Show simple item record

dc.contributor.advisorБоцула, М. П.uk
dc.contributor.authorЛучко, А. М.uk
dc.date.accessioned2019-06-05T07:17:11Z
dc.date.available2019-06-05T07:17:11Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationСтворення аналітичної веб-системи локального моніторингу стану довкілля [Електронний ресурс] : [презентація] / викон. А. М. Лучко ; Вінницький національний технічний університет ; Факультет комп’ютерних систем і автоматики ; Кафедра системного аналізу, комп’ютерного моніторингу та інженерної графіки. - Електронні текстові дані (1 файл: 1,33 Мбайт). - Вінниця, 2018. - Назва з екрана.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/25380
dc.descriptionКерівник: канд. техн. наук, доц. Боцула М. П.uk
dc.description.abstractМетою роботи є розробка аналітичної веб-системи локального моніторингу довкілля, яка зберігає відкриті ієрархічні дані. Об’єктом роботи є процес локального моніторингу стану довкілля. Предметом дослідження є веб-системи локального моніторингу стану довкілля. У роботі проведений аналіз проблеми локального моніторингу стану довкілля. Охарактеризовані сучасні веб-системи моніторингу стану довкілля, їхні переваги та недоліки. Розроблені база даних для збереження ієрархічних даних моніторингу та алгоритми й моделі процесів маніпуляції ієрархічних даними. Розроблені аналітична веб-система локального моніторингу стану довкілля та її API, що дозволяє маніпулювати даними системи. Проведено тестування та аналіз роботи розробленої веб-системи. Результати роботи можуть бути використані державними та приватними підприємствами для проведення збору, систематизації та узагальнення даних локального моніторингу стану довкілля.uk
dc.description.abstractThe purpose of the work is developing an analytical web-system for local environmental monitoring, which stores open hierarchical data. The object of work is the process of local monitoring of the environment. The subject of the research is the web-systems of local monitoring of the environment. The paper analyzes the problem of local monitoring of the environment. The modern web systems for monitoring the state of the environment, their advantages and disadvantages are described. The algorithms and the models of hierarchical data manipulation processes and the database for storing hierarchical monitoring data has been developed. The analytical web-system of local monitoring of the state of the environment and its API, which allows manipulating the system data, has been developed. The testing and analysis of the work of the developed web-system was conducted. The results of the work can be used by public and private enterprises to collect, compile and summarize local monitoring data of the state of the environment.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.subjectвеб-системаuk
dc.subjectмоніторингuk
dc.subjectдовкілляuk
dc.subjectмоніторинг довкілляuk
dc.subjectбаза даних реляційнаuk
dc.subjectдані ієрархічніuk
dc.subject122
dc.titleСтворення аналітичної веб-системи локального моніторингу стану довкілляuk
dc.typePresentation


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record