Show simple item record

dc.contributor.authorПисьменюк, І. О.uk
dc.date.accessioned2016-06-16T13:34:27Z
dc.date.available2016-06-16T13:34:27Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationПисьменюк І. О. Система широкосмугового доступу на базі ВОЛЗ [Електронний ресурс] : [презентація] / І. О. Письменюк ; Вінницький національний технічний університет ; Факультет радіотехніки, зв’язку та приладобудування ; Кафедра проектування комп’ютерної та телекомунікаційної апаратури. - Електронні текстові дані (1 файл: 0,45 Мбайт). - Вінниця, 2015. - Назва з екрана.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/12164
dc.descriptionКерівник : к.т.н., доц. Барась С. Т.uk
dc.description.abstractВ даній роботі проведено огляд та порівняння систем широкосмугового доступу на базі ВОЛЗ. Проаналізовано основні переваги та недоліки активних та пасивних систем широкосмугового доступу на базі ВОЛЗ. Було проведено аналіз основних способів модуляції в ВОЛЗ та розглянуто основні пристрої, які використовуються в ВОЛЗ. Також було здійснено комп’ютерне моделювання за допомогою програмного пакета GainMasterTM.uk
dc.description.abstractВ данной работе проведен обзор и сравнение систем широкополосного доступа на базе ВОЛС, проанализированы основные преимущества и недостатки активных и пассивных систем широкополосного доступа на базе ВОЛС, был проведен анализ основных способов модуляции в ВОЛС и рассмотрены основные устройства, используемые в ВОЛС. Также было осуществлено компьютерное моделирование с помощью программного пакета GainMasterTM.ru
dc.description.abstractIn this paper, provided overview and comparison of broadband access sestems based on fiber optic. Analyzed the main advantages and disadvantages of active and passive systems of broadband access based on fiber optic. Provided analysis of the main ways modulation in fiber optic and the considered basic devices used in fiber optic communication. It was also done computer simulating using computer modeling software package GainMasterTMen
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.subject7.05090303
dc.subjectтехнології та засоби телекомунікаційuk
dc.titleСистема широкосмугового доступу на базі ВОЛЗuk
dc.title.alternativeСистема широкополосного доступа на базе ВОЛСru
dc.title.alternativeThe system of broadband access based on fiber opticen
dc.typePresentation


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record