Останні додані

 • Розробка конструкції аппарату для діадинамотерапії 

  Янковський, В. Ю. (ВНТУ, 2015)
  В даному дипломному проекті, було проведено розробку конструкції апарату для діадинамотерапії, визначення його параметрів та можливостей для подальшої експлуатації. Проведенно аналіз схеми електричної принципової, розробка ...
 • Рoзрoбка кoнструкції радіoхвильoвoгo електрoкoагулятoра 

  Юрченко, А. О. (ВНТУ, 2015)
  В данoму диплoмнoму прoекті рoзрoбляється апарат радіoхвильoвий кoагулятoр з автoматичним включенням і виключенням струму висoкoї частoти (ВЧ) призначений для різання м'яких біoлoгічних тканин і кoагуляції крoвoнoсних судин ...
 • Рoзрoбка кoнструкції приладу для діагностики тромбофлебіту 

  Чанкселіані, В. І. (ВНТУ, 2015)
  В данoму диплoмнoму прoекті рoзрoбляється прилад для діагностики тромбофлебіту, який призначений для діагностики захворювання периферичного кровообігу. Серед відомих методів діагностики тромбофлебіту помітне місце займають ...
 • Рoзрoбка кoнструкції приладу для реєстрації фонокардіограми 

  Чайковський, К. О. (ВНТУ, 2015)
  В даному дипломному проекті розробляється конструкція фонокардіографа. Проводиться аналіз існуючих аналогів, вибирається метод конструювання, проводиться розрахунок плати та моделювання схеми пристрою. Опис розроблювального ...
 • Розробка конструкції апарату для інвазивного лазерного опромінення крові 

  Ферсович, І. В. (ВНТУ, 2015)
  В даному дипломному проекті було розроблено конструкторську документацію на виготовлення приладу для лазерного інвазивного опромінення крові пацієнта. Здійснено розробку структурної і електричної принципової схем пристрою, ...
 • Розробка конструкції апарату ультразвукової терапії 

  Свінціцький, І. В. (ВНТУ, 2015)
  В даному дипломному проекті було розроблено пристрій для ультразвукової терапії. Проведено техніко-економічне обґрунтування доцільності розробки. Здійснено розробку структурної і електричної принципової схем пристрою, ...
 • Розробка конструкції апарату для франклінізації 

  Романов, В. С.. (ВНТУ, 2015)
  В основі даного дипломному проекті лежить розробка апарату для франклінізації. Здійснено розробку структурної і електричної принципової схем пристрою, проведено конструкторські розрахунки та моделювання роботи приладу. ...
 • Розробка конструкції приладу для електроенцефалограми 

  Паламарчук, М. В. (ВНТУ, 2015)
  В дипломному проекті розроблено конструкцію комп’ютерного електроенцефалографа. В проекті розроблено структурну схему, схему електричну принципову, проведено електричні розрахунки окремого блоку, а також розраховано ...
 • Розробка конструкції приладу для визначення гостроти зору при різних ступенях освітленості 

  Мулір, Н. І. (ВНТУ, 2015)
  У даному дипломному проекті було розроблено конструкцію приладу для визначення гостроти зору при різних ступенях освітленості. У даному ДП описано принцип дії розробки, здійснено техніко-економічне обґрунтування доцільності ...
 • Розробка конструкції приладу для електромагнітного впливу на біологічно активні зони поверхні шкіри 

  Дробінко, К. О. (ВНТУ, 2015)
  В даному дипломному проекті було розроблено конструкцію приладу для електромагнітного впливу на біологічно активні зони поверхні шкіри. Здійснено розробку структурної і електричної принципової схем пристрою, проведено ...
 • Розробка конструкції пристрою для штучного дихання 

  Вороніна, П. М. (ВНТУ, 2015)
  В даному дипломному проекті проведене проектування процесорного модуля пристрою для штучної вентиляції легенів. Розглядаються існуючі системи й апарати штучної вентиляції легенів та аналізуються їх основні недоліки. На ...
 • Розробка конструкції апарату для міостимуляції 

  Баца, І. І. (ВНТУ, 2015)
  Даний дипломний проект присвячено розробці апарату для міостимуляції. В процесі його підготовки розроблено структурну та електричну принципові схеми пристрою, проведено конструкторські розрахунки та моделювання роботи ...