Recent Submissions

  • Розвиток системи Maple у навчанні вищої математики майбутніх інженерів-механіків 

    Крупський, Ярослав Володимирович; Крупский, Ярослав Владимирович; Krupskyy, Y. V. (Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 2012)
    Дисертація присвячена розробці методики адаптації та використання СКМ Maple у навчанні вищої математики майбутніх інженерів-механіків. Розроблено концепцію адаптації СКМ Maple для навчання вищої математики студентів технічних ...