Show simple item record

dc.contributor.advisorЯровий, А. А.uk
dc.contributor.authorПоперечний, С. В.uk
dc.date.accessioned2019-05-23T07:23:24Z
dc.date.available2019-05-23T07:23:24Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationІнформаційна технологія для обробки цифрових зображень дистанційного зондування Землі [Електронний ресурс] : [презентація] / викон. С. В. Поперечний ; Вінницький національний технічний університет ; Факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії ; Кафедра комп’ютерних наук. - Електронні текстові дані (1 файл: 1,93 Мбайт). - Вінниця, 2018. - Назва з екрана.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/24921
dc.descriptionКерівник: д-р техн. наук, проф. Яровий А. А.uk
dc.description.abstractМагістерська робота присвячена розробці інформаційної технології для обробки цифрових зображень дистанційного зондування Землі. При цьому досліджено задачі розпізнавання об’єкту на цифрових зображеннях за попередньо заданими еталонами, пошуку критичних точок на цифровому зображенні за допомогою детектора, опису критичних точок за допомогою дескриптора. Програмну реалізацію виконано мовою С++ із використання бібліотеки OpenCV. Результати експериментів підтвердили можливість вирішення задачі обраними методами. Результати роботи можна використовувати в аграрній, військовій, топографічній, науковій, та інших сферах.uk
dc.description.abstractThe Master’s thesis is dedicated to the development of the informational technology which will process dynamic images of the Earth sondage.The thesis explores such tasks: object recognition in dynamic images with the help of preset standards; search of critical points in digital images with the help of the detector; depicting critical points with the help of the descriptor. The program is realized in C++ language with application of OpenCV library. The results of the experiments proved the possibility to solve these tasks with the help of selected methods. The results can be used for agricultural, military, topographical, scientific and other purposes.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.subjectтехнологія інформаційнаuk
dc.subjectобробка зображень цифровихuk
dc.subjectзондування дистанційнеuk
dc.subjectрозпізнавання зображеньuk
dc.subjectдетекторuk
dc.subjectдескрипторuk
dc.subject122
dc.titleІнформаційна технологія для обробки цифрових зображень дистанційного зондування Земліuk
dc.typePresentation


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record