Now showing items 1-100 of 477

  математична модель (28)
  моделювання (10)
  оптимізація (10)
  газова турбіна (8)
  електроенергетична система (8)
  метод граничних елементів (8)
  напружено-деформований стан (8)
  теплоелектроцентраль (8)
  енергетична ефективність (7)
  конденсатор (7)
  надійність (7)
  теплонасосна станція (7)
  асинхронний двигун (6)
  випарник (6)
  від’ємний опір (6)
  компресор (6)
  котел-утилізатор (6)
  парова турбіна (6)
  розподілена система (6)
  теплонасосна установка (6)
  умовне паливо (6)
  водогрійний котел (5)
  деформації (5)
  економічна ефективність (5)
  котел (5)
  модель (5)
  напруження (5)
  нечітка логіка (5)
  прийняття рішень (5)
  прогнозування (5)
  протитискова турбіна (5)
  тепловий насос (5)
  energy efficiency (4)
  вейвлет-перетворення (4)
  газотурбінна установка (4)
  геоінформаційна система (4)
  діагностування (4)
  економія умовного палива (4)
  зображення (4)
  компенсація реактивної потужності (4)
  нейронні мережі (4)
  одноперехідний транзистор (4)
  польовий транзистор (4)
  робоча модель (4)
  система енергозабезпечення (4)
  стеганографія (4)
  стиснення (4)
  температура (4)
  узагальнений перетворювач імітансу (4)
  якість функціонування (4)
  інтерполяція (4)
  cogeneration heat pump installation (3)
  energy supply system (3)
  peak source of heat (3)
  автоматизація (3)
  база даних (3)
  безрозмірний критерій енергетичної ефективності (3)
  виробник (3)
  вологість (3)
  втрати електроенергії (3)
  вітроенергетика (3)
  генетичний алгоритм (3)
  геоінформаційні системи (3)
  еквівалентна ємність (3)
  енергозбереження (3)
  керованість (3)
  когенерационно-теплонасосная установка (3)
  когенераційний привод (3)
  когенераційно-теплонасосна установка (3)
  кодування (3)
  контроль (3)
  критерії якості (3)
  листовий матеріал (3)
  марковські процеси (3)
  нейронна мережа (3)
  нечітка база знань (3)
  оптимальний розвиток (3)
  парогенератор (3)
  перехідний процес (3)
  пиковый источник теплоты (3)
  повний опір (3)
  пікові джерела теплоти (3)
  ризик (3)
  розподільні мережі (3)
  розпізнавання мови (3)
  система энергоснабжения (3)
  споживач (3)
  числове моделювання (3)
  чутливість (3)
  энергетическая эффективность (3)
  ідентифікація (3)
  імпульсний сигнал (3)
  cogeneration drive (2)
  plafal (-es) (2)
  XML (2)
  автоматизована система (2)
  автотранспортне підприємство (2)
  аеродинамічна сила (2)
  азотування (2)
  акумулююча електростанція (2)