Recent Submissions

 • Освоєння підземного простору як вирішення проблем урбанізації міст 

  Риндюк, С. В.; Максименко, М. А.; Ryndyuk, S.; Maksymenko, M. (ВНТУ, 2020)
  The article examines the study of the development of modernization and transformation of the urban environment. Some issues of underground space development in urban conditions are considered, the stages of evolution ...
 • Моделювання теплопередавання у вузлі примикання віконного блоку до зовнішньої стіни 

  Ратушняк, Г. С.; Горюн, О. Ю.; Лялюк, А. О.; Ratushnуak, G.; Horiun, O.; Lyalyuk, A. (ВНТУ, 2020)
  Проаналізовано лінійні коефіцієнти теплопередачі вузлів примикання віконного блоку до зовнішніх стін, значення яких рекомендується існуючою нормативною базою. Існуючі конструкції вузла примикання є недостатньо ...
 • Оцінювання теплоізоляційних показників огороджувальних конструкцій будівель лінгвістичними змінними 

  Ратушняк, Г. С.; Панкевич, В. В.; Ratushnyak,G.; Pankevych, V. (ВНТУ, 2020)
  Запропоновано класифікація факторів, що впливають на прийняття рішення при оцінювання теплопровідності теплоізоляційної оболонки будівлі. Зв'язки параметрів теплотехнічного стану теплозахисної оболонки будівель та її ...
 • Особливості ревіталізації громадських будівель у центрі міста Вінниця 

  Ковальський, В. П.; Бондар, А. В.; Абрамович, В. С.; Kovalskiy, V.; Bondar, A.; Abramovych, V. (ВНТУ, 2020)
  На сьогоднішній день гостро постає проблема раціонального використання міського простору через постійний приріст міського населення та урбанізації світу загалом. Старіння будівельного фонду в центрі міста вимагає реконструкції ...
 • Сучасні технології збірно-монолітних перекриттів для реконструкції громадських будівель 

  Бондар, А. В.; Загіка, В. М.; Bondar, A. V.; Zagika, B. M.; Бондарь, А. В.; Загіка, В. М. (ВНТУ, 2020)
  При реконструкції будівлі школи у м. Хмільник Вінницької області з метою створення інклюзивно-ресурсного центру є необхідність заміни існуючого міжповерхового дерев`яного перекриття. Перекриття будівлі – це горизонтальна ...
 • Використання золи винесення у складі грунтоцементу 

  Маєвська, І. В.; Блащук, Н. В.; Гончарук, М. С.; Blaschuk, N.; Maevska, I.; Goncharuk, M.; Блащук, Н. В.; Маевская, И. В.; Гончарук, Н. С. (Вінницький національний технічний університет, 2020)
  В даній роботі виконаний пошук оптимального складу ґрунтоцементу, що містить різний відсоток золи винесення: від незначних добавок до заміни половини маси ґрунту на золу. Пошук оптимального складу виконаний на підставі ...
 • Енергомодернізація промислової котельні 

  Степанов, Д. В.; Степанова, Н. Д.; Білик, С. О. (Вінницький національний технічний університет, 2020)
  Проаналізовано сучасний стан енергетичного господарства, виявлено фізичну та моральну застарілість основного обладнання, підвищені втрати електроенергії в мережах. Спалювання вугілля на електростанціях супроводжується ...