Now showing items 1-100 of 451

  обробка зображень (14)
  паралельні обчислення (10)
  паралельно-ієрархічне перетворення (8)
  кореляційний (7)
  статистичний (7)
  фрактальний аналіз (7)
  диагностика (6)
  діагностика (6)
  холестеричний рідкий кристал (6)
  частота (6)
  GPGPU (5)
  біотканина (5)
  волоконно-оптичний (5)
  довжина хвилі (5)
  нейронні мережі (5)
  оптична потужність (5)
  поляризаційне картографування (5)
  розпізнавання образів (5)
  температура (5)
  фільтрація (5)
  частотний перетворювач (5)
  алгоритм (4)
  база даних (4)
  кластеризація (4)
  контроль (4)
  концентрація (4)
  логіко-часова функція (4)
  оптичне випромінювання (4)
  оптичне волокно (4)
  оптичне волокно (ОВ) (4)
  оптичний канал (4)
  поляризация (4)
  похибки (4)
  програмування відеоадаптерів (4)
  світлодіод (4)
  теоретико-числовий базис (4)
  функція перетворення (4)
  штучна нейронна мережа (4)
  algorithm (3)
  biological organism (3)
  cloud computing (3)
  diagnosis (3)
  diagnostics (3)
  mathematical model (3)
  MATLAB (3)
  non-invasive methods (3)
  temperature (3)
  theoretical and numerical basis (3)
  азимут поляризації (3)
  биологический организм (3)
  біологічний організм (3)
  время (3)
  від’ємний опір (3)
  візуалізація (3)
  газ (3)
  джерело (3)
  длина волны (3)
  довжина слова кода (3)
  елементи матриці Мюллера (3)
  енергія (3)
  ентропія (3)
  засіб контролю (3)
  искусственная нейронная сеть (3)
  источник (3)
  класифікація (3)
  коди з максимальною відстанню (3)
  лазерне випромінювання (3)
  людина (3)
  математичне моделювання (3)
  модель (3)
  моделювання (3)
  Мюллер-матричне зображення (3)
  напівтонові зображення (3)
  нечітка логіка (3)
  неінвазивні методи (3)
  облачные вычисления (3)
  оптическая мощность (3)
  оптическая система (3)
  оптический сигнал (3)
  оптичний сигнал (3)
  плазма крови (3)
  плазма крові (3)
  полікристалічна мережа (3)
  поліфункціональні дані (3)
  піроелектрик (3)
  розпізнавання зображень (3)
  різницевий зріз (3)
  світловод (3)
  сигнал (3)
  системи штучного інтелекту (3)
  спектр сигналу (3)
  статистичний аналіз (3)
  статистичні моменти (3)
  структуризація (3)
  структурна складність (3)
  телевізійний вимірювальний контроль (3)
  узагальнений перетворювач імітансу (3)
  фотоелектричний перетворювач (3)
  фотоплетизмографія (3)
  фотоприймач (3)