Show simple item record

dc.contributor.advisorСілагін, О. В.uk
dc.contributor.authorШарай, В. Є.uk
dc.date.accessioned2019-05-27T07:39:44Z
dc.date.available2019-05-27T07:39:44Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationІнтелектуальний модуль автоматизованого постачання веб-магазину [Електронний ресурс] : [презентація] / викон. В. Є. Шарай ; Вінницький національний технічний університет ; Факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії ; Кафедра комп’ютерних наук. - Електронні текстові дані (1 файл: 1,59 Мбайт). - Вінниця, 2018. - Назва з екрана.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/25015
dc.descriptionКерівник: канд. техн. наук, доц. Сілагін О. В.uk
dc.description.abstractМагістерська кваліфікаційна робота “Інформаційна технологія автоматизованого управління запасами у Веб-торгівлі” присвячена розробці інформаційної технології і, відповідно, програмного забезпечення, що її реалізує, для вирішення задачі ефективного управління запасами Веб-магазину. Технологія поєднує процеси управління запасами на основі моделі Вілсона з процесом прогнозуванням попиту на основі апарату нечіткої логіки з використанням інтелектуальної технології ідентифікації Ротштейна–Заде. Програма прогнозує попит по кожному із видів товару і формує оптимізовані графіки закупівлі товарів на склад. При цьому враховуються: вартість одиниці товару, прогнозований попит, розміри оптових партій для дисконтування,затрати на зберігання товару на складі та його розміри, а також розміри складу.uk
dc.description.abstractThe master's qualification work "Information technology of inventory management in Web-trade" is devoted to the development of information technology and, accordingly, the software that implements it, to solve the problem of efficient management of stocks of the Web store. The technology combines inventory management processes based on the Wilson model with the demand forecasting process on the basis of fuzzy logic apparatus using the Rothstein-Zade intelligent identification technology. The program predicts demand for each type of product and generates optimized schedules for purchasing goods into the warehouse. It takes into account: unit cost, forecasted demand, wholesale batches for discounting, storage costs in stock and its size, as well as the size of the warehouse.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.subjectмодуль інтелектуальнийuk
dc.subjectвеб-магазинuk
dc.subjectпостачанняuk
dc.subjectуправління запасамиuk
dc.subjectпопитuk
dc.subjectпрогнозуванняuk
dc.subjectзамовленняuk
dc.subjectвеб-сайтuk
dc.subject122
dc.titleІнтелектуальний модуль автоматизованого постачання веб-магазинуuk
dc.typePresentation


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record