Зараз показуються 21-40 з 19955

  • Каскадна біогазова установка 

   Ратушняк, Георгій Сергійович; Слободян, Наталя Михайлівна; Колесник, Катерина Володимирівна; Шпіта, Дмитро Анатолійович; Лялюк, Андрій Олександрович (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-09-10)
   Каскадна біогазова установка, що містить перший реактор з резервуаром, накритим каркасом теплиці, в верхній частині якого змонтовано бункер завантаження та трубу споживача, яка відрізняється тим, що в неї введено два ...
  • Установка для виготовлення пресованих солом'яних блоків заданої щільністю та геометричних розмірів 

   Ратушняк, Георгій Сергійович; Бікс, Юрій Семенович; Коц, Іван Васильович; Лялюк, Андрій Олександрович (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-09-10)
   Установка для виготовлення пресованих солом'яних блоків із заданою щільністю та геометричними розмірами, яка містить бункер, пресувальну камеру з силовим поршнем, яка відрізняється тим, що в неї введено бункер з підпресовщиком ...
  • Струмове дзеркало 

   Азаров, Олексій Дмитрович; Богомолов, Сергій Віталійович; Лукашук, Євгеній Олегович; Азаров, Алексей Дмитриевич; Богомолов, Сергей Витальевич; Azarov, Oleksii Dmytrovych; Bohomolov, Serhii Vitaliiovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-09-10)
   Струмове дзеркало, яке містить шину нульового потенціалу, вхідну шину, шину живлення, три транзистори, причому базу і колектор третього транзистора об'єднано між собою і з'єднано з базою першого транзистора, яке відрізняється ...
  • Двополюсне джерело струму 

   Азаров, Олексій Дмитрович; Богомолов, Сергій Віталійович; Павлов, Сергій Володимирович; Самко, Вадим Валерійович; Азаров, Алексей Дмитриевич; Богомолов, Сергей Витальевич; Павлов, Сергей Владимирович; Azarov, Oleksii Dmytrovych; Bohomolov, Serhii Vitaliiovych; Pavlov, Serhii Volodymyrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-09-10)
   Двополюсне джерело струму, яке містить шину додатного живлення, вихідну шину вісім транзисторів і два резистори, причому шину додатного живлення з'єднано з емітером сьомого транзистора і першим виводом другого резистора, ...
  • Двополюсне джерело струму 

   Азаров, Олексій Дмитрович; Богомолов, Сергій Віталійович; Павлов, Сергій Володимирович; Чорний, Денис Сергійович; Азаров, Алексей Дмитриевич; Богомолов, Сергей Витальевич; Павлов, Сергей Владимирович; Azarov, Oleksii Dmytrovych; Bohomolov, Serhii Vitaliiovych; Pavlov, Serhii Volodymyrovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-09-10)
   Двополюсне джерело струму, яке містить шину додатного живлення, яку з'єднано з емітером сьомого транзистора, колектор сьомого транзистора з'єднаний з базою другого транзистора, емітери першого, третього, четвертого, п'ятого, ...
  • Генератор струму зсуву нуля 

   Азаров, Олексій Дмитрович; Богомолов, Сергій Віталійович; Бабін, Євгеній Вікторович; Азаров, Алексей Дмитриевич; Богомолов, Сергей Витальевич; Azarov, Oleksii Dmytrovych; Bohomolov, Serhii Vitaliiovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-09-10)
   Генератор струму зсуву нуля, який містить шини додатного живлення, два транзистори, вихідну шину, який відрізняється тим, що у нього введено шину від'ємного живлення, джерело струму і шість транзисторів, причому виводи ...
  • Двополюсне джерело струму 

   Азаров, Олексій Дмитрович; Богомолов, Сергій Віталійович; Крупельницький, Леонід Віталійович; Азаров, Алексей Дмитриевич; Богомолов, Сергей Витальевич; Крупельницкий, Леонид Витальевич; Azarov, Oleksii Dmytrovych; Bohomolov, Serhii Vitaliiovych; Krupelnytskyi, Leonid Vitaliiovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-09-10)
   Двополюсне джерело струму, яке містить шину додатного живлення, вихідну шину, десять транзисторів, три резистори, причому база другого транзистора з'єднана з колектором першого транзистора, шина додатного живлення з'єднана ...
  • Джерело опорної напруги 

