Show simple item record

dc.contributor.authorГраняк, В. Ф.uk
dc.contributor.authorБогачук, В. В.uk
dc.date.accessioned2018-02-01T10:02:30Z
dc.date.available2018-02-01T10:02:30Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationГраняк В. Ф. Метод та засіб контролю віброшвидкості гідроагрегата у режимі розгону на основі інформаційної обробки параметрів віброприскорення [Текст] / В. Ф. Граняк, В. В. Богачук // Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет- конференції, 1-2 грудня 2015 р. – Вінниця : ВНТУ, 2016. - С. 129-138.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/19516
dc.description.abstractВ статті запропоновано метод аналітичного розрахунку віброшвидкос-ті на базі інформаційної обробки динамічного сигналу віброприскорення вузлів гідроагрегату у режимі запуску, запропоновано підхід для підвищення точнос-ті зазначеного аналітичного розрахунку та конструкцію засобу вимірювально-го контролю віброшвидкості гідроагрегата, що реалізує запропонований ме-тод розрахунку віброшвидкості.uk
dc.description.abstractВ статье предложен метод аналитического расчета виброскорости на базе информационной обработки динамического сигнала виброускорения узлов гидроагрегата в режиме запуска, предложен подход для повышения точности указанного аналитического расчета и конструкцию средства измерительного контроля виброскорости гидроагрегата, реализующее предложенный метод расчета виброскорости.ru
dc.description.abstractIn the article the method of calculation of the analytical vibration based on information processing dynamic acceleration signal hydro units in run mode, an approach to improve the accuracy specified analytical calculation and design of measuring vibration control hydraulic unit that implements the proposed method of calculation of vibration.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.ispartofЕлектронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ, 1-2 грудня 2015 р. : 129-138.uk
dc.subjectгідроагрегатuk
dc.subjectвіброшвидкістьuk
dc.subjectвіброприскоренняuk
dc.subjectаналітичний розрахунокuk
dc.subjectапроксимаціяuk
dc.subjectінтегруванняuk
dc.subjectгидроагрегатru
dc.subjectвиброскоростьru
dc.subjectвиброускорениеru
dc.subjectаналитический расчетru
dc.subjectаппроксимацияru
dc.subjectинтегрированияru
dc.subjecthydroen
dc.subjectvibroshvydkisten
dc.subjectaccelerationen
dc.subjectanalytical calculationen
dc.subjectapproximationen
dc.subjectintegrationen
dc.titleМетод та засіб контролю віброшвидкості гідроагрегата у режимі розгону на основі інформаційної обробки параметрів віброприскоренняuk
dc.typeArticle


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record