Show simple item record

dc.contributor.authorРатушняк, Г. С.uk
dc.contributor.authorОчеретний, А. М.uk
dc.contributor.authorRatushnyak, G. S.en
dc.contributor.authorOcheretniy, A. M.en
dc.date.accessioned2019-06-04T07:01:42Z
dc.date.available2019-06-04T07:01:42Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationРатушняк Г. С. Енергоаудит багатоповерхових житлових будинків з використанням тепловізійних зйомок [Текст] / Г. С. Ратушняк, А. М. Очеретний // Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. – 2017. – № 1. – С. 84-93.uk
dc.identifier.issn2311-1437
dc.identifier.issn2311-1429
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/25327
dc.description.abstractЗа результатами експериментальних досліджень тепловтрат житлових багатоповерхових будинків з різними конструкціями зовнішніх стін виконано їх енергоаудит. Аудит здійснено за допомогою тепловізора в найбільше холодний місяць, яким у 2017 році був січень. Заміри температури виконувались зовні, у середині приміщень та зовнішніх стін. Наведено приклади зображень термограм для різних елементів захисних конструкцій будівель та в різних точках, а також аналіз отриманих експериментальних результатів тепловізійних зйомок.uk
dc.description.abstractПо результатам экспериментальных исследований жилых многоэтажных зданий с разными конструкциями внешних стен выполнено их энергоаудит. Энергоаудит выполнено с помощью тепловизора в наиболее холодный месяц, которым в 2017 году был январь. Измерения температуры осуществлялись снаружи, внутри помещений и внешних стен. Приведены примеры изображений термограмм для разных элементов защитных конструкций зданий и в разных точках, а также анализ полученных экспериментальных результатов тепловизионных съемок.ru
dc.description.abstractAccording to the results of experimental studies of residential multi-storey buildings with different designs of external walls, their energy audit was performed. The energy audit was performed using a thermal imager in the coldest month, which in January was January. Temperature measurements were carried out outside, inside rooms and outside walls. Examples of thermogram images for different elements of building protective structures and at different points are given, as well as analysis of the experimental results of thermal imaging surveys.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.relation.ispartofСучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. № 1 : 84-93.uk
dc.relation.urihttps://stmkvb.vntu.edu.ua/index.php/stmkvb/article/view/506
dc.subjectенергоаудитuk
dc.subjectогороджувальні конструкціїuk
dc.subjectтепловізійна зйомкаuk
dc.subjectтермограмиuk
dc.subjectтепловтратиuk
dc.subjectтермічний опірuk
dc.subjectэнергоаудитru
dc.subjectограждающие конструкцииru
dc.subjectтепловизионная съемкаru
dc.subjectтермограммыru
dc.subjectтеплопотериru
dc.subjectтермическое сопротивлениеru
dc.subjectenergy auditen
dc.subjectenclosing structuresen
dc.subjectthermal imagingen
dc.subjectthermogramsen
dc.subjectheat lossen
dc.subjectthermal resistanceen
dc.titleЕнергоаудит багатоповерхових житлових будинків з використанням тепловізійних зйомокuk
dc.title.alternativeEnergoaudit of multi storage residential houses using thermal surveysen
dc.title.alternativeЭнергоаудит многоэтажных жилых домов с использованием тепловизионных съемокru
dc.typeArticle
dc.identifier.udc69.03
dc.relation.referencesБешинська О. В./ Оцінка якості теплоізоляційних характеристик огороджувальних конструкцій існуючих будівель / О. В. Бешинська, Г. С. Ратушняк // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання // Вип. 9. – К.: КНУБА. – 2000. с. 107-111.uk
dc.relation.referencesФаренюк Г. П. Основи забезпечення енергоефективності будинків та теплової надійності огороджувальних конструкцій / Г. П. Фаренюк – К.: Гамма-Принт, 2009. – 137 с.uk
dc.relation.referencesПроектування. Настанова з розроблення та складання енергетичного паспорта будинків при новому будівництві та реконструкції. ДСТУ – НБА.2.2.-5: 2007 (текст) – Офіц. вид. – К.: Мінбуд України. 2007. – 135 с.uk
dc.relation.referencesДудар І. Н. Енергозбереження в міському будівництві. Ч. 1 / І.Н. Дудар, Л. В. Кучеренко, В.В. Швець. – Вінниця: ВНТУ, 2015. – 57 с.uk
dc.relation.referencesРатушняк Г. С. Управління проектами енергозбереження шляхом термореновації будівель: навч. посіб. / Г.С. Ратушняк, О. Г. Ратушняк. – Вінниця: Універсум-Вінниця, 2006. – 120 с.uk
dc.relation.referencesРатушняк Г. С. / Оцінка доцільності підвищення термічного опору огороджувальних конструкцій багатоповерхових житлових будинків / Г. С. Ратушняк, А. М. Очеретний // Вісник ВПІ. – 2016. - №6. – с. 11-16.uk
dc.relation.referencesДБН В.2.6 – 31:2006. Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель. К.: Держбуд, 2006. – 69 с.uk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record