Show simple item record

dc.contributor.authorЛисий, І.uk
dc.date.accessioned2019-05-14T16:16:45Z
dc.date.available2019-05-14T16:16:45Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationЛисий І. Проблемність національно-культурної ідентифікації української філософії (за матеріалами ХХХ тому Sententiae) [Текст] / І. Лисий // Sententiae. – Вінниця, 2015. – № 1. – С. 165-172.uk
dc.identifier.issn2075-6461
dc.identifier.issn2308-8915
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/24764
dc.description.abstractВ статті здійснено критичний огляд матеріалів рубрики «Чи може національна філософія бути точно визначеним дослідницьким об′єктом?», що вийшли друком у Sententiae, 2014, № 1.uk
dc.description.abstractВ статье осуществлен критический обзор материалов рубрики «Может ли национальная философия быть точно определенным исследовательским объектом?», изданных в Sententiae, 2014, № 1.ru
dc.description.abstractThe article contains the critical review of materials from the rubric «Could “national philosophy” be strictly defined research object?» (Sententiae, 2014, № 1).en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.ispartofSententiae. № 1 : 165-172.en
dc.relation.urihttps://sententiae.vntu.edu.ua/index.php/sententiae/article/view/232
dc.subjectнаціональна філософіяuk
dc.subjectукраїнська філософіяuk
dc.subjectуніверсалізмuk
dc.subjectсингулярністьuk
dc.subjectнациональная философияru
dc.subjectукраинская философияru
dc.subjectуниверсализмru
dc.subjectсигнулярностьru
dc.subjectnational philosophyen
dc.subjectUkrainian philosophyen
dc.subjectuniversalismen
dc.subjectsingularityen
dc.titleПроблемність національно-культурної ідентифікації української філософії (за матеріалами ХХХ тому Sententiae)uk
dc.title.alternativeПроблемность национально-культурной идентификации украинской философии (по материалам ХХХ тома Sententiae)ru
dc.title.alternativeProblematicity of the national cultural identification of Ukrainian philoso-phy (based on the articles from XXX-th issue of Sententiae)en
dc.typeArticle
dc.relation.referencesВольф (2014): Вольф М. «К вопросу о национальной философии: античный ракурс». В: Sententiae, т. ХХХ, 2014, №1, С. 24–38.ru
dc.relation.referencesДеррида (2007): Деррида, Ж. Национальность и философский национализм. В: Деррида, Ж. Позиции. Москва: Академический проект, 2007, С. 126–144.ru
dc.relation.referencesДонских (2014): Донских, О. «Национальная философия в границах жанра». В: Sententiae, т. ХХХ, 2014, №1, С. 39–51.ru
dc.relation.referencesЗабужко (2011): Забужко, О. «Література як “випереджальна філософія”». В: Філософська думка, 2011, №1, С. 70–82.uk
dc.relation.referencesЙосипенко (2012): Йосипенко, С. «Філософія та національна ідентичність». В: Гуманітарні студії, 2012, Вип. 12, С. 61–69.uk
dc.relation.referencesЙосипенко (2014): Йосипенко, С. «Національні філософські традиції як предмет історико-філософської рефлексії». В: Sententiae, т. ХХХ, 2014, №1, С. 52–61.uk
dc.relation.referencesКоса (2014): Коса, П. «“Чи може національна філософія бути точно визначеним дослідницьким об′єктом?” Припливи й відпливи між єдиним (спільним) і множинним (розрізненим)». В: Sententiae, т. ХХХ, 2014, №1, С. 62–79.uk
dc.relation.referencesЛисий (2011): Лисий, І. Я. «Українська філософська традиція: методологічний аспект». В: Філософські ідеї в культурі Київської Русі, Вип. 3, 2011, С. 35–60.uk
dc.relation.referencesЛисий (2004): Лисий, І. «Статус і сенс означення «вітчизняний» у сучасній гуманітаристиці». В: На пошану пам′яті Віктора Китастого: зб. наук. праць. К.: ВД «КМ Академія», 2004, С. 192–199.uk
dc.relation.referencesЛисий (2013): Лисий, І. «Ще раз про національну ідентичність філософії». В: Філософські ідеї в культурі Київської Русі: зб. наук. праць, 2013, Вип. 5, С. 189–208.uk
dc.relation.referencesМазепа (2004): Мазепа, В. І. Культуроцентризм світогляду Івана Франка. К.: ПАРАПАН, 2004, 232 с.uk
dc.relation.referencesМірчук (2011): Мірчук І. «Про слов′янську філософію: спроба характеристики». В: Senten-tiae, т. ХХV, 2011, №2, С. 177–193.uk
dc.relation.referencesМоренець (2014): Моренець, В «Tertium non datur». В: URL = <http://litakcent.com2014/10/24/tertium-non-datur>uk
dc.relation.referencesРФУ (1968): Розвиток філософії в Українській РСР. К.: Наукова думка,1968, 528 с.uk
dc.relation.referencesХайдеггер (1991): Хайдеггер, М. Разговор на проселочной дороге. Москва: Высшая школа, 1991, 193 с.ru
dc.relation.referencesЧижевський (1994): Чижевський, Д. Історія української літератури: від початків до доби реалізму. Тернопіль: Феміна, 1994, 480 с.uk
dc.relation.referencesЧижевський (2005): Чижевський, Д. Нариси з історії філософії на Україні. В: Чижевський, Д. Філософські твори: у 4-х тт. К.: Смолоскип, 2005, Т. 1, С. 1–162.uk
dc.relation.referencesЯковенко (2000): Яковенко, Б.В. Мощь философии. СПб: Наука, 2000, 976 с.ru
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.22240/sent32.01.160


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record