Collections in this community

Recent Submissions

 • Електричні апарати 

  Лесько, В. О.; Кравчук, С. В.; Сікорська, О. В. (ВНТУ, 2018)
  В лабораторному практикумі розглядаються хід виконання лабораторних робіт, які охоплюють практичне ознайомлення з конструкцією і методами випробувань низьковольтного обладнання електричних станцій та понижувальних ...
 • Особливості реалізації програмного забезпечення для управління постачанням води 

  Сікорська, М. О.; Романюк, О. В.; Sikorska, M. O.; Romaniuk, O. V. (ВНТУ, 2021)
  Розробляється програмне забезпечення для управління постачанням питної води, яке направлене як на споживачів, так і на постачальників. Цей додаток буде розраховувати скільки питної води потрібно замовити людині на певний ...
 • Study of the electromagnetic impact of the overhead transmission lines of 330 kV on ecological systems 

  Cherkashina, V.; Litvinchuk, S.; Lesko, V.; Kravets, S.; Netrebskiy, V.; Sikorska, O.; Mamyrbayev, O.; Imanbek, B.; Лесько, В. О.; Нетребський, В. В.; Сікорська, О. О. (Lublin University of Technology, 2022)
  The analysis of factors and approaches to the conditioning of the electromagnetic impact of 330 kV overhead transmission lines on ecological systems has been carried out. The analysis performed enabled to reveal that the ...
 • Дослідження встановлення фотовольтаїчної електричної станції 

  Нетребський, В. В.; Сікорська, О. В.; Піскунічев, Є. А.; Netrebskiy, V.; Sikorska, O.; Piskunichev, Y. (ВНТУ, 2022)
  В роботі проведено дослідження встановлення фотовольтаїчної електричної станції.
 • Оптимізація розподілу навантаження між електростанціями 

  Нетребський, В. В.; Лесько, В. О.; Сікорська, О. В.; Кочмарук, В. О.; Kochmaruk, V.; Lesko, V.; Sikorska, O.; Netrebskiy, V. (ВНТУ, 2022)
  Розглянуто створення обчислювального пристрою для розподілу навантаження між електростанціями, в якому використання блока моделі системи виконано у вигляді розрахункової моделі усталеного режиму EEC за її заступною R-схемою.
 • Predicting the Power Generation Renewable Energy Sources by using ANN 

  Rubanenko, O.; Gundebommu, S. L.; Cosovic, M.; Lesko, V.; Рубаненко, О. О.; Лесько, В. О. (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2021)
  This paper proposes power generation forecasting for photovoltaic power plants by using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference Systems library in MATLAB and considering meteorological factors. Renewable energy sources (RES) introduce ...
 • Особливості експлуатації високовольтних електричних вимикачів 

  Рубаненко, О. Є.; Лесько, В. О.; Поліщук, А. В.; Мельничук, Д. О.; Rubanenko, O. Ye.; Lesko, V. O.; Polishchuk, A. V.; Melnychuk, D. O. (ВНТУ, 2021)
  Зазначено, що на сьогодні в експлуатації знаходиться багато високовольтних вимикачів різних виробників та конструкцій. На основі аналізу статистики пошкоджень високовольтних вимикачів доведено, що мають місце не лише ...
 • Особливості підготовки фахівців-електриків для АЕС у ВНТУ 

  Лежнюк, П. Д.; Рубаненко, О. Є.; Лесько, В. О.; Рубаненко, О. О.; Lezhniuk, P.; Rubanenko, O.; Lesko, V.; Rubanenko, O. (Хмельницький національний університет, 2020)
  В роботі виділено основні напрямки покращення якості підготовки фахівців  електриків, що планують працювати на атомних електричних станціях (АЕС). Проведено аналіз тенденцій зміни кількості студентів, що навчаються за ...
 • Assessment of the Effect of Corona Discharge on Synchronous Generator Self-Excitation 

  A. Al Issa, H.; Drechny, M.; Trrad, I.; Qawaqzeh, M.; Kuchanskyy, V.; Rubanenko, O.; Kudria, S.; Vasko, P.; Miroshnyk, O.; Shchur, T.; Рубаненко, О. О. (Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), 2022)
  The method of operative determination of active power losses (both loading and crown) in alternating current lines has been improved. The proposed technique allows monitoring of active power losses in lines. Based on the ...
 • The Sensitivity of the Model of the Process Making the Optimal Decision for Electric Power Systems in Relative Units 

  Lezhniuk, P.; Rubanenko, O.; Komar, V.; Sikorska, O.; Лежнюк, П. Д.; Рубаненко, О. О.; Комар, В. О.; Сікорська, О. В. (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2020)
  The necessity of functioning of the automatic systems of control of the condition of the electric power system (EPS) with consideration of sensitivity is presented. It is advisable to carry out optimal control of the system ...
 • Evaluation of Functioning Quality of Local Electrical Systems by the Criterion Method Based on Markov Processes. 

