Recent Submissions

  • Розвиток архітектури м. Вінниці наприкінці XIX – у першій половині XX ст. 

    Субін-Кожевнікова, Альона Сергіївна; Субин-Кожевникова, Алена Сергеевна; Subin-Kozhevnikova, А. S. (Національний університет "Львівська політехніка", 2020)
    У дисертаційному дослідженні визначено основні етапи та розкрито характерні особливості процесу розвитку розпланувальної структури та архітектури м. Вінниці наприкінці ХІХ – у першій половині ХХ ст. Проаналізовано ...
  • Формування народного житлового будівництва Східного Поділля в ХХ столітті 

    Смоляк, Володимир Вікторович; Смоляк, Владимир Викторович; Smolyak, V. V. (Національний університет "Львівська політехніка", 2008)
    Дисертацію присвячено виявленню особливостей та принципів формування народного зодчества Східного Поділля в період з початку ХХ століття по наші дні. Один з основних напрямків дослідження - залежність архітектури народного ...