Recent Submissions

 • Моделювання теплопередавання у вузлі примикання віконного блоку до зовнішньої стіни 

  Ратушняк, Г. С.; Горюн, О. Ю.; Лялюк, А. О.; Ratushnуak, G.; Horiun, O.; Lyalyuk, A. (ВНТУ, 2020)
  Проаналізовано лінійні коефіцієнти теплопередачі вузлів примикання віконного блоку до зовнішніх стін, значення яких рекомендується існуючою нормативною базою. Існуючі конструкції вузла примикання є недостатньо ...
 • Оцінювання теплоізоляційних показників огороджувальних конструкцій будівель лінгвістичними змінними 

  Ратушняк, Г. С.; Панкевич, В. В.; Ratushnyak,G.; Pankevych, V. (ВНТУ, 2020)
  Запропоновано класифікація факторів, що впливають на прийняття рішення при оцінювання теплопровідності теплоізоляційної оболонки будівлі. Зв'язки параметрів теплотехнічного стану теплозахисної оболонки будівель та її ...
 • Особливості ревіталізації громадських будівель у центрі міста Вінниця 

  Ковальський, В. П.; Бондар, А. В.; Абрамович, В. С.; Kovalskiy, V.; Bondar, A.; Abramovych, V. (ВНТУ, 2020)
  На сьогоднішній день гостро постає проблема раціонального використання міського простору через постійний приріст міського населення та урбанізації світу загалом. Старіння будівельного фонду в центрі міста вимагає реконструкції ...
 • Сучасні технології збірно-монолітних перекриттів для реконструкції громадських будівель 

  Бондар, А. В.; Загіка, В. М.; Bondar, A. V.; Zagika, B. M.; Бондарь, А. В.; Загіка, В. М. (ВНТУ, 2020)
  При реконструкції будівлі школи у м. Хмільник Вінницької області з метою створення інклюзивно-ресурсного центру є необхідність заміни існуючого міжповерхового дерев`яного перекриття. Перекриття будівлі – це горизонтальна ...
 • Використання золи винесення у складі грунтоцементу 

  Маєвська, І. В.; Блащук, Н. В.; Гончарук, М. С.; Blaschuk, N.; Maevska, I.; Goncharuk, M.; Блащук, Н. В.; Маевская, И. В.; Гончарук, Н. С. (Вінницький національний технічний університет, 2020)
  В даній роботі виконаний пошук оптимального складу ґрунтоцементу, що містить різний відсоток золи винесення: від незначних добавок до заміни половини маси ґрунту на золу. Пошук оптимального складу виконаний на підставі ...
 • Енергомодернізація промислової котельні 

  Степанов, Д. В.; Степанова, Н. Д.; Білик, С. О. (Вінницький національний технічний університет, 2020)
  Проаналізовано сучасний стан енергетичного господарства, виявлено фізичну та моральну застарілість основного обладнання, підвищені втрати електроенергії в мережах. Спалювання вугілля на електростанціях супроводжується ...