Show simple item record

dc.contributor.advisorСухоруков, С. І.uk
dc.contributor.authorМоскалюк, А. М.uk
dc.date.accessioned2019-06-24T07:20:44Z
dc.date.available2019-06-24T07:20:44Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationСкінченно-елементне моделювання та дослідження напружено-деформованого стану підшипника ковзання шестеренного насоса [Електронний ресурс] : [презентація] / викон. А. М. Москалюк ; Вінницький національний технічний університет ; Факультет машинобудування та транспорту ; Кафедра технологій та автоматизації машинобудування. - Електронні текстові дані (1 файл: 2,07 Мбайт). - Вінниця, 2018. - Назва з екрана.uk
dc.identifier.urihttp://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/25951
dc.descriptionКерівник: канд. техн. наук, доц. Сухоруков С. І.uk
dc.description.abstractПроведено скінченно-елементне моделювання та дослідження напружено-деформованого стану підшипника ковзання «Підшипник НШ10Е-03» шестеренного насоса. При цьому були поставлені і розв’язані такі задачі: виконано скінченно-елементне моделювання процесу роботи підшипника ковзання, визначенно параметри напружено-деформованого стану, виконано вибір способу отримання заготовки; виконано розробку модернізованого технологічного процесу; визначено режими різання; виконані необхідні економічні розрахунки економічного ефекту від модернізації; розроблено заходи з охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях на дільниці механічної обробки. Розроблена графічна частина.uk
dc.description.abstractFinite-element modeling and research of the stress-strain state of the bearing "Bearing NSH10E-03" of a gear pump has been carried out. At the same time, the following tasks were set and solved: a finite-element simulation of the slider bearing process was performed; the parameters of the stress-strain state were determined; the choice of the method of obtaining the workpiece was made; the development of a modernized technological process has been completed; the cutting modes are determined; the necessary economic calculations of the economic effect of modernization are executed; Work on occupational safety and emergency measures in the area of mechanical processing was developed. The graphic part is developed.en
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherВНТУuk
dc.subjectмоделювання скінченно-елементнеuk
dc.subjectпідшипникuk
dc.subjectнапруженно-деформований станuk
dc.subjectнасос шестереннийuk
dc.subjectпідшипник ковзанняuk
dc.subject131
dc.titleСкінченно-елементне моделювання та дослідження напружено-деформованого стану підшипника ковзання шестеренного насосаuk
dc.typePresentation


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record