Recent Submissions

 • Мікроелектронний сенсор газу 

  Ткаченко, Ю. С. (ВНТУ, 2015)
  Проведено аналіз стану питання, щодо розробки сенсора газу, та вимірювання густини газу. На базі мікроконтролера AT90S8515 розроблено електричну принципову схему вимірювального блок мікроелектронного сенсору густини газу. ...
 • Розробка універсального мікропроцесорного модуля 

  Сахно, О. М. (ВНТУ, 2015)
  В дипломному проекті розроблено універсальний мікропроцесорний модуль, який є компактним, надійним, швидкодіючим, дешевим, може легко вбудовуватись в різноманітні обладнання обчислювальної системи. Проведено огляд літературних ...
 • Система контролю температури на основі термостата 

  Плахотний, В. М. (ВНТУ, 2015)
  В даному дипломному проекті представлена розробка системи контролю температури на основі термостата. Проведено огляд літературних джерел, щодо систем контролю температури. Розроблена структурна та електрична принципова ...
 • Мікроелектронний перетворювач світлового потоку на основі SOI-транзистора 

  Бойко, В. В. (ВНТУ, 2015)
  В данному дипломному проекті представлена розробка схеми мікроелектронного перетворювача світлового потоку на основі SOI-транзистора. Проведено огляд літературних джерел. Розроблена структурна та електрична принципова схема ...
 • Розробка пристрою субпіксельного вимірювання кординат об'єкта 

  Данилів, У. Я. (ВНТУ, 2015)
  В дипломній роботі проведено аналіз сучасних методів мікроскопії та аналіз методів обробки зображень, а саме методів виділення контурів. Розроблено алгоритм виділення об’єктів та алгоритм виділення контурів об’єктів з ...
 • Вимірювач оптичного випромінювання на основі фототиристора 

  Купчик, К. В. (ВНТУ, 2015)
  В дипломному проекті досліджується вимірювач оптичного випромінювання на основі фототиристора. Проведено аналіз існуючих вимірювачів оптичного випромінювання та описано принцип їх роботи, переваги та недоліки. Розроблено ...
 • Мікропроцесорний пристрій для контролю процесу плазмохімічного травлення мікроструктур 

  Коломієць, В. І. (ВНТУ, 2015)
  Розроблено пристрій контролю плазмохімічного травлення на основі застосування методу емісійно-спектрального контролю, що складається з вузькосмугових фільтрів, первинних оптичних перетворювачів (фоторезистор), частотних ...
 • Автономний цифровий термометр на сонячних елементах 

  Бондарчук, Ю. М. (ВНТУ, 2015)
  В дипломному проекті представлено розроблений мікропроцесорний пристрій термометра автономного цифрового на сонячних елементах. Проведено огляд літературних джерел, щодо пристроїв для вимірювання температури. Розроблено ...