володимирівна; Кожемяко, Владимир Прокофьевич; Матохнюк, Мария Владимировна; Kozhemyako, Volodymyr Prokopovych; Matokhniu, k Mariia Volodymyrivna (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2004-06-15)
   Аналого-цифровий перетворювач шифратор, блок зчитування, що містить світловипромінювач, баластний опір, розрядну лінійку, яка має ряд розв'язуючих діодів, послідовно встановлені та оптично зв'язані регенеративні оптрони, ...
  • Оптоелектронна інформаційно-енергетична мережа 

   Кожем'яко, Володимир Прокопович; Очеретний, Григорій Леонідович; Білан, Степан Миколайович; Кожем'яко, Оксана Володимирівна; Білан, Сергій Степанович; Ільницький, Віталій Анатолійович; Кожемяко, Владимир Прокофьевич; Билан, Степан Николаевич; Билан, Сергей Степагович; Ильницкий, Виталий Анатольевич; Kozhemyako, Volodymyr Prokopovych; Bilan, Stepan Mykolaiovych; Bilan, Serhii Stepanovych; Ilnytskyi, Vitalii Anatoliiovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2005-05-16)
   Оптоелектронна інформаційно-енергетична мережа використовується в системах зв'язку та передачі інформації. Система містить телевізійну станцію, АТС з інтегрованим в ній комутатором, електроенергетичну станцію, WEB-сервер, ...