Show simple item record

dc.contributor.authorОсадчук, В. С.uk
dc.contributor.authorОсадчук, О. В.uk
dc.contributor.authorБарабан, С. В.uk
dc.contributor.authorЖагловська, О. М.en
dc.date.accessioned2018-06-20T08:53:26Z
dc.date.available2018-06-20T08:53:26Z
dc.date.issued2017-04
dc.identifier.citationІнфрачервоний сенсор з від’ємним диференційним опором для контролю працездатності елементів радіоелектронної апаратури [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, С. В. Барабан, О. М. Жагловська // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2016. – №1(31). – С. 65-73.uk
dc.identifier.issn2311-2662
dc.identifier.issn1681-7893
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/22276
dc.description.abstractПоказана можливість перетворення інфрачервоного випромінювання на основі автогенераторного пристрою, який являється схемотехнічним аналогом лямбда-діода та складається з транзисторних структур з від’ємним опором, і в якому чутливим елементом є структура метал-піроелектрик-метал. Отримані графічні залежності вольт-амперної характеристики, функції перетворення та рівняння чутливості, які можуть бути використані для інженерного розрахунку параметрів ІЧ сенсорів. Досліджено ГЕК в якості типового динамічного кола систем радіоавтоматики.uk
dc.description.abstractПоказанавозможностьпреобразованияинфракрасногоизлучениянаосновеавтогенераторногоустройства, котороеявляетсясхемотехническиманалогомлямбда-диодаисостоитизтранзисторныхструктурсотрицательнымсопротивлением, ивкоторомчувствительнымэлементомявляетсяструктураметалл-пироэлектрик-металл. Полученыграфическиезависимостивольт-ампернойхарактеристики, функциипреобразованияиуравнениячувтствительности, которыемогутбытьиспользованыдляинженерногорасчетапараметровИКсенсоров. ИсследованоГЭКвкачестветипическойдинамическойцеписистемрадиоавтоматики.ru
dc.description.abstractIn article the opportunity of transformation of infrared radiation is shown on the basis of the self-oscillator which will consist of transistor structures with negative resistance, and which also contains the pyroelectric material as sensitive element. Graphical dependences of current-voltage characteristic, of transformation function and the sensitivity equation, which can be used for the engineering calculation of infrared sensors parameters, are received.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.ispartofОптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. № 1 : 65-73.uk
dc.relation.urihttps://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/441
dc.subjectчастотний перетворювачuk
dc.subjectпіроелектрикuk
dc.subjectінфрачервоне випромінюванняuk
dc.subjectгенератор електричних коливаньuk
dc.subjectфункція перетворенняuk
dc.subjectчастотныйпреобразовательru
dc.subjectпироэлектрикru
dc.subjectинфракрасное излучениеru
dc.subjectгенератор электрических колебанийru
dc.subjectфункция преобразованияru
dc.subjectfrequency converteren
dc.subjectpyroelectricen
dc.subjectinfrared radiationen
dc.subjectelectric oscillation generatoren
dc.subjectconversion functionen
dc.titleІнфрачервоний сенсор з від’ємним диференційним опором для контролю працездатності елементів радіоелектронної апаратуриuk
dc.typeArticle
dc.identifier.udc681.586.776:621.382


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record