Show simple item record

dc.contributor.authorБуда, А. Г.uk
dc.contributor.authorКужель, В. П.uk
dc.contributor.authorЮров, А. Р.uk
dc.date.accessioned2019-05-30T07:17:44Z
dc.date.available2019-05-30T07:17:44Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationБуда А. Г. Моделювання зовнішніх поверхонь легкового автомобіля в тривимірному просторі за допомогою сплайнів [Текст] / А. Г. Буда, В. П. Кужель, А. Р. Юров // Вісник машинобудування та транспорту. – 2018. – № 1. – С. 26-34.uk
dc.identifier.issn2415-3486
dc.identifier.issn2413-4503
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/25197
dc.description.abstractУ статті запропоновано застосування сплайнів з метою моделювання зовнішніх поверхонь кузова легкового автомобіля в тривимірному просторі. В роботі розглядається один з ефективних способів створення тривимірних моделей – використання техніки моделювання сплайнами. Наведено алгоритм моделювання сплайнами, як один із різновидів моделювання, який характеризується високою якістю та деталізацією, тобто, відтворенням всіх подробиць деталей моделі, але робота з ними потребує високої кваліфікації конструктора для остаточного відображення поверхні вручну.Мета роботи – запропонувати підхід 3D моделювання форм кузова легкового автомобіля з використанням одного з ефективних способів – техніки моделювання сплайнами.В кінцевому підсумку слід за допомогою сплайнів (тривимірних кривих) здійснити побудову сплайна каркаса, що дозволить спроектувати або модернізувати елементи кузова; відновити форму пошкоджених елементів кузова, якщо деталь необхідно виготовляти на замовлення, у такому випадку 3D модель застосовується як шаблон для майбутньої матриці деталі.uk
dc.description.abstractВ статье предложено применение сплайнов с целью моделирования внешних поверхностей кузова легкового автомобиля в трехмерном пространстве. В работе рассматривается один из эффективных способов создания трехмерных моделей – использование техники моделирования сплайнами. Приведен алгоритм моделирования сплайнами, как одна из разновидностей моделирования, который характеризуется высоким качеством и детализацией, то есть, воспроизведением всех подробностей деталей модели, но работа с ними требует высокой квалификации конструктора для окончательного отображения поверхности вручную.Цель работы – предложить подход 3D моделирование форм кузова легкового автомобиля с использованием одного из эффективных способов – техники моделирования сплайнами.В конечном итоге следует с помощью сплайнов (трехмерных кривых) осуществить построение сплайна каркаса, что позволит спроектировать или модернизировать элементы кузова; восстановить форму поврежденных элементов кузова, если деталь необходимо изготавливать на заказ, в таком случае 3D модель применяется в качестве шаблона для будущей матрицы детали.ru
dc.description.abstractThe article proposes the use of splines with the aim of modeling the exterior surfaces of a car body in a three-dimensional space. One of the effective ways of creating three-dimensional models - the use of spline modeling techniques is considered in this paper. The spline modeling algorithm is presented as one of the varieties of modeling, which is characterized by high quality and detail, that is, reproduction of all details of the details of the model, but the work with them requires highly qualified designer for the final display of the surface manually.The purpose of the work is to offer the approach of 3D modeling of the car body forms using one of the effective methods - spline simulation techniques.In the end, splines (three-dimensional curves) should be constructed to make the spline of the frame, which will allow designing or upgrading the body elements; restore the shape of damaged body parts, if the part needs to be made to order, in this case the 3D model is used as a template for the future matrix of the part.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.ispartofВісник машинобудування та транспорту. № 1 : 26-34.uk
dc.relation.urihttps://vmt.vntu.edu.ua/index.php/vmt/article/view/117
dc.subjectкузов автомобіляuk
dc.subject3D модельuk
dc.subjectсплайнuk
dc.subjectтривимірні проекціїuk
dc.subjectзображенняuk
dc.subjectграфічне моделюванняuk
dc.subjectкузов автомобиляru
dc.subject3D модельru
dc.subjectсплайнru
dc.subjectтрехмерные проекцииru
dc.subjectизображениеru
dc.subjectграфическое моделированиеru
dc.subjectcar bodyen
dc.subject3D modelen
dc.subjectsplineen
dc.subjectthree-dimensional projectionsen
dc.subjectimageen
dc.subjectgraphic modelingen
dc.titleМоделювання зовнішніх поверхонь легкового автомобіля в тривимірному просторі за допомогою сплайнівuk
dc.title.alternativeМоделирование внешних поверхностей легкового автомобиля в трехмерном пространстве с помощью сплайновru
dc.title.alternativeExternal surfaces of light cars modeling in three-dimensional spaces by the splinesen
dc.typeArticle
dc.identifier.udc004.925.83
dc.relation.references3D сканер.[Електронний ресурс]. –Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/3D-сканер.uk
dc.relation.referencesДж. Ли.Трёхмерная графика и анимация/ Дж. Ли, Б. Уэр.–2-е изд.–М.:Вильямс, 2002.–640с.ru
dc.relation.referencesЮров А. Р. Візуалізація об’ємного рішення кузова легкового автомобіля / А. Р. Юров // Тези XLIV регіональної наук.-техн. конф. професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників наук.-досл. організацій та інж.-техн. працівників підприємств м.Вінниці та області (Електронне наукове видання матеріалів конференції, м.Вінниця, 2015. –Режим доступу:http://conf.vntu.edu.ua/allvntu/2015/.pdfuk
dc.relation.referencesЮров А. Р. Використання нових додатків CAD-системи для графічного моделювання кузова автомобіля / А. Р. Юров // Тези XLV регіональної наук.-техн. конф. професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів університету з участю працівників наук.-досл. організацій та інж.-техн. працівників підприємств м.Вінниці та області (Електронне наукове видання матеріалів конференції, м.Вінниця, 2016. –Режим досту-пу: http://conf.vntu.edu.ua/allvntu/2016/.pdf5.uk
dc.relation.referencesБуда А. Г. Графічні моделі конструювання форм кузова автомобіля / А. Г. Буда, В.П.Кужель, А. Р. Юров // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті : науковий журнал. –2016. –No 1(5). –С.32–37.uk
dc.relation.referencesMaking of 'Mercedes S Class Millau' By Ali Ismail. [Електронний ресурс]. –Режим доступу до ресурсу: https://www.3dtotal.com/tutorial/1111-making-of-mercedes-s-class-millau-3ds-max-photoshop-by-ali-ismail-vehicle-car-mercedes-s-class.en
dc.relation.references3d spline model of the body F2003 GA. [Електронний ресурс]. –Режим доступу до ресурсу: http://www.sharecg.com/v/16409/3d-model/3d-spline-model-of-the-body-F2003-GA#.en
dc.relation.referencesPorsche AG -Dr. Ing. h.c. F. Porsche A. [Електронний ресурс]. –Режим доступу до ресурсу: https://www.porsche.com/international/.en
dc.relation.referencesКужель В. П. До питання варіантів моделювання зовнішніх поверхонь кузова легкового автомобіля / В.П.Кужель, А.Г.Буда, А.Р. Юров // Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту : матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції, 23–25 жовтня, 2017 р. : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Вінницький національний технічний університет. –Вінниця : ВНТУ, 2017. –С. 114–116.uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record