Now showing items 11-110 of 40

  head movement recognition (1)
  intelligent system (1)
  knowledge discovery in databases (1)
  logical elements (1)
  LOGOMON (1)
  logopedic therapy (1)
  mass-spring system (1)
  mobile device (1)
  quantum computer (1)
  software package (1)
  therapy (1)
  алгоритм реконструкції (1)
  амплітудно-частотний спектр (1)
  беспроводная сеть святи (1)
  блочний алгоритм (1)
  вейвлет перетворення (1)
  векторне квантування (1)
  великорозмірні матриці (1)
  вимірювачі рівня (1)
  ВОИЄИК (1)
  волоконно-оптичні системи передачі інформації (1)
  ВОІЕІК (1)
  вібродіагностування (1)
  гуморальні рідини (1)
  двовимірна модель (1)
  джитер (1)
  дискримінантна процедура (1)
  диференційне рівняння (1)
  дозовий поріг (1)
  ефект антистоксового поглинання (1)
  заявка (1)
  карта Кохонена (1)
  КВ-автомат (1)
  квантрон (1)
  клієнт-серверна програмна система (1)
  комп‘ютерна модель (1)
  комутатор високошвидкісної мультимедійної мережі (1)
  кон’юнктива ока (1)
  кремній (1)
  критерій Фішера (1)
  критерії ефективності (1)
  логіко-часова функція (1)
  логіко-часова функція (ЛЧФ) (1)
  логічна операція (1)
  материнський вейвлет (1)
  метод (1)
  модель образного мислення (1)
  модель сети (1)
  мультисервісна мережа зв’язку (1)
  мікропошкоджуваность матеріалу (1)
  нанотехнології (1)
  напівпровідниковий матеріал (1)
  напівтоновезображення (1)
  нейронні мережі (1)
  нейроподібні паралельно-ієрархічні системи (1)
  нелінійна апроксимація (1)
  нелінійні взаємодії (1)
  нестаціонарний сигнал (1)
  неінвазійна онкодіагностика (1)
  одиниця сенсу (1)
  оптико-електронні технології (1)
  оптико–електроні методи діагностування (1)
  оптическая мощность (1)
  оптична потужність (1)
  оптичне випромінювання (1)
  оптоелектронний (1)
  оптоелектронний модуль (1)
  Оптоелектронні iнформацiйні пристрої (ОЕIП) (1)
  паралельні обчислення (1)
  параметри поверхні (1)
  первинні оптоелектронніперетворювачі (ПОЕП) (1)
  первісна (1)
  програмування відеоадаптерів (1)
  проміжок існування (1)
  пропускна здатність (1)
  просторово-часова спекл-кореляція (1)
  пріоритет (1)
  пізнавальна діяльність (1)
  рентгенівське випромінення (1)
  ритмокардіограма (1)
  Розподілена система розпізнавання образів (1)
  розпізнавання зображень об’єктів (1)
  СВЧ биполярный и полевой транзисторы (1)
  сенсор (1)
  системи лінійних алгебраїчних рівнянь (1)
  системи технічного зору (1)
  сонячна енергія (1)
  спектральної густини (1)
  спектроскопічний метод (1)
  сплайн (1)
  статична характеристика (1)
  стільникові мережі зв'язку (1)
  судинне русло (1)
  схемивзаємодії (1)
  телекомунікаційна мережа (1)
  томографії (1)
  тригонометрична інтерполяція (1)
  ущільнення (1)
  ущільнення зображень (1)
  ущільнення інформації (1)