Відвідувань всього

Переглядів
Бібліографічне посилання: загальні положення та правила складання (ДСТУ 8302:2015)1072
Бібліографічний опис: структура та загальні вимоги до складання981
Porous metallic composite materials based on AlMg-SiCp for automotive applications341
Експериментальні дослідження електричних машин. Частина V. Синхронні машини261
Словник основних термінів і понять з теорії та методики викладання легкої атлетики254
Routing in telecommunication networks using fuzzy logic239
Академічна доброчесність218
Експериментальні дослідження електричних машин. Частина І. Машини постійного струму209
Гідравліка, гідро- та пневмоприводи, гідропневмоавтоматика187
Експериментальні дослідження електричних машин. Частина ІV. Трансформатори174