   Азаров, Олексій Дмитрович; Гарнага, Володимир Анатолійович; Обертюх, Максим Романович; Азаров, Алексей Дмитриевич; Гарнага, Владимир Анатольевич; Azarov, Oleksii Dmytrovych; Harnaha, Volodymyr Anatoliiovych; Obertiukh, Maksym Romanovych (Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ), 2018-09-10)
   Винахід належить до галузі аналогової техніки і може бути використані при створенні джерел стабільної напруги постійного струму. Джерело опорної напруги, містить стабілітрон сполучений анодом з шиною нульового потенціалу, ...
  • Ontology-based software system about the symbolic in national reasons in the different geographical regions of Europe and Asia 

   Baeva, Desislava; Rashkova, Victoria (ВНТУ, 2018)
   Древние артефакты хранят информацию о доисторических корнях народов. Качественное изучение скрытого в них символизма требует создания информационной системы для национальных мотивов в разных географических регионах Европы ...
  • Захист даних в задачах навігації в Physical Web 

   Семеренко, Василь; Кошолап, Микола (ВНТУ, 2018)
   Розглянуто навігацію в закритих приміщеннях в рамках технології Physical Web. Показана можливість виправлення помилок в повідомленнях від маячків iBeacon та AltBeacon за допомогою завадостійкого кодування. Пропонується ...
  • Принципи та методологія активної протидії БПЛА за алгоритмом АКАД 

   Троцишин, Іван (ВНТУ, 2018)
   В сучасному світі БПЛА (дрони) набувають всеохоплючого застосування для освоєння повітряного простору, та окрім позитивних рис, містять і значну загрозу мирному існуванню людства, створивши особливий акаунт. якому немає ...
  • Технологія тестування знань 

   Савчук, Тамара; Філіпов, Владислав; Іванова, Світлана (ВНТУ, 2018)
   Запропоновано технологію тестування знань, що базується використання нечіткої логіки, дає можливість адекватно оцінити знання фахівця з дисципліни, оперуючи даними, що були отримані в ході тестування, а також передбачає ...
  • Єдине мережецентричне інформаційно-освітнє середовище загальноосвітніх навчальних закладів 

   Пасіхов, Юрій (ВНТУ, 2018)
   Розглянуто проблему створення єдиного мережецентричного інформаційно-освітнього середовища регіону за запропоновано модель його створення на базі досліджень та розробок ЛІКТ ФМГ17.
  • Застосування сучасних технологій та інноваційних методів навчання у вищих навчальних закладах 

   Іванова, Світлана (ВНТУ, 2018)
   У статті розглядаються інноваційні методи навчання, які використовуються у системі сучасного освітнього процесу, визначені особливості засобів, форм і методів інноваційного навчання, розкривається специфіка їх використання ...
  • К разработке программного обеспечения для автоматизации обучения дифференцированию функций 

   Заркуа, Теодор (ВНТУ, 2018)
   Автор, опираясь на результаты, полученные им в направлении разработки инструментальных средств для автоматизации обработки функиональных выражений на уровне алгоритмических языков, предлагает подход для реализации сценария ...
  • Використання онлайн-курсів у навчанні здобувачів вищої освіти 

   Дітковська, Леся (ВНТУ, 2018)
   Це дослідження розкриває характеристики масових відкритих онлайн-курсів, визначає переваги використання онлайн-курсів у процесі навчання здобувачів вищої освіти, окреслює проблеми впровадження онлайн-курсів у навчальний ...
  • Використання програмної системи antlr для створення мови реляційної алгебри 

   Фісун, Микола; Кандиба, Ігор (ВНТУ, 2018)
   Розглянуто спосіб побудови компілятора мови реляційної алгебри як предметно- орієнтованої мови для використання в навчальному процесі при опануванні курсу з організації баз даних. Пропонується використати засоби генератора ...
  • Сучасні способи оцінки психофізіологічної ефективності реабілітації властивостей центральної нервової системи 

   Охромій, Галина (ВНТУ, 2018)
   У статті описується пропонований нами винахід, який відноситься до медицини і призначається для використання під час експрес-оцінки за психомоторними показниками функціонального стану ССС у хворих з порушеннями серцевого ...
  • Концепція створення електронного університету для закладу вищої освіти 

   Коваленко, Олена; Паламарчук, Євген (ВНТУ, 2018)
   Концепція створення електронного університету для вищого навчального закладу містить теоретико-практичні засади побудови ІТ-стратегії університету, визначення основних цілей, шляхів їх досягнення та отриманих вимірювальних ...
  • Challenges of critical information management technology 

   Mshvidobadze, Tinatin (ВНТУ, 2018)
   In this paper, we will review and analyze the challenges, and offer some directions for some of the subjects of research, so as to help marshal the creative energies of the corresponding segments of the research community ...