Now showing items 1-100 of 56

  073 (56)
  управління (23)
  показник діяльності підприємства (11)
  фінансовий стан (9)
  фінансова стійкість (8)
  рентабельність (6)
  стратегія (5)
  управління капіталом (5)
  фінансовий результат (5)
  власний капітал (4)
  ефективність управління (4)
  конкурентоспроможність (4)
  конкуренція (4)
  прибутковість (4)
  стратегія розвитку (4)
  SWOT-аналіз (3)
  діяльність господарська (3)
  капітал (3)
  ліквідність (3)
  прибуток чистий (3)
  управління антикризове (3)
  інновація (3)
  діяльність маркетингова (2)
  діяльність підприємства (2)
  діяльність підриємницька (2)
  кадрова політика (2)
  криза (2)
  маркетинг (2)
  менеджмент підприємства (2)
  мотивація персоналу (2)
  показник фінансовий (2)
  продуктивність праці (2)
  процес управління (2)
  ресурси підприємства (2)
  ринок збуту (2)
  розвиток (2)
  система платіжна (2)
  стратегія управління (2)
  управління витратами (2)
  управління діяльністю (2)
  управління персоналом (2)
  управління потенціалом (2)
  управління підприємством (2)
  фінансова діяльність (2)
  yпрaвлiння iнфoрмaцiйними пoтoкaми (1)
  агропромислова інтеграція (1)
  амортизація (1)
  аналіз витрат (1)
  аналіз підприємства (1)
  антикризова стратегія (1)
  антикризове управління (1)
  безпека платіжних систем (1)
  бізнес процес (1)
  бізнес-модель (1)
  бізнес-проект (1)
  виробництво (1)
  виробничий потенціал (1)
  витратний механізм (1)
  диверсифікація (1)
  диверсифікація діяльності підприємства (1)
  діяльність (1)
  діяльність зовнішньоекономічна (1)
  діяльність комерційна (1)
  діяльність управлінська (1)
  діяльність інноваційна (1)
  економетричне моделювання (1)
  економічна безпека (1)
  економічний потенціал (1)
  економічний потенціал підприємства (1)
  економічний ризик (1)
  економічний цикл (1)
  електроний платіж (1)
  ефективності управління (1)
  ефективність (1)
  ефективність впровадження (1)
  ефективність діяльності підприємства (1)
  ефективність праці (1)
  ефективність функціонування (1)
  захист інформації (1)
  збут (1)
  зниження витрат (1)
  кадровий процес (1)
  канал збуту (1)
  капітал оборотний (1)
  капітал підприємства (1)
  капітал інтелектуальний (1)
  коефіцієнт конкурентоспроможності (1)
  комерційна служба (1)
  комунікаційний процес (1)
  комунікація (1)
  конкурентна позиція (1)
  конкурентна стратегія (1)
  контролінг (1)
  кризова економічна ситуація (1)
  кризова ситуація (1)
  людський ресурс (1)
  маркетингова діяльность (1)
  маркетингова діяльність (1)
  маркетингова стратегія (1)
  маркетингова інформаційна система (1)