Recent Submissions

  • Каталіз низькотемпературного піролізу полімерних відходів 

    Коріненко, Б. В.; Ранський, А. П.; Худоярова, О. C.; Korinenko, B. V.; Ranskyi, A. P.; Khudoyarova, O. S.; Кориненко, Б. В.; Ранский, А. П.; Худоярова, О. С. (ВНТУ, 2021)
    Розглянуто та проаналізовано сучасний ринок виробництва та переробки полімерних відходів на основі поліолефінів (ПЕВТ, ПЕНТ, ЛПЕ, ПП) а також інших полімерів ПЕТФ, ПВХ. Показано, що в Україні основним методом переробки ...