Show simple item record

dc.contributor.advisorБурєнніков, Ю. А.uk
dc.contributor.authorГарбуз, Є. С.uk
dc.date.accessioned2019-06-21T06:41:17Z
dc.date.available2019-06-21T06:41:17Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationУдосконалення верстатного пристосування для фрезерної операції технологічного процесу механічної обробки деталі «Кришка 59.48» [Електронний ресурс] : [презентація] / викон. Є. С. Гарбуз ; Вінницький національний технічний університет ; Факультет машинобудування та транспорту ; Кафедра технологій та автоматизації машинобудування. - Електронні текстові дані (1 файл: 2,33 Мбайт). - Вінниця, 2018. - Назва з екрана.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/25934
dc.descriptionКерівник: канд. техн. наук, проф. Бурєнніков Ю. А.uk
dc.description.abstractУ магістерській квалікаційній роботі розглядається приклад використання сучасних машинобудівних CALS-технологій для проектування та удосконалення верстатного пристосування для фрезерної операції технологічного процесу механічної обробки деталі «Кришка 59.48». Зокрема використовуються КОМПАС-3D, T-FLEX, КОМПАС-автопроект, Embarcadero RAD Studio. У технологічній частині проведено аналіз призначення деталі та аналіз технологічності деталі, визначено тип виробництва, проведено аналіз на міцність, спроектовано заготовку, розглянуто технологічний процес механічної обробки деталі «Кришка 59.48», проведено опис верстатного обладнання, визначено припуски на механічну обробку та режими різання, розроблено технологічний процес з використанням PDM-системи. У конструкторській частині проведено обґрунтування системи верстатних пристосувань, розрахований верстатний пристрій, проведено розрахунок затискних елементів пристосування, проведено аналіз затискних елементів у CAE-системі. Також проведено удосконалення верстатного пристосування для фрезерної операції технологічного процесу механічної обробки деталі «Кришка 59.48» У економічній частині проведено розрахунок основних техніко-економічних показників, визначено необхідне технологічне обладнання, визначено капітальні витрати та проведено розрахунок технологічної собівартості виготовлення деталі. У розділі охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях приведені рекомендації щодо покращення умов праці робітників.uk
dc.description.abstractIn master qualcare work is an example of modern engineering CALS-technologies for the design and improvement of machine tool accessories for milling operation process of machining parts "Body 17.09". In particular, use the COMPASS-3D, T-FLEX, COMPASS-autoproject, Embarcadero RAD Studio. In the technological part of the analysis appointment details and analysis of technological details specified type of production analyzed for strength, designed workpiece, the technological process of machining parts "Case 17.09" carried description of machining equipment, set allowances for machining and cutting conditions developed manufacturing process using PDM-system. In the design of the study conducted system of machine devices, designed for machines device, the calculation device clamping elements, clamping elements analysis in CAE-system. Also made improvements machine tool accessories for milling operation process of machining parts " Body 17.09"In the economic part of the calculation of the basic technical and economic indicators, defined the necessary technological equipment, defined capital costs JSC carried out the calculation of production cost. Under the occupational health and safety in emergency situations recommendations for improving working conditions of employees.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.subjectверстатне пристосуванняuk
dc.subjectоперація фрезернаuk
dc.subjectмеханічна обробка деталіuk
dc.subjectфрезеруванняuk
dc.subjectобробка поверхні заготовкиuk
dc.subject131
dc.titleУдосконалення верстатного пристосування для фрезерної операції технологічного процесу механічної обробки деталі «Кришка 59.48»uk
dc.typePresentation


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record