Recent Submissions

  • Методи побудови ефективних криптографічних функцій гешування 

    Грицак, Анатолій Васильович; Hrytsak, A. (Національний авіаційний університет, 2020)
    Дисертаційна робота присвячена розв’язанню актуальної наукової задачі розробки та дослідження нових ефективних геш-функцій, які при достатньо високій швидкодії забезпечуватимуть необхідний рівень стійкості. Проведено ...