Show simple item record

dc.contributor.advisorДемов, О. Д.uk
dc.contributor.authorДацик, C. О.uk
dc.date.accessioned2019-01-25T08:02:05Z
dc.date.available2019-01-25T08:02:05Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationЕлектропостачання ТОВ "Авіс" [Електронний ресурс] : [презентація] / С. О. Дацик ; Вінницький національний технічний університет ; Факультет електроенергетики та електромеханіки ; Кафедра електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту. - Електронні текстові дані (1 файл: 535 Кбайт). - Вінниця, 2016. - Назва з екрана.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/23424
dc.descriptionКерівник: канд. техн. наук, доц. Демов О. Д.uk
dc.description.abstractВ проекті проведені розрахунки електричних навантажень цеху розливу води та заводу в цілому, визначено потужність трансформаторів ГПП та цехових ТП, оптимальні перерізи живлячої ПЛ 110 кВ та розподільних КЛ 10 кВ, розраховано компенсацію реактивної потужності. Для автоматизації процесів прийняття рішень були використані такі програмні продукти: електронний процесор EXCEL, математичний САПР MathCad, текстовий редактор Word, графічний редактор Visio. Також був проведений вибір комутаційно–захисної апаратури та провідників цехової і заводської мереж. Розглянуто релейний захист трансформаторів 110 кВ. Розглянуто автоматизовані системи контролю й обліку електроенергії (АСКОЕ) і їх впровадження на ТОВ підприємства “АВІС”. Розраховано економічний ефект від впровадження АСКОЕ. В економічній частині визначена собівартості передачі 1 кВт•год електричної енергії.uk
dc.description.abstractВ проекте проведены расчеты электрических нагрузок цеха разлива воды и завода в целом, определены мощность трансформаторов ГПП и цеховых ТП, оптимальный сечение питательной ВЛ 110 кВ и распределительных КЛ 10 кВ, рассчитана компенсация реактивной мощности. Для автоматизации процессов принятия решений были использованы следующие программные продукты: электронный процессор EXCEL, математический САПР MathCad, текстовый редактор Word, графический редактор Visio. Также был проведен выбор коммутационно–защитной аппаратуры и проводников цеховой и заводской сетей. Рассмотрено релейную защиту трансформаторов 110 кВ. Рассмотрены автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ) и их внедрение на ООО предприятия “АВИС”. Рассчитано экономический эффект от внедрения АСКУЭ. В экономической части определенна себестоимость передачи 1 кВт•ч электрической энергии.ru
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.subjectелектроенергіяuk
dc.subjectелектропостачанняuk
dc.subjectавтоматизація процесівuk
dc.subjectавтоматизовані системи контролю й обліку електроенергіїuk
dc.subjectелектрообладнанняuk
dc.subject7.05070103
dc.titleЕлектропостачання ТОВ "Авіс"uk
dc.typePresentation


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record