Show simple item record

dc.contributor.advisorКолесницький, О. К.uk
dc.contributor.authorЧеботарь, В. С.uk
dc.date.accessioned2019-05-27T07:24:11Z
dc.date.available2019-05-27T07:24:11Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationІнформаційна технологія складання планограми викладки товару [Електронний ресурс] : [презентація] / викон. В. С. Чеботарь ; Вінницький національний технічний університет ; Факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії ; Кафедра комп’ютерних наук. - Електронні текстові дані (1 файл: 1,88 Мбайт). - Вінниця, 2018. - Назва з екрана.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/24998
dc.descriptionКерівник: канд. техн. наук, доц. Колесницький О. К.uk
dc.description.abstractМагістерська кваліфікаційна робота присвячена розробці інформаційної технології складання планограми викладки товарів. Розроблена технологія заснована на використанні гіперевристичних методів та математичної моделі Янга, до якої були внесені модифікації з метою підвищення прибутковості планограм та швидкості їх побудови в порівнянні з аналогами. Під час виконання роботи була розроблена діаграма класів основного модуля програми, побудовано загальний алгоритм роботи програми, алгоритм стратегії вертикальної викладки товарів та алгоритм стратегії горизонтальної викладки товарів, детально описано роботу алгоритму відпалу металу для застосування евристик, виконано програмну реалізацію з використанням мови програмування Java та середовища програмування Android Studio 3.0. Результат магістерської кваліфікаційної роботи може бути використаний у супермаркетах середніх та великих розмірів для підвищення прибутку, отримання лояльності клієнтів та для контролю за товарним запасом.uk
dc.description.abstractMaster's degree qualification work is devoted to the development of intelligent technology of building planograms of products for retailers. The developed technology is based on use of hyperheuristic approaches and Yang’s mathematical model, to which modifications were made in order to increase profitability of planograms and speed of building them in comparison to analogues. During the work class diagram of logical module, general algorithm, alrgorithms of horizontal and vertical allocation of products and algorithm of simulated annealing for hyperheuristic were developed, a program implementation with the use of Java programming language and Android Studio 3.0 development environment was performed. The result of master's degree qualification work can be used in big and medium-size supermakets in order to increase profit, gain customers loyalty and for inventory control.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.subjectтехнологія інформаційнаuk
dc.subjectпланограмаuk
dc.subjectвикладка товаруuk
dc.subjectприбутковістьuk
dc.subjectмодель Янгаuk
dc.subjectгіперевристичний методuk
dc.subject122
dc.titleІнформаційна технологія складання планограми викладки товаруuk
dc.typePresentation


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record