Recent Submissions

  • Аналіз характеристик та обгрунтування індексів рослинності 

    Білинський, Й. Й.; Книш, Б. П.; Билинский, И. И.; Кныш, Б. П.; Bilynskyi, Yo. Yo.; Knysh, B. P. (ВНТУ, 2021)
    Проведено аналіз літературних джерел, виділено використовувані в дослідженнях індекси контролю параметрів рослинності (індекси рослинності). До таких параметрів варто віднести наявність хлорофілу, вміст води, ефективність ...