  Lezhniuk, P.; Komar, V.; Sobchuk, N.; Sikorska, O.; Лежнюк, П. Д.; Комар, В. О.; Собчук, Н. В.; Сікорська. О. В. (Національний університет водного господарства та природокористування, 2019)
  The article proposes to use of a combination of the criterion method and Markov processes to evaluate the quality of functioning of renewable energy sources (RES) in the form of integrated readiness characteristic ...
 • Оптимізація розподілу навантаження між електростанціями 

  Нетребський, В. В.; Лесько, В. О.; Сікорська, О. В.; Палій, О. О. (ВНТУ, 2021)
  Розглянуто функціональну схему розподіленого обчислювального комплексу для оптимізації роботи електростанцій в енергосистемі в темпі процесу. Він реалізується в обчислювальному середовищі TRACE MODE.
 • Використання фотоелектричних станцій в задачах балансування реактивної потужності 

  Комар, В. О.; Собчук, Н. В.; Сікорська, О. В.; Komar, V. О.; Sobchuk, N. V.; Sikorska, O. V. (ВНТУ, 2021)
  Проведено моделювання технічних можливостей фотоелектричної станції у компенсуванні реактивної потужності в електричній мережі та формуванні оптимального значення її активної і реактивної потужностей.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни «Комп'ютерні системи діагностування електрообладнання» для студентів спеціальності 141 ‒ «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» на тему «Визначення місць секціонування розподільних електричних мереж» 

  Лежнюк, П. Д.; Рубаненко, О. Є.; Гунько, І. О. (ВНТУ, 2018)
  У методичних вказівках наведено приклади розв'язання інженерних задач з вибору місць секціонування розподільних електричних мереж з урахуванням пошкоджуваності обладнання, містяться варіанти контрольних запитань, завдань ...
 • Перехідні процеси 

  Свиридов, М. П.; Гунько, І. О.; Півнюк, Ю. Ю.; Собчук, Н. В. (ВНТУ, 2019)
  Лабораторний практикум призначений для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Перехідні процеси» і може бути корисним для студентів спеціальності 141 – «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка» денної та ...
 • Renewable Energy Generation and Impacts on E-Mobility 

  G Sree Lakshmi; Rubanenko, O.; Hunko, I.; Рубаненко, О. О.; Гунько, І. О. (Institute of Physics Publishing, 2020)
  This paper gives information about Renewable Energy Generation and its impacts on E-Mobility. By 2050, the two pillars of modern transformation are E-Mobility and Renewable Energy. This transformation requires adaptation ...
 • Dielectric properties analysis of paper capacitor 

  G. Sree Lakshmi; Rubanenko, O.; Rubanenko, O. O.; Labzun, M.; Рубаненко, О. Є.; Рубаненко, О. О. (Physical Science Publishing, 2020)
  The article analyzes the factors that accelerate the aging process of the oil-paper insulation of the condenser type and shorten its service life. Attention is drawn to the fact that the breakdown of flat insulation made ...
 • Industries' Bioeconomic Transformation as the Mechanism of Sustainable Development 

  Vostriakova, V.; Rubanenko, O.; Hunko, I.; Gundebommu, S. L.; Рубаненко, О. О.; Гунько, І. О. (EDP ​​Sciences, 2021)
  The bioeconomic strategy of Ukraine has not been yet formed, the development of biotechnology is slow, the use of biotechnology is still very fragmentary. The main economic biotechnology sectors of Ukraine are agriculture, ...
 • Аналіз отриманих частотних характеристик силового трансформатора та визначення його технічного стану з їх допомогою 

  Рубаненко, О. Є.; Рубаненко, О. О.; Грищук, М. О.; Rubanenko, O. E.; Rubanenko, O. O.; Hryshchuk, M. О.; Рубаненко, А. Е.; Рубаненко, А. А.; Грищук, М. А. (Вінницький національний технічний університет, 2021)
  У виведених з експлуатації силових трансформаторів 10 кВ, які зберігаються на ремонтних майданчиках АТ «Вінницяобленерго», серед інших є і пошкодження обмоток та магнітопроводу, які можуть бути виявлені шляхом аналізу ...
 • Відновлювані джерела енергії в електричних мережах 

  Кулик, В. В.; Малогулко, Ю. В.; Тептя, В. В.; Бурикін, О. Б. (ВНТУ, 2021)
  В лабораторному практикумі розглядається хід виконання лабораторних робіт, які охоплюють практичне ознайомлення з конструктивним виконанням відновлюваних джерел енергії, детальне вивчення впливу розосередженого ...

View more