Show simple item record

dc.contributor.advisorПричепа, І. В.uk
dc.contributor.authorМазур, А. В.uk
dc.date.accessioned2019-06-18T11:51:00Z
dc.date.available2019-06-18T11:51:00Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationУправління ефективністю використання виробничого потенціалу машинобудівних підприємств (на прикладі приватного акціонерного товариства «Вінницький дослідний завод») [Електронний ресурс] : [презентація] / викон. А. В. Мазур ; Вінницький національний технічний університет ; Факультет менеджменту та інформаційної безпеки ; Кафедра менеджменту, маркетингу та економіки. - Електронні текстові дані (1 файл: 1,37 Мбайт). - Вінниця, 2018. - Назва з екрана.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/25873
dc.descriptionКерівник: канд. екон. наук, доц. Причепа І. В.uk
dc.description.abstractМагістерська кваліфікаційна робота присвячена питанням управління ефективністю використання виробничого потенціалу машинобудівних підприємств на прикладі ПрАТ “Вінницький дослідний завод”. У роботі розглянуто підходи науковців щодо розуміння сутності та змісту поняття потенціал, виробничий потенціал підприємства. Досліджено теоретичні основи ефективного управління виробничим потенціалом підприємства. Запропоновано підхід щодо структурування виробничого потенціалу підприємства та його оцінювання. Досліджено стан та тенденції розвитку вітчизняного машинобудування. Охарактеризовано основні показники фінансово-господарського стану ПрАТ “Вінницький дослідний завод”, проведено аналіз виробничого потенціалу та системи менеджменту підприємства. Розроблено стратегію розвитку підприємства та запропоновано основні напрямки щодо підвищення ефективності управління на підприємстві.uk
dc.description.abstractThe master's thesis is devoted to the management of the efficiency of the use of production potential of machine-building enterprises on the example of PJSC «Vinnytsia Research Plant». The paper considers the approaches of scientists to understanding the essence and content of the concept of potential, production potential of the enterprise. The theoretical bases of effective management of the production potential of the enterprise are investigated. The approach to structuring the production potential of the enterprise and its evaluation is proposed. The state and trends of the development of domestic machine building are investigated. The main indicators of the financial and economic state of PJSC «Vinnytsia Research Plant» were characterized, the analysis of production potential and enterprise management system was carried out. The strategy of enterprise development has been developed and the main directions for improving the management efficiency at the enterprise are proposed.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.subjectпотенціал виробничийuk
dc.subjectуправління потенціаломuk
dc.subjectфінансовий станuk
dc.subjectменеджмент підприємстваuk
dc.subjectефективність управлінняuk
dc.subject073
dc.titleУправління ефективністю використання виробничого потенціалу машинобудівних підприємств (на прикладі приватного акціонерного товариства «Вінницький дослідний завод»)uk
dc.typePresentation


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record