Show simple item record

dc.contributor.advisorГаврілов, Д. В.uk
dc.contributor.authorКатрук, Д. О.uk
dc.date.accessioned2019-01-11T10:11:36Z
dc.date.available2019-01-11T10:11:36Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationРозробка цифрового осцилографа на FPGA [Електронний ресурс] : [презентація] / викон. Д. О. Катрук ; Вінницький національний технічний університет ; Факультет радіотехніки, зв’язку та приладобудування ; Кафедра радіотехніки. – Електронні текстові дані (1 файл: 712 Кбайт). – Вінниця, 2016. – Назва з екрана.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/23108
dc.descriptionКерівник: канд. техн. наук, доц. Гаврілов Д. В.uk
dc.description.abstractВ даному дипломному проекті представлена розробка схеми та конструкції осцилографа на FPGA. Даний осцилограф має цифрове керування. В дипломному проекті відображені наступні основні розділи: - техніко – економічне обґрунтування розробки; - розробка структурної схеми пристрою; - конструкторська частина, яка містить перелік основних принципів побудови та параметрів розробки; - технологічна частина; - моделювання; - розділ охорони праці та цивільного захисту, в якому розглядаються заходи по охороні навколишнього середовища в зв’язку з виробництвом даного пристрою; - економічна частина, в якій розглядається собівартість, прибутковість та рентабельність приладу. Проект виконується за допомогою сучасних засобів обчислювальної техніки.uk
dc.description.abstractIn this thesis project presented development schemes and designs oscilloscope on FPGA. This oscilloscope is digital control. In the thesis project reflects the following main sections: - Technical - economic substantiation of development; - Development of the block diagram of the device; - Design part, which includes a list of basic principles of construction and design parameters; - Technological part; - Modeling; - Section of Occupational Safety and Civil Protection, which addresses measures for environmental protection in connection with the production of the device. - Economic part, which addresses the cost, profitability and efficiency of the device. The project is implemented with the help of modern computer technology.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.subjectосцилографuk
dc.subjectFPGAuk
dc.subjectмікроконтролерuk
dc.subjectАЦПuk
dc.subjectчастота дискретизаціїuk
dc.subject7.05090101
dc.titleРозробка цифрового осцилографа на FPGAuk
dc.typePresentation


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record