Now showing items 11-65 of 13

  газогенераторний котел (1)
  газопарова установка (1)
  гістерезис (1)
  демпфування (1)
  дефіцитна енергосистема (1)
  джерела розосередженої генерації (1)
  екологічні показники (1)
  електричний привод (1)
  енергетична ефективність (1)
  запас кінетичної енергії (1)
  зони ефективного регулювання напруги (1)
  когенерационный привод (1)
  когенераційний привод (1)
  когерентні групи генераторів (1)
  коефіцієнт перетворення (1)
  конічна деталь (1)
  котел утилізатор (1)
  коэффициент преобразования (1)
  марковська модель (1)
  математична модель (1)
  метод скінченних елементів (1)
  метод скінченних смуг (1)
  модель Джилса- Атертона (1)
  моделюваннядеформування деталей (1)
  моніторинг перехідних режимів (1)
  напруження (1)
  низькочастотні коливання (1)
  оксид азоту (1)
  оксид вуглецю (1)
  осередок деформації (1)
  основна крива намагнічування (1)
  перевірка адекватності (1)
  плоскийнапружений стан (1)
  показники напруженогостану (1)
  протитискова турбіна (1)
  реактивна потужність (1)
  регулювання частоти (1)
  ризик (1)
  розподільна електрична мережа (1)
  ротаційна витяжка (1)
  РПН трансформатора (1)
  система моніторингу перехідних режимів (1)
  системи гнучкої передачі змінним струмом (1)
  системимоніторингу перехідних режимів (1)
  скінченна смуга (1)
  тепловий насос (1)
  тепловой насос (1)
  тиристорна установка поздовжньої компенсації (1)
  ферорезонанс (1)
  циклічний технологічний процес (1)
  час руху (1)
  чутливість (1)
  электрический привод (1)
  энергетическая эффективность (1)
  інерційний відгук (1)