Show simple item record

dc.contributor.authorТарасов, О. О.uk
dc.date.accessioned2016-06-14T20:37:18Z
dc.date.available2016-06-14T20:37:18Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationТарасов О. О. Радіовимірювальні сенсори вологості газових середовищ з частотним виходом [Електронний ресурс] : [презентація] / О. О. Тарасов ; Вінницький національний технічний університет ; Факультет радіотехніки, зв’язку та приладобудування ; Кафедра радіотехніки. - Електронні текстові дані (1 файл: 0,72 Мбайт). - Вінниця, 2015. - Назва з екрана.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/12012
dc.descriptionКерівник : д.т.н.. проф. Осадчук О. В.uk
dc.description.abstractВ даній дипломній роботі досліджуються сенсори вологості з частотним виходом. Мета дослідження - покращення параметрів перетворювача: точності вимірювання та чутливості. Актуальність розробки – використання пристрою застосовується в майже всіх технологічних видах діяльності людини, в будь-яких умовах та середовищі. При розв’язанні поставлених задач були використані теоретичні та експериментальні дослідження. Теоретичні – засновані на перегляді літературних джерел та вибору оптимальних методів. Експериментальні – на розв’язанні експериментального завдання. У першому розділі проведено аналіз стану розробок сенсорів вологості. У другому розділі проводиться дослідження принципу роботи , побудови ємнісних і частотних сенсорів вологості. У третьому розділі здійснено детальни огляд та аналіз сенсорів побудованих на МДН-транзисторних структурах. Проведено: фізико-математичне моделювання , розрахунок активної та реактивної складової повного опору. У четвертому розділі проведені економічні розрахунки витрат на розробку та впровадження нового технічного рішення у продаж. Здійснено розрахунок експлуатаційних витрат та економічного ефекту від придбання та використання нового сенсора вологості. У п’ятому розділі розроблено заходи щодо охорони праці у виробничих приміщеннях при виготовленні сенсора вологості.uk
dc.description.abstractIn this thesis work investigates humidity sensors with frequency output. The aim - to improve the parameters of the converter, measurement accuracy and sensitivity. The urgency of developing - using the device is used in almost all technological forms of human activity, in any condition and environment. When solving tasks were used theoretical and experimental research. Theoretical - based on the review of the literature and selection of best practices. Experimental - by solving experimental problems. The first chapter analyzes of developments humidity sensors. The second section is to study the principle works, construction and frequency capacitive humidity sensors. In the third chapter made a detailed review and analysis of sensors built on the field-effect transistor structures. A: physical and mathematical modeling, calculation of active and reactive component of the impedance. The fourth section made cost estimates for the development and implementation of new technological solutions to the market. Done calculation of operating costs and economic benefits from the acquisition and use of new humidity sensor. The fifth section is developed measures for safety in industrial premises in the manufacture humidity sensor.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.subject7.05090101
dc.subjectрадіотехнікаuk
dc.subjectвідносна вологістьuk
dc.subjectвід’ємний опірuk
dc.subjectrelative humidity sensoren
dc.subjectresistance transduceren
dc.titleРадіовимірювальні сенсори вологості газових середовищ з частотним виходомuk
dc.title.alternativeRadiometric gaseous media humidity sensors with frequency outputen
dc.typePresentation
dc.identifier.udc621.374.415


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record