Show simple item record

dc.contributor.advisorШвець В. В.uk
dc.contributor.authorКостішина, О. М.uk
dc.date.accessioned2019-04-16T09:46:13Z
dc.date.available2019-04-16T09:46:13Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationФормування візуально комфортного простору для водія, що рухається вулицями міста [Електронний ресурс] : [презентація] / викон. О. М. Костішина ; Вінницький національний технічний університет ; Факультет будівництва, теплоенергетики та газопостачання ; Кафедра будівництва, міського господарства та архітектури. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,96 Мбайт). – Вінниця, 2018. – Назва з екрана.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/24418
dc.descriptionКерівник: канд. техн. наук, доц. Швець В. В.uk
dc.description.abstractВ даній роботі проаналізовано та систематизовано аспекти вуличного простору, що впливають на психоемоційний стан водія. Також було розглянуто геометричні параметри вулиці, що впливають на емоційний стан водія. На основі досліджень сформовано графологічну модель сприйняття вулично-дорожньої мережі. Проаналізовано фізіологічні можливості візуального сприйняття вулиці водієм та проведений аналіз залежності зміни параметрів зорового поля від швидкості. Виведено рівняння залежності висоти елементів вулиці від відстані до водія за умов найменшого впливу вулиці на нього. Проаналізовано дорожні ситуації при використанні різних способів озеленення. На основі аналізу озеленення вулиць запропоновано моделі поведінки водія при динамічній зміні вуличного простору. Запропонована модель басейну візуальної відкритості на регульованому перехресті. На основі графічної моделі було виведено рівняння об’єму басейну візуальної відкритості перехрестя.uk
dc.description.abstractIn this paper, the aspects of street space that influence the psychoemotional state of the driver are analyzed and systematized. Also, geometrical parameters of the street influencing the emotional state of the driver were considered. On the basis of research the graphological model of the perception of the street-road network has been formed. The physiological possibilities of visual perception of the street by the driver have been analyzed and the analysis of the dependence of changes in the parameters of the visual field on speed has been carried out. The equation of the height of the elements of the street from the distance to the driver under the conditions of the smallest influence of the street on it is derived. The road conditions are analyzed using different methods of landscaping. On the basis of the analysis of streets' landscaping, a model of driver's behavior was proposed in dynamic changes of street space. The model of the visual openness pool at the regulated intersection is proposed. On the basis of the graphic model, the equation of the volume of the pool of visual openness of the intersection was derived.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.subjectмоделювання просторуuk
dc.subjectвуличне середовищеuk
dc.subjectвізуальна комфортність середовищаuk
dc.subjectпсихоемоційний стан водіяuk
dc.subjectозеленення вулицьuk
dc.subjectбасейн візуальної відкритостіuk
dc.subject192
dc.titleФормування візуально комфортного простору для водія, що рухається вулицями містаuk
dc.typePresentation


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record