Show simple item record

dc.contributor.advisorШвець, В. В.uk
dc.contributor.authorЗавада, О. Ю.uk
dc.date.accessioned2019-04-16T08:26:25Z
dc.date.available2019-04-16T08:26:25Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationРозробка заходів зі збільшення пропускної спроможності площі Перемоги у місті Вінниця [Електронний ресурс] : [презентація] / викон. О. Ю. Завада ; Вінницький національний технічний університет ; Факультет будівництва, теплоенергетики та газопостачання ; Кафедра будівництва, міського господарства та архітектури. – Електронні текстові дані (1 файл: 5,03 Мбайт). – Вінниця, 2018. – Назва з екрана.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/24416
dc.descriptionКерівник: канд. техн. наук, доц. Швець В. В.uk
dc.description.abstractВ даній роботі розглянуто транспортні проблеми сучасного міста, проаналізовані причини, недостатньої пропускної здатності міських перехресть на прикладі проспекту Коцюбинського у місті Вінниця. Район, в якому планується будівництво належить до Замостянського району міста. Проект складається з пояснювальної записки та графічної частини. В пояснювальній записці розроблені такі розділи: ТЕО доцільності інвестицій; архітектурно-будівельні рішення, містобудівні рішення; технологія будівельного виробництва; організація будівництва і відомості обсягів робіт; кошторисна документація та техніко–економічні показники; безпека життєдіяльності; та цивільна оборона.uk
dc.description.abstractIn this project, the transport problems of the modern city are considered, the causes, the inadequate capacity of urban crossings are analyzed on the example of Kotsyubinsky avenue in the city of Vinnytsia. The area in which the planned construction belongs to the city of Zamostian district. The project consists of an explanatory note and a graphic part. In the explanatory note, the following sections have been developed: feasibility study of investment; architectural and construction solutions, city-planning solutions; technology of construction production; organization of construction and details of volumes of works; estimated documentation and technical and economic indicators; Life Safety; and civil defense.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.subjectпропускна спроможність вулицьuk
dc.subjectпроблема транспортнаuk
dc.subjectперехрестя міськеuk
dc.subjectбудівництвоuk
dc.subjectстиснені умови містаuk
dc.subjectрозширення дорігuk
dc.subjectміський простірuk
dc.subject192
dc.titleРозробка заходів зі збільшення пропускної спроможності площі Перемоги у місті Вінницяuk
dc.typePresentation


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record