Recent Submissions

 • Частотний вимірювач величини магнітного поля на основі μ–алкоксо-ацетілацетоната 

  Червоний, В. В. (ВНТУ, 2020)
  Представлено розробку засобу вимірювання індукції магнітного поля. Робота складається з п’яти основних розділів. В першому розділі наведено огляд сучасної теоретичної бази та проведено порівняльний аналіз існуючих пристроїв ...
 • Електронний реєстратор диму 

  Слободянюк, Б. В. (ВНТУ, 2020)
  Проведено аналіз сучасних методів контролю диму, а саме оптико- електронних датчиків диму. Розроблено структурну схему електронного реєстратора диму. Побудовано структурну схему пристрою, та змодельовано електричну ...
 • Система контролю літій-полімерних АКБ 

  Сидоренко, О. В. (ВНТУ, 2020)
  У магістерській кваліфікаційній роботі представлено удосконалену систему контролю літій-полімерних акумуляторних батарей. Наведено огляд сучасної теоретичної бази та проведено порівняльний аналіз наявних систем та методів ...
 • USB термометр на мікроконтролері 

  Бриль, Д. Р. (ВНТУ, 2020)
  Представлено розробку мікроконтролерного пристрою на основі цифрового датчику температури. Зроблено аналізі сучасної теоретичної бази та проведено порівняльний аналіз існуючих пристроїв вимірювання температури, розглянуто ...
 • Ультразвуковий вимірювач швидкості переміщень на основі мікроконтролера ATmega 8 

  Яремчук, С. В. (ВНТУ, 2019)
  У магістерській кваліфікаційній роботі розроблено ультразвуковий вимірювач швидкості переміщень на основі мікроконтролера ATmega 8. Проведено аналіз сучасного стану розвитку приладів вимірювання швидкості, проаналізовано ...
 • Пристрій автоматичного обслуговування прального обладнання на основі мікроконролера ATmega128 

  Старий, А. Ю. (ВНТУ, 2019)
  У магістерській дипломній роботі розроблено пристрій автоматичного обслуговування прального обладнання на основі мікроконтролера ATmega 128. Проведено аналіз сучасного стану розвитку даних пристроїв та проаналізовано ...
 • Оптичний вимірювальний перетворювач концентрації газу 

  Половий, М. М. (ВНТУ, 2019)
  У роботі представлено аналіз перетворювачів концентрації газу, розглянуто сучасні вимірювачі концентрації газу, їх переваги та недоліки. Розроблено електричну принципову схему для моделювання, наведене схемотехнічне ...
 • Пристрій сповіщення з GSM-модулем 

  Левчук, О. В. (ВНТУ, 2019)
  У роботі проведено аналіз існуючих систем охоронної сигналізації, наведено їх класифікацію за основними параметрами. Розроблено структурну схему охоронної сигналізації із можливістю зв’язку з мобільним телефоном. Запропоновано ...
 • Система автоматизованого керування елементами будинку 

  Худаско, Д. В. (ВНТУ, 2019)
  У магістерській кваліфікаційній роботі представлено розробку системи автоматизованого керування елементами будинку. Робота складається з п’яти основних розділів. В першому розділі розглянуто існуючі аналоги пристрою. В ...
 • Генератор звукових частот на основі перетворення оптичного випромінювання 

  Тарас, І. І. (ВНТУ, 2018)
  В магістерській кваліфікаційній роботі запропоновано підвищення чутливості перетворення інтенсивності оптичного випромінювання в частоту звукових коливань за рахунок введення в схему генератора тригера шмітта та підсилювального ...
 • Ємнісний датчик рівня рідини 

  Тарас, В. І. (ВНТУ, 2018)
  В магістерській кваліфікаційній роботі наведено ємнісний датчик рівня рідини який відрізняється від існуючих датчиків рівня за рахунок використанням мікроконтролера PIC16F628A, який забезпечує перетворення в електричний ...
 • Пристрій для широкоформатного виведення інформації з GSM модулем 

  Ставнічук, В. О. (ВНТУ, 2018)
  В магістерській кваліфікаційній роботі представлено розробку пристрою для широформатного виведення інформації з GSM. Проведено огляд літературних джерел, на основі якого, визначено мету, задачі, об’єкт роботи. Проаналізовано ...
 • Перетворювач постійного струму з паралельною структурою 

  Міськів, І. В. (ВНТУ, 2018)
  В магістерській кваліфікаційній роботі запропоновано підхід використання автономних інверторів струму з тиристорним перетворювачем. Проведено огляд літературних джерел на основі якого визначено мету, задачі та об’єкт ...
 • Програмний комплекс автоматизованого вимірювання геометричних розмірів об’єктів 

  Казімбо, А. А. (ВНТУ, 2018)
  В магістерській кваліфікаційній роботі проведено огляд та аналіз сучасних алгоритмів обробки цифрових зображень та виділення геометричних параметрів, а також систем паралельної обробки для виконання складних алгоритмів. ...
 • Пристрій для вимірювання динаміки руху об'єкта 

  Бура, І. В. (ВНТУ, 2018)
  В магістерській кваліфікаційній роботі запропоновано метод вимірювання динаміки руху об’єкта, в якому за рахунок використання поведінкової моделі підвищується точність вимірювання загального прискорення об’єкта у просторі. ...