Show simple item record

dc.contributor.advisorКозачко, О. М.uk
dc.contributor.authorГордієнко, Б. В.uk
dc.date.accessioned2019-06-05T06:50:11Z
dc.date.available2019-06-05T06:50:11Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationСтворення аналітичної комп’ютерної системи моніторингу самопочуття людини на основі мобільних пристроїв [Електронний ресурс] : [презентація] / викон. Б. В. Гордієнко ; Вінницький національний технічний університет ; Факультет комп’ютерних систем і автоматики ; Кафедра системного аналізу, комп’ютерного моніторингу та інженерної графіки. - Електронні текстові дані (1 файл: 1,25 Мбайт). - Вінниця, 2018. - Назва з екрана.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/25373
dc.descriptionКерівник: канд. техн. наук, доц. Козачко О. М.uk
dc.description.abstractРезультати роботи можуть бути використані клристувачами для отримання даних про їх самопочуття за допомогою мобільного додатку. Отримані виміри можуть бути використанні для пошуку залежності між отриманими даними. Об’єктом роботи є процес розробки аналітичної комп’ютерної системи моніторингу самопочуття людини на основі мобільних пристроїв. Метою роботи є розробка легкого в користуванні мобільного додатку, який матиме легкий інтерфейс і дозволить збирати необхідні дані про стан здоров’я користувача. Предметом дослідження є аналітична комп’ютерна система моніторингу самопочуття людини на основі мобільних пристроїв.uk
dc.description.abstractThe results of the work can be used by users to obtain data about their state of health through a mobile application. The obtained measurements can be used to find the relationship between the data obtained. The object of work is the process of developing an analytical computer system for monitoring the health of a person based on mobile devices. The goal of the work is to develop an easy-to-use mobile application that will have a light interface and will allow you to collect the necessary data about the health of the user. The subject of the research is the analytical computer monitoring system of human well-being on the basis of mobile devices.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.subjectмоніторингuk
dc.subjectпристрій мобільнийuk
dc.subjectсамопочуття людиниuk
dc.subjectмобільний додатокuk
dc.subjectфітнес-трекерuk
dc.subject122
dc.titleСтворення аналітичної комп’ютерної системи моніторингу самопочуття людини на основі мобільних пристроївuk
dc.typePresentation


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record