Show simple item record

dc.contributor.authorЗубарев, О. В.uk
dc.date.accessioned2016-06-14T19:45:14Z
dc.date.available2016-06-14T19:45:14Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationЗубарев О. В. Дослідження впливу нелінійних властивостей ТСВО на форму і потужність генерованих коливань [Електронний ресурс] : [презентація] / О. В. Зубарев ; Вінницький національний технічний університет ; Факультет радіотехніки, зв’язку та приладобудування ; Кафедра радіотехніки. - Електронні текстові дані (1 файл: 0,75 Мбайт). - Вінниця, 2015. - Назва з екрана.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/12006
dc.descriptionКерівник : к.т.н., доц. Семенов А. О.uk
dc.description.abstractВ дипломній роботі проводиться дослідження генераторів керованих напругою на основі транзисторних структур з від’ємним опором. В теоретичній частині побудовано квазілінійну і нелінійну математичні моделі генераторів керованих напругою на основі транзисторних структур з від’ємним опором, на основі яких визначено амплітуду і частоту генерованих коливань, відносні флуктуації амплітуди і частоти, нелінійні спотворення і нелінійне відхилення частоти генерованих коливань. В експериментальній частині дипломної роботи отримано фазові порт-рети низькочастотних генераторів керованих напругою на основі транзисто-рних структур з від'ємним опором.uk
dc.description.abstractIn the diploma work a mathematical modeling of oscillators on a base of negative-resistance transistor structures is performed. In the theoretical section there are quasi-lineal and non-lineal mathematical models of the oscillators on a base of the negative-resistance transistor structures developed; on their base there are defined the amplitude and frequency of the oscillations, non-lineal distortions, and non-lineal deviation of the oscillations' frequency. In the experimental section of the diploma work there are obtained phase-plane portraits of the low-frequency oscillators on a base of the negative-resistance transistor structures.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.subject7.05090101
dc.subjectрадіотехнікаuk
dc.subjectгенераторuk
dc.subjectтранзисторна структураuk
dc.subjectрадіовимірюванняuk
dc.subjectoscillatoren
dc.subjecttransistor structureen
dc.subjectradio-measurementsen
dc.titleДослідження впливу нелінійних властивостей ТСВО на форму і потужність генерованих коливаньuk
dc.title.alternativeResearch of influence of nonlinear properties TSNR on the form and power generated oscillationsen
dc.typePresentation
dc.identifier.udc621.38


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record