Recent Submissions

 • Генератор звукових частот на основі перетворення оптичного випромінювання 

  Тарас, І. І. (ВНТУ, 2018)
  В магістерській кваліфікаційній роботі запропоновано підвищення чутливості перетворення інтенсивності оптичного випромінювання в частоту звукових коливань за рахунок введення в схему генератора тригера шмітта та підсилювального ...
 • Ємнісний датчик рівня рідини 

  Тарас, В. І. (ВНТУ, 2018)
  В магістерській кваліфікаційній роботі наведено ємнісний датчик рівня рідини який відрізняється від існуючих датчиків рівня за рахунок використанням мікроконтролера PIC16F628A, який забезпечує перетворення в електричний ...
 • Пристрій для широкоформатного виведення інформації з GSM модулем 

  Ставнічук, В. О. (ВНТУ, 2018)
  В магістерській кваліфікаційній роботі представлено розробку пристрою для широформатного виведення інформації з GSM. Проведено огляд літературних джерел, на основі якого, визначено мету, задачі, об’єкт роботи. Проаналізовано ...
 • Перетворювач постійного струму з паралельною структурою 

  Міськів, І. В. (ВНТУ, 2018)
  В магістерській кваліфікаційній роботі запропоновано підхід використання автономних інверторів струму з тиристорним перетворювачем. Проведено огляд літературних джерел на основі якого визначено мету, задачі та об’єкт ...
 • Програмний комплекс автоматизованого вимірювання геометричних розмірів об’єктів 

  Казімбо, А. А. (ВНТУ, 2018)
  В магістерській кваліфікаційній роботі проведено огляд та аналіз сучасних алгоритмів обробки цифрових зображень та виділення геометричних параметрів, а також систем паралельної обробки для виконання складних алгоритмів. ...
 • Пристрій для вимірювання динаміки руху об'єкта 

  Бура, І. В. (ВНТУ, 2018)
  В магістерській кваліфікаційній роботі запропоновано метод вимірювання динаміки руху об’єкта, в якому за рахунок використання поведінкової моделі підвищується точність вимірювання загального прискорення об’єкта у просторі. ...