Show simple item record

dc.contributor.advisorТептя, В. В.uk
dc.contributor.authorВолобоєв, В. С.uk
dc.date.accessioned2019-03-29T07:49:04Z
dc.date.available2019-03-29T07:49:04Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationЕлектрична частина атомної електростанції потужністю 2200 МВт з реакторами типу ВВЕР-440 [Електронний ресурс] : [презентація] / викон. В. С. Волобоєв ; Вінницький національний технічний університет ; Факультет електроенергетики та електромеханіки ; Кафедра електричних станцій та систем. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,48 Мбайт). – Вінниця, 2017. – Назва з екрана.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/24242
dc.descriptionКерівник: канд. техн. наук, доц. Тептя В. В.uk
dc.description.abstractВ першій частині наведено техніко-економічне обґрунтування проекту. В електротехнічній частині виконано розрахунок графіків електричних навантажень, вибрано силове та допоміжне обладнання, здійснено вибір структурної схеми станції, схем відкритих розподільних установок 500 кВ та 220 кВ і схеми власних потреб; комутаційної апаратури, ошиновки, вимірювальних трансформаторів, засобів обмеження перенапруг, акумуляторних батарей, а також виконано розрахунок блискавкозахисту та заземлювального пристрою ВРУ-500 кВ. Виконано вибір реле і уставок спрацювання захисту. Розглянуто систему надійного живлення споживачів власних потреб АЕС. Розглянуто автоматизовану систему керування технологічним процесом електричної станції. В економічній частині проекту визначено собівартість виробленої електроенергії з урахуванням амортизаційних відрахувань, витрат на паливо, заробітної плати та інших витрат.uk
dc.description.abstractIn the first part, a feasibility study of the project is made. In the electrical part, the calculation of electric load graphs has been performed, the power and auxiliary equipment has been selected, the structural scheme of the station, the schemes of the open switchgears 500 kV and 220 kV, as well as the auxiliary circuits have been selected; Switching equipment, busbars, measuring transformers, overvoltage arresters, batteries, as well as calculation of lightning protection and grounding device of ORU-500 kV. The selection of the relay and the settings of the protection trip have been made. The system of reliable power supply for consumers of the NPP own needs is considered. The automated control system of the technological process of the power plant is considered. In the economic part of the project, the cost of the generated electricity is determined taking into account depreciation charges, fuel costs, wages and other costs.en
dc.description.abstractIn the first part, a feasibility study of the project is made. In the electrical part, the calculation of electric load graphs has been performed, the power and auxiliary equipment has been selected, the structural scheme of the station, the schemes of the open switchgears 500 kV and 220 kV, as well as the auxiliary circuits have been selected; Switching equipment, busbars, measuring transformers, overvoltage arresters, batteries, as well as calculation of lightning protection and grounding device of ORU-500 kV. The selection of the relay and the settings of the protection trip have been made. The system of reliable power supply for consumers of the NPP own needs is considered. The automated control system of the technological process of the power plant is considered. In the economic part of the project, the cost of the generated electricity is determined taking into account depreciation charges, fuel costs, wages and other costs.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.subjectелектрична частинаuk
dc.subjectАЕСuk
dc.subjectреакторuk
dc.subjectпотужністьuk
dc.subjectелектричне з'єднанняuk
dc.subjectгенераторuk
dc.subjectавтотрансформатор зв'язкуuk
dc.subject141
dc.titleЕлектрична частина атомної електростанції потужністю 2200 МВт з реакторами типу ВВЕР-440uk
dc.typePresentation


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record