Recent Submissions

  • Інститут лобізму в політиці як чинник демократизації українського суспільства 

    Годний, Сергій Петрович; Годный, Сергей Петрович; Godny, S. P. (Інститут держави і права імені В. М. Корецького, 2019)
    Проаналізовано феномен політичного лобіювання як чинник демократизації, висвітлено його особливості в контексті розвитку політичної культури і свідомості українського суспільства. Показано, що лобізм як уособлення позитивних ...