Recent Submissions

  • Методика оцінювання якості роботи детекторів виділення контуру в пакеті MathCAD 

    Білинський, Й. Й.; Книш, Б. П.; Кулик, Я. А.; Билинский, И. И.; Кныш, Б. П.; Bilinskiy, Y. Y.; Knysh, B. P.; Kulik, Ya. A. (ВНТУ, 2017)
    Розроблено методику оцінювання якості роботи детекторів виділення контуру в пакеті Mathcad, що дозволяє визначати ефективність детекторів у роботі з різними видами зображення та використовувати отримані результати дослідження ...