Recent Submissions

  • Забезпечення розвитку освітньої галузі національної економіки 

    Дун, Чживей; Дун, Чживэй; Dong, Zhiwei (Національний університет водного господарства та природокористування, 2020)
    Узагальнено теоретичні засади освіти як невід’ємної складової функціонування національної економіки; поглиблено концептуальний підхід до формування економічних засад розвитку національної освіти; вивчено світовий досвід ...