Show simple item record

dc.contributor.advisorБікс, Ю. С.uk
dc.contributor.authorПростопчук, Д. С.uk
dc.date.accessioned2019-04-18T08:06:34Z
dc.date.available2019-04-18T08:06:34Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationПорівняльний аналіз площі перерізу робочої арматури в елементах каркасно-монолітньої будівлі при її моделюванні в ПК «ЛИРА-САПФІР» та ручному розрахунку [Електронний ресурс] : [презентація] / викон. Д. С. Простопчук ; Вінницький національний технічний університет ; Факультет будівництва, теплоенергетики та газопостачання ; Кафедра будівництва, міського господарства та архітектури. – Електронні текстові дані (1 файл: 4,52 Мбайт). – Вінниця, 2018. – Назва з екрана.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/24440
dc.descriptionКерівник: канд. техн. наук, доц. Бікс Ю. С.uk
dc.description.abstractМагістерська робота присвячена порівнянню сучасного конструювання в програмних комплексах, з ручним розрахунком залізобетонних конструкцій. В ході даної роботи було проаналізовано літературні джерела за темами, які пов’язані з розрахунком залізобетонних конструкцій, та наведено дані раніше проведених експериментальних досліджень на роботу залізобетонних елементів. Виконано розрахунок з підбором відповідного армування з врахуванням динамічного впливу та статичного . Проаналізовано отримані результати та підібране армування. В магістерській роботі розроблено рішення технічної частини споруди, що включає в себе архітектурно – будівельні рішення, проекти організації та виконання робіт, розрахунок конструкцій та фундаментів, економічної частини та висвітлені питання техніки безпеки та безпеки життєдіяльності.uk
dc.description.abstractMaster's work is devoted to the comparison of modern design in software complexes, with manual calculation of reinforced concrete structures. In the course of this work, literary sources on topics related to the calculation of reinforced concrete structures were analyzed, and data from previous experimental studies on the work of reinforced concrete elements were presented. Calculation has been made with the selection of appropriate reinforcement taking into account the dynamic effect and the static. The obtained results and selected reinforcement are analyzed. In the master's thesis the solution of the technical part of the building, which includes architectural and construction solutions, projects of organization and execution of works, calculation of structures and foundations, economic part and the issues of safety and safety of life, are elaborated.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.subjectарматураuk
dc.subjectбудівля каркасно-монолітнаuk
dc.subjectПК «Ліра-Сапфір»uk
dc.subjectконструкція залізобетоннаuk
dc.subjectрозрахунок ручнийuk
dc.subjectпереріз елементу колониuk
dc.subject192
dc.titleПорівняльний аналіз площі перерізу робочої арматури в елементах каркасно-монолітньої будівлі при її моделюванні в ПК «ЛИРА- САПФІР» та ручному розрахункуuk
dc.typePresentation


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record