Recent Submissions

 • Проекційний пристрій для автомобіля 

  Шейко, Г. В. (ВНТУ, 2017)
  Дипломний проект присвячений розробці проекційного пристрою для відображення навігаційної та іншої інформації на лобовому склі автомобіля. В проекті на основі аналізу літературних джерел проведено технічне обґрунтування ...
 • Оптико-електронна система для аналізу патологій очного дна 

  Сташко, Д. І. (ВНТУ, 2017)
  В роботі розглянуто оптико-електронну систему досліджень стану очного дна, її структурну схему, вузли, та принцип роботи, проведено аналіз літературних джерел. Розроблено структуру, промодельовано та розроблено алгоритм ...
 • Неодимовий лазер для обробки металів 

  Мукогоренко, Д. С. (ВНТУ, 2017)
  Дипломний проект присвячений розробці технологічної установки на основі неодимового лазера для поверхневої обробки металів. Зроблено аналітичний огляд лазерних технологій і операцій для поверхневої обробки металів, виконано ...
 • Оптико-електронна система контролю та моніторингу тепловтрат будинків 

  Краковецький, В. Ю. (ВНТУ, 2017)
  Дипломний проект присвячений розробці оптико-електронній системі контролю та моніторингу теплових втрат будинків. В проекті, на основі аналізу літературних джерел проведено техніко-економічне обґрунтування доцільності ...
 • Стоматологічний волоконний лазер 

  Кирган, А. А. (ВНТУ, 2017)
  В дипломному проекті зроблено аналіз методів та засобів лазерної стоматології, основних методик лікування за допомогою лазерів. Проведено аналіз основних типів лазерів для зуболікарської практики, розглянуто їх спектральні ...
 • Пристрій лазерної спектроскопії 

  Завірюха, C. М. (ВНТУ, 2017)
  Дипломна робота присвячена розробці лазерного спектрометрометра для аналізу вуглекислого газу та результатів досліду. В роботі на основі аналізу літературних джерел проведено техніко-економічне обґрунтування доцільності ...
 • Метрологічне забезпечення засобів вимірювання параметрів електричних кіл 

  Хлопцева, І. М. (ВНТУ, 2017)
  В даній дипломній роботі розроблений засіб вимірювання параметрів електричних кіл. Проведено аналіз існуючих методів та засобів вимірювання опору, ємності та індуктивності. Здійснено огляд можливих варіантів вирішення ...
 • Метрологічне забезпечення засобів вимірювання сили струму в електричній мережі 

  Гарановський, В. В. (ВНТУ, 2017)
  В дипломній роботі по темі "Метрологічне забезпечення засобів вимірювання сили струму в електричній мережі" проведено аналіз технічних параметрів засобу вимірювання, що розробляється, здійснено огляд основних можливих ...