Recent Submissions

 • Розробка ємнiсного пристрою вимiрювання рiвня рiдини 

  Яровенко, Б. О. (ВНТУ, 2016)
  У даному дипломному проекті розроблено конструкцію ємнісного приладу вимірювання рівня рідини ємнісним методом. Здійснено розробку структурної схеми пристрою, проведено конструкторські розрахунки та промодельовано один з ...
 • Розробка підсилювача потужності 

  Турчак, О. О. (ВНТУ, 2016)
  У дипломному проекті була проведена розробка потужного підсилювача НЧ з покращеними параметрами та характеристиками. У першому розділі пояснювальної записки розглянуто історію розвитку підсилювальної техніки; призначення, ...
 • Система сигналізації з GSM звя’зком 

  Грабенко, В. О. (ВНТУ, 2016)
  У дипломному проекті проводиться розробка системи сигналізації з GSM звязком. У першому розділі техніко – економічне обґрунтування доцільності дослідження було зроблено висновок, що капітальні вкладення та експлуатаційні ...
 • Розробка скремблера телефонного сигналу 

  Прищак, Є. О. (ВНТУ, 2015)
  В даній дипломній роботі розглядається конструкція пристрою – скремблер телефонного сигналу. Проводиться аналіз існуючого рівня техніки в даній області, вибирається метод конструювання, проводиться розрахунок теплового ...
 • Пристрій сигналізації та відображення системи дистанційного контролю температури 

  Любиченко, Д. Ф. (ВНТУ, 2015)
  В роботі розробляється конструкція пристрою сигналізації та відображення системи дистанційного контролю температури. Проводиться аналіз існуючого рівня техніки в даній області, вибирається метод конструювання, проводиться ...
 • Розробка конструкції пристрою для контролю типу дизельного палива 

  Лещенко, І. А. (ВНТУ, 2015)
  В даному дипломному проекті приведена конструкторська розробка пристрою для контролю типу дизельного палива. В дипломному проекті обґрунтована доцільність проектування і впровадження в виробництво пристрою, що розробляється. ...