Recent Submissions

 • Система прямого керування струмом активного фільтра 

  Бурбело, М. Й.; Лобода, Ю. В.; Лебедь, Д. Ю.; Burbelo, M. Yo.; Loboda, Yu. V.; Lebed, D. Yu.; Бурбело, М. И. (ВНТУ, 2021)
  Основним напрямком дослідження є оптимізація роботи активного фільтра, спрощення системи керування та виявлення нових алгоритмів розрахунку компенсувальних струмів. Удосконалено систему прямого керування струмом активного ...
 • Аналіз використання трафіку при скануванні комп`ютерних мереж різними версіями Nmap 

  Малініч, І. П.; Месюра, В. І.; Арсенюк, І. Р.; Малинич, И. П.; Месюра, В. И.; Арсенюк, И. Р.; Malinich, I. P.; Mesyura, V. I.; Arseniuk, I. R. (ВНТУ, 2021)
  На сьогодні існує велика кількість інструментів для моніторингу та діагностики мережі, які можуть використовуватись з різними цілями, як уповноваженими на це особами, так і іншими особами, що можуть здійснювати несанкціонований ...
 • Аналіз отриманих частотних характеристик силового трансформатора та визначення його технічного стану з їх допомогою 

  Рубаненко, О. Є.; Рубаненко, О. О.; Грищук, М. О.; Rubanenko, O. E.; Rubanenko, O. O.; Hryshchuk, M. О.; Рубаненко, А. Е.; Рубаненко, А. А.; Грищук, М. А. (Вінницький національний технічний університет, 2021)
  У виведених з експлуатації силових трансформаторів 10 кВ, які зберігаються на ремонтних майданчиках АТ «Вінницяобленерго», серед інших є і пошкодження обмоток та магнітопроводу, які можуть бути виявлені шляхом аналізу ...
 • Оцінювання вірогідності контролю параметрів ізоляції обмотки статора блока «генератор-трансформатор» 

  Кутін, В. М.; Кутіна, М. В.; Шпачук, О. О.; Kutin, V. M.; Shpachuk, O. O.; Kutina, M. V.; Кутин, В. М.; Шпачук, А. А.; Кутина, М. В. (ВНТУ, 2021)
  Показано, що значне старіння електрообладнання електричних станцій, висока ціна відмов, необ-хідність продовження його експлуатації, виконання правил техніки безпеки вимагає підвищення на-дійності контролю технічного стану ...
 • Аналіз характеристик та обгрунтування індексів рослинності 

  Білинський, Й. Й.; Книш, Б. П.; Билинский, И. И.; Кныш, Б. П.; Bilynskyi, Yo. Yo.; Knysh, B. P. (ВНТУ, 2021)
  Проведено аналіз літературних джерел, виділено використовувані в дослідженнях індекси контролю параметрів рослинності (індекси рослинності). До таких параметрів варто віднести наявність хлорофілу, вміст води, ефективність ...