Recent Submissions

  • Дослідження стійкості та чутливості елементів автоматики на базі L-, C-негатронів 

    Лазарєв, Олександр Олександрович; Лазарев, Александр Александрович; Lazarev, A. A. (Вінницький державний технічний університет, 2003)
    Метою досліджень є покращення технічних характеристик елементів автоматики за рахунок використання L-, C-негатронів. Для досягнення поставленої мети розв’язуються наступні задачі: 1. Дослідження енергетичних властивостей